Losy komórek w organizmie - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Losy komórek w organizmie - wykład - strona 1 Losy komórek w organizmie - wykład - strona 2 Losy komórek w organizmie - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Losy komórek w organizmie
Kategorie komórek:
Losy komórek w organizmie determinowane są zarówno przez czynniki zewnętrzne (np. czynniki wzrostu), jak i wewnętrzne.
Komórki "uśpione" w fazie G0, zdolne do ponownej proliferacji w określonych warunkach (komórki macierzyste).
Komórki embrionalne - znajdujące się w fazie G1 i dzielące się pod wpływem lokalnych czynników wzrostu (receptory typu RTK = kinazy tyrozynowe)
Komórki różnicujące się - po zróżnicowaniu niezdolne do proliferacji (różnicowanie się dzięki czynnikom różnicowania TGF i ich receptorom - kinazom serynowo - treoninowym - czynniki transkrypcyjne - nowe białka).
komórki eliminowane na drodze apoptozy (samozniszczenia), np. komórki "błon" między palcami w rozwoju zarodkowym, pod wpływem układu odpornościowego, pod wpływem szlaków przewodzenia w układzie nerwowym...
Działanie czynników wzrostu:
Receptory czynników wzrostu (np. EGF = naskórkowy czynnik wzrostu, PDGF = płytkowy czynnik wzrostu) posiadają w części zewnątrzkomórkowej domeny bogate w cysteinę, a wewnątrz komórki motyw kinazy tyrozynowej (RTK). Po połączeniu się z ligandem 2 identyczne podjednostki łączą się ze sobą i następuje autofosforylacja kinaz, które stają się aktywne. Grupy fosforanowe RTK (kinazy tyrozynowej) łączą się z grupami SH2 (SRC 2 domain) białka GRB2, które po drugiej stronie ma 2 grupy SH3 (SRC3 domain) łączące sie z białkiem Sos (jedno z białek GEF - albo odwrotnie...). Białko to powoduje aktywacje białka Ras. Aktywny Ras łączy się z kinazą serynowo-treoninową Raf. Raf fosforyluje kinazę MEK, która z kolei fosforyluje kinazę MAP. Dalej - kaskada kinaz (umieszczonych w białkach scaffold - synchronizacja działania), uaktywnianie czynników transkrypcyjnych itp... Sygnalizacja w komórce:
Na komórkę oddziaływują czynniki zewnętrzne powodujące zmiany aktywności enzymów (zwłaszcza kinaz i fosfataz), zmiany w cytoszkielecie, zmiany w programie transkrypcji genów i w szeregu innych funkcji.
Czynniki o charakterze molekuł sygnalizacyjnych muszą połączyć się z odpowiednim receptorem w błonie lub cytozolu.
Neurotransmitery związane są z kanałami jonowymi w błonie, wiele receptorów błonowych z enzymami, a czynniki wzrostu lub proliferacji z białkami G (ścieżka Ras).
Receptory działające w cytozolu to m.in.: cyklaza guanylowa stymulowana przez NO (powoduje relaksację skurczu mięśnia) hormony sterydowe, hormon tarczycy, kwas retynowy, witamina D - działają na receptory inhibowane dotąd przez białko H sp 90 - powodują transkrypcję genów Ścieżka związana z białkiem G:

(…)

…. Regulacja cyklu komórkowego:
Kontrola replikacji (checkpoint G1/S):
Inhibitorami kompleksu SPF (cdk 4/6 i cyklina D) są:
białka p16 i p18 związane ze ścieżką Ras. Każda mutacja w tej ścieżce może prowadzić do nowotworu!!! (geny kodujące białka biorące w niej udział są protoonkogenami, które pod wpływem mutacji stają się onkogenami).
białko p53 i związane z nim p21 (biorą udział w "sprawdzaniu…
…).
Kinaza alarmowa ATM - kontroluje prawidłowość DNA.
Kontrola wejścia w mitozę (checkpoint G2/M):
MPF (mitosis promoting factor) - CDK1 i cyklina B.
Musi zostać zdefosforylowany przez fosfatazę tyrozynową cdc25 (aktywowana przez polokinazę w potencjalnych biegunach wrzeciona). Inhibitorem cdc25 jest białko p53 aktywowane przez kinazę alarmową ATM (kontroluje, czy nie ma wolnych końców nici DNA…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz