Wykład - aktywacja apoptozy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - aktywacja apoptozy - strona 1 Wykład - aktywacja apoptozy - strona 2 Wykład - aktywacja apoptozy - strona 3

Fragment notatki:

Aktywacja apoptozy- aktywacja wewnętrzna Najczęściej prowadzi do wydzielenia cytochromu c i do aktywacji białek bax, które odgrywaja najważniejszą rolę w uwolnieniu cytochromu c z komórki.
Jak następuje aktywacja wewnętrzna?
Aktywacja wewnętrzna to głównie stres który może być wywołany wieloma czynnikami , które pobudzają mitochondrium.
Dwie reakcje mitochondriów na stres:
Gdy pojawią się substancje cytotoksyczne to prowadzi to do uszkodzenia integralności błony mitochondrialnej ( następuje rozpad mitochondriów) i to prowadzi do masywnego wydzielenia cytochromu c do komórki . W skrajnym przypadku może to prowadzić do nekrozy, ale w niektórych przypadkach może również prowadzić do masywnej apoptozy.
Mitochondrium działa w sposób bardziej kontrolowany, nie ulega rozpadowi a jedynie następuje wydzielenie cytochromu c i indukcja apoptozy poprzez apoptosom Kiedy te szlaki mogą zajść?
Najbardziej skrajny szlak masywnej apoptozy rzadko zachodzi związane to jest gdy jest ogólne uszkodzenie organizmu np napromieniowanie organizmu, duża dawka promieniowania X.
Na drodze bardziej kontrolowanej apoptoza zachodzi np gdy mamy uszkodzenia DNA - prowadzą one poprzez białko p53( strażnik genomu:)- czynnik transkrypcyjny z jednej strony prowadzi do naprawy DNA ale również pobudza białko bax i może prowadzić do wydzielania cytochromu c i następuje indukcja szlaku apoptozy.
Podstawowe składniki szlaku apoptozy -Białka adaptorowe,
-Kaspazy -występują w formie prokaspaz które są w formie nie aktywnej i muszą ulec aktywacji.
Aktywacja kaspaz polega na tym że kaspaza jest cięta i ulega aktywacji .Kaspazy prowadzą do powstania kaskady kaspaz. Pojawia się pierwsza kaspaza która indukuje szereg innych kaspaz , które mogą indukować cały szlak i grupę kaspaz.
Szlak obrazujący jak działają kaspazy
Gdy pojawia się sygnał w komórce pojawia się najpierw apoptosom i kaspaza 9 w formie prokaspazy Kaspaza 9 indukuje kaspazę 3 i kaspazę 7 ( terminalna kaspaza)
Kaspaza 3 z jednej strony może dziłać jako terminalna kaspaza która degraduje białka ale może również indukować kaspazę 6 i 2 Kaspaza 2 jest kaspazą terminalną ( rozkłada składniki cytoplazmy), natomiast kaspaza 6 jest w stanie aktywować kaspazę 8 i 10, które są kaspazami terminalnymi.
Kaspazy są proteazami, które rozkładają wszystkie struktury w komórce.
Trzy podstawowe grupy które są degradowane przez proteazy:
Degradacje inhibitorów apoptozy -gdy kaspazy rozłożą inhibitory apoptozy to juz jest nie odwracalny skutek


(…)

… inhibitory apoptozy to juz jest nie odwracalny skutek
Degradacja podstawowych struktur komórkowych-proteazy przyczyniają sie do rozpadu mitochondriów, błony jądrowej, liposomów
Degradacja poszczególnych białek Białko CAD - jest w stanie degradować DNA. Gdy jest związane z białkiem inhibitorowym pojawia się kaspaza, która degraduje białko które oddysocjowuje, pojawia się w cytoplaźmie w formie aktywnej…
… fosforyluje białko p53 i Mdm2. Aktywacja białka p53 prowadzi do indukcji syntezy białek( zablokowania cyklu komórkowego, naprawa DNA, w skrajnym przypadku może dojść do apoptozy)
Kiedy pojawia się aktywacja p53 ?
RYSUNEK
Działanie białka p53 Aktywacja białak p53( czynnika transkrypcyjnego) prowadzi do aktywacji szeregu genów, które aktywują cykl komórkowy i naprawę DNA. Jeśli jest dużo p53 to zwiększa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz