Cytokineza, cykl komórkowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 833
Wyświetleń: 2842
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cytokineza, cykl komórkowy - strona 1 Cytokineza, cykl komórkowy - strona 2 Cytokineza, cykl komórkowy - strona 3

Fragment notatki:


Biologia Komórki - ćwiczenia[?]
Spis treści:
Cykl komórkowy u eucaryota Cykl komórkowy - ściśle określona sekwencja etapów, przez które przechodzi komórka od chwili powstania do zakończenia podziału. Cykl mitotyczny - zespół ściśle uporządkowanych i ukierunkowanych procesów molekularnych oraz kolejnych stadiów morfologicznych w komórce rodzicielskiej, które prowadzą do powstania 2 identycznych komórek potomnych.
Fazy cyklu: G1 - wzrost komórki
- segregacja i dekondensacja chromosomów, degradacja wrzeciona. Odtworzenie otoczki jądrowej.
- synteza odpowiednich cyklin
- uzyskiwanie „licencji” chromatyny do replikacji ( O rigin of R eplication - czynnik transkrypcyjny przyłączający się do odpowiedniego miejsca na DNA. R eplication L icence F actor - dla uniknięcia poliploidyzacji wymusza pojedynczą replikację).
- kontrola uszkodzeń DNA (poziom białka p53 (strażnik genomu) rośnie w momencie detekcji uszkodzonego DNA, łączy się z nim w miejscach produkujących białko p21 będącym inhibitorem syntezy DNA → więzienie w fazie G1/G2. - ostateczne przyzwolenie na replikację (hiperfosforylacja białka Rb odłącza go od białka E2F będącego istotnym czynnikiem rozluźniającym chromatynę (związany z acetylacją); w ten sposób chromatyna jest gotowa do replikacji).
- decyzja o przejściu do fazy G0, różnicowaniu (terminalnym, bądź tymczasowym), apoptozie.
G0 - komórki tymczasowo, bądź trwale są wyłączane z cyklu podziałowego (np. nasiona) G1/S - faza “start”; warunkiem jest pomyślne ukończenie poprzedniej fazy.
[Cyklina B + kinaza p34 cdc2 → M -phase P romotion F actor ] S - replikacja DNA (najpierw euchromatyna, potem heterochromatyna)
G2 - synteza materiałów do wrzeciona podziałowego (α i β tubuliny, etc.) - naprawa uszkodzeń DNA (p53)
- synteza MPF (cyklina D)
Kinazy i cykliny cyklu komórkowego: D (CDK4 lub CDK6) - ukończenie fazy G1 cyklu E (CDK2) - połowa G1 - S . Wymagana jest do wejścia komórki w
fazę S i do zainicjowania replikacji) A ( CDK2) - koniec G1 - wczesna profaza. Wymagana do przejścia prze fazę S i do kontroli replikacji DNA. Proteoliza w momencie rozpadu otoczki jądrowej (wczesna profaza). B (CDK1) - późna faza S i G2 . Inicjuje wejście w mitozę. Substratami dla tego heterodimeru są: jądrowe laminy, białko jąderkowe (nukleoina), MAP-4, białka kompleksów porowych i centrosomów. Proteoliza między metafazą, a anafazą. Cyklina B2 zlokalizowana w Aparacie Golgiego - odgrywa rolę w segregacji organelli poprzez ich fosforylację.


(…)

… każdego filamentu tworzą pierścień koszyka (odgrywa on rolę w transporcie jądrowo-cytoplazmatycznym)
Transport aktywny:
Białko zawierające Nulcear Localisation Signal łączy się z importyną α, potem z β i tworzy z nimi kompleks, który przez importynę β jest przyłączany do filamentów cytoplazmatycznych NPC.
W etapie translokacji tego kompleksu uczestniczy RanGDP. Wymiana RanGDP, na GTP warunkuje wiązanie…
…, ale nie przeszkadza w polimeryzacji.
D2O - Stabilizuje MT Mikrofilamenty (filamenty Aktynowe 5-8 nm)
Filamenty aktynowe, zbudowane z monomerów aktyny G, stanowią do 20% wszystkich białek w komórce eukariotycznej. Są zlokalizowane jedynie pod błoną plazmatyczną i stanowią część korową cytoplazmy określając jej kształt i mechaniczne właściwości.
Polimeryzacja aktyny wymaga:
ATP, które przy każdorazowym dołączeniu…
… komórki nerwowej.
Pierścień kurczliwy - złożony z filamentów aktyny i miozyny, rozdziela 2 komórki siostrzane w trakcie cytokinezy (zależny od [Ca2+]).
Actin Binding Proteins - białka wiążące aktynę:
Tropomiozyna - białka przełączające kontrolujące skurcz mięśnia.
Profilina - rodzina białek wiążących monomery aktynowe; często związana z błoną, wiąże się w stosunku 1:1, reguluje poziom aktyny…
….
Mejoza
1 podział redukcyjny
2 podział wyrównawczy (ostateczna redukcja DNA 2c → 1c)
Pomiędzy podziałami mejotycznymi zachodzi interkineza - blokowanie replikacji.
Mejoza postzygotyczna - cykl haploidalny; zygota → 4 spory w komórce wegetatyenej.
Mejoza prezygotyczna - w komórkach gonad; komórka macierzysta → gamety
Inicjacja cyklu R!
Przed fazą S (G1/S)
Ime1 - czynnik transkrypcyjny odpowiedzialny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz