Mitochondria - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2163
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mitochondria - wykład - strona 1 Mitochondria - wykład - strona 2 Mitochondria - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Mitochondria
Budowa mitochondrium:
Mitochondria to organella otoczone podwójną błoną - w błonie zewnętrznej znajdują się poryny (kanały wodne), w błonie wewnętrznej systemy transportu elektronów (bardzo dużo białek transbłonowych). Pomiedzy nimi znajduje się przestrzeń perimitochondrialna. Błona wewnętrzna jest silnie pofałdowana (tworzy kristy) - dzięki temu ma dużą powierzchnię. Środek wypełnia matrix zawierająca enzymy (np. do utleniania pirogronianów, kwasów tłuszczowych, cyklu Krebsa). Mitochondria roślinne są mniejsze i mniej regularne niż zwierzęce.
DNA mitochondrialne:
Mitochondria posiadają własny DNA (kolista cząsteczka zbudowana z 2 komplementarnych nici). U różnych organizmów różnice w nim są bardzo duże, może być np. bardzo "oszczędny" (u ludzi) lub zawierać bardzo dużo sekwencji niekodujących (drożdże). Może byc też bardzo różnej wielkości - u ssaków 14-18 tys., u rośli 200-250 par zasad...
Geny DNA mitochondrialnego kodują około 5% białek: Część aparatu genetycznego: rRNA tRNA (u niektórych gatunków, np. pszenicy, kodowane w jądrze) białka podjednostek rybosomalnych (nie zawsze)
Białka związane z fosforylacją oksydacyjną: podjednostki 1,2,3 cytochromu c część cytochromu b podjednostki 6 i 8 F0ATPazy czasami podjednostka alfa F1ATPazy podjednostki dehydrogenazy NADH Przez jądro kodowane są m.in. większość podjednostek syntazy ATP, polimeraza DNA i RNA, białka rybosomalne, enzymy cyklu Krebsa, antyport ATP / ADP, podjednostki cytochromu c...
Kod genetyczny DNA mitochondrialnego NIE JEST identyczny z kodem uniwersalnym - występują także różnice pomiędzy gatunkami!
Transport białek do mitochondrium:
Podobnie, jak w przypadku chloroplastów, białka transportowane są przez błony za pomocą transportera (kompleks receptorowy + kanał) - przeniesienie białka wymaga energii związanej z transportem protonów przez błonę. Białko musi posiadać odpowiednią ilość sekwencji transportowych - jedna do matrix lub błony wewnętrznej, 2 do przestrzeni międzybłonowej (najpierw dostaje się do matrix, a dopiero stamtąd przechodzi przez błonę wewnętrzną do przestrzeni perimitochondrialnej, np. cytochrom b2). Cytochrom b2 może też (rzadziej) przedostać się częściowo przez kanał (odcinana sekwencja I) i przemieścić się między błonami (przyczepia się do błony wewnętrznej, która odcina sekwencję II).
Białko przed przejściem przez błonę związane jest z białkami opiekuńczymi (chaperonami)- oddysocjowują one w momencie rozpoczęcia translokacji. Po przedostaniu się białka do matrix przyłączane są kolejne chaperony (mające chronić białko, a potem mające je sfałdować i odłączyć sekwencję tranzytową).


(…)

… wyzwala się energia zużytkowana do transportu protonów wbrew gradientowi stężeń (z matrix do przestrzeni międzybłonowej). Wytwarza się duży potencjał błonowy (różnica pH między matrix a przestrzenią perimitochondrialną wynosi około 1, a więc między błonami jest 10 razy więcej jonów H+).
Różnicę potencjałów wykorzystuje syntaza ATP (zbudowana z części transbłonowej F0 i skierowanej do matrix F1). Tworzy…
…, niż nastąpił podział na rośliny, grzyby i zwierzęta.
Dowody na pochodzenie endosymbiotyczne:
specyficzne DNA i RNA (rRNA ma częściowo takie same sekwencje, jak bakterie).
podobne rybosomy 70S (w warunkach in vitro można stworzyć działające hybrydy rybosomów bakteryjnych i chloroplastowych).
wrażliwość na te same inhibitory: chloramphenicol, streptomycyna, erytromycyna, akrydyna, bromek etydyny
możliwość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz