Cytochrom c

note /search

Cytochromy - opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Biochemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1547

z koenzymem Q, cytochrom c (typowe jednostki transportujące ē wewnątrz łańcucha przenośników ), cytochromy...

Apoptoza-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Kultury tkankowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 973

jest też uwolnienie cytochromu c z mitochondrium wskutek zmian w przepuszczalności błon. Uruchamia to ciąg dalszy...

Wykład - apoptoza

  • Biologia molekularna
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1337

cytochromu c i indukują szlak apoptozy. Aktywacja aktywna-stymulatory zewnętrzne i wewnętrzne. Proces...

Cykl kwasu cytrynowego - wykład

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Fizjologia roślin
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1491

dwa niskocząsteczkowe przenośniki elektronów: ubichinon (UQ), który może przemieszczać się w błonie, oraz cytochrom c...

Patomorfologia - wykład 9

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Patomorfologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

) inhibitory (bcl-2) zmiany w mitochondriach: ↓ potencjału mitochondrialnego uwolnienie cytochromu C → aktywuje...