Apoptoza-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Apoptoza-opracowanie - strona 1 Apoptoza-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Apoptoza
Większość tkanek ma całe swoje linie rozwojowe, które w określonym momencie różnicowania się organizmu umierają w sposób całkowicie kontrolowany. Historia badań nad PCD rozpoczęła się w latach 60. Już wtedy było wiadomo, że śmierć jest niezbędna, aby powstawały nowe tkanki. W latach 70. było już wiadomo, że śmierć ta jest zaprogramowana, a nie przypadkowa. Ukoronowaniem badań nad apoptozą była Nagroda Nobla w 2002 roku za zidentyfikowanie genów regulujących apoptozę i rozwój u Caenorhabditis elegans. Większość genów homologicznych do tych u C.elegans występuje też u człowieka. W określonym momencie umierają określone komórki. Nekroza - jedna z form niekontrolowanej śmierci. Morfologia apoptozy:
komórka zaczyna się kurczyć
tworzenie w błonie pęcherzyków, z których powstają ciałka apoptotyczne - obłonione fragmenty komórek
zmiana przepuszczalności błony mitochondiów
fragmentacja jądra, która zwykle poprzedzona jest kondensacją chromatyny
ciągłość błon komórkowych jest długotrwała
Morfologia nekrozy:
komórka pęcznieje
dezintegracja wszystkich błon i organelli w obrębie komórki
strawienie cytoszkieletu
wyciek elektrolitów z komórki
Apoptoza u zwierząt:
Sekwencja zmian biochemicznych i morfologicznych:
Głównym wyznacznikiem apoptozy jest degradacja DNA jądrowego w określonych miejscach pomiędzy nukleosomami - internukleosomalna fragmentacja DNA. DNA zostaje pocięte na bardzo równe odcinki.
Drugim wyznacznikiem jest kondensacja chromatyny.
Częstym wyznacznikiem jest też uwolnienie cytochromu c z mitochondrium wskutek zmian w przepuszczalności błon. Uruchamia to ciąg dalszy mechanizmów związanych z apoptozą. Komórka traci wodę i elektrolity, co powoduje obkurczenie komórki
Kondensacja cytoplazmy
Rozpad komórki na ciałka apoptotyczne
Przyczyny apoptozy:
musi istnieć równowaga między proliferacją a obumieraniem komórek; komórki krwi i nabłonkowe muszą się stale odtwarzać
w określonych etapach rozwoju musi nastąpić śmierć, np. zanikanie ogona kijanki lub tkanki pomiędzy palcami płodu, obumieranie nadmiaru komórek nerwowych podczas tworzenia się synaps
niszczenie komórek, które zagrażają integralności organizmu, np. zainfekowanych przez wirusy lub komórek zarodkowych z defektywnym DNA. Induktorem apoptozy jest białko p53. Jego kumulacja następuje, gdy dochodzi do utworzenia DNA. Indukcja:
a) szlak zewnętrzny (receptorowy)
Sygnał zewnętrzny musi napotkać receptor w błonie komórkowej. Jest charakterystyczna dla ssaków; nie występuje u C.elegans. Pewne czynniki np. zapalne cytokiny rozpoznają pewne określone receptory w błonie, tworzy się tzw. kompleks śmierci, dochodzi do uruchomienia określonych enzymów i następuje degradacja białek i DNA.

(…)

… u zwierząt i roślin występują, bo:
są różne wzory rozwoju organizmów roślinnych i zwierzęcych
jest inna strukturalna i metaboliczna organizacja komórek roślinnych i zwierzęcych
fitohormony mają inną budowę i funkcję niż hormony zwierzęce
u roślin nie ma homologów Bcl-2, Bax i kaspaz Apoptoza zachodzi zarówno w organach generatywnych, jak i wegetatywnych. Zachodzi podczas starzenia się liści, degeneracji…
… powodują, że błona przestaje byc chroniona i dochodzi do wycieku cytochromu c. Monomer Apaf1 ma określone domeny, z których każda dołącza się do innej części apoptosomu:
- CARD - do kaspaz
- NB-ARC - powoduje oligomeryzację Apaf1
- WD40 - do cytochromu c
Kaspazy:
faza wykonawcza apoptozy
proteazami cysteinowymi, które tną białka przy kwasie asparaginowym
występują w cytoplazmie w formie nieaktywnej…
… obserwacji: elektroforeza pojedynczych komórek - metoda kometkowa
Komórki z pofragmentowanym DNA tworzą obraz komety. Fragmenty tworzą ogon komety. Jest to łatwe do zaobserwowania w tkance miękiszowej liścia.
Indukcja:
wolne rodniki
NO - jego pojawianie się następuje bardzo wcześnie (ok. 10 dnia rozwoju liści). Pojawia się w cytoplazmie i mitochondriach. Tworzy kompleks ze specyficznym rodzajem fluorochromu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz