Cytochrom c - strona 2

Uszkodzenie, starzenie i śmierć komórek

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Jędrzej Antoniewicz
 • Biologia komórki
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1918

) albo w mitochondrium , kiedy do cytoplazmy przedostaną się cząsteczki cytochromu c. W zdrowej komórce na powierzchni...

Mitochondria - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1603

: podjednostki 1,2,3 cytochromu c część cytochromu b podjednostki 6 i 8 F0ATPazy czasami podjednostka alfa...

Enzymologia - notatki z wykładu 4

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1008

się z kwasami nukleinowymi (histony) bogate w liz i arg Gdy elektrony są transportowane z cytochromu c...

Mitochondria-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki
Pobrań: 126
Wyświetleń: 924

: podjednostki 1,2,3 cytochromu c część cytochromu b podjednostki 6 i 8 F0ATPazy czasami podjednostka alfa...

Enzymy – podział na grupy

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Enzymologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924

jest cytochrom C Biochemistry, 38 (4), 1214 -1220, 1999 Metanol Zaburzenia oddechu, Uszkodzenie nerwu wzrokowego...

Pytania egzaminacyjne - Etylen

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek
 • Biologia komórki roślinnej
Pobrań: 973
Wyświetleń: 2625

cytoplazmę w czasie apoptozy? Kaspazy, cytochrom c? Czym różnią się pęcherzyki po stronie CGN i TGN...

Pierwiastek Cu-miedź

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Henryk Kreft
 • Dietetyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1904

tlenowej oxydazy cytochromu C i dysmutazy ponadtlenowej niezbędna w procesie prawidłowego przyswajania...

Mapowanie genomu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Edyta Schab
 • Genetyka człowieka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3941

cytochromu C (podjednostki 1,2,3) cytochromu b oraz podjednostek 6 i 8 kompleksu ATP - azy. DNA mito zawiera...

Fotosynteza-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Rybiak
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1225

menachinon, kompleks cytochromowy b/c i cytochrom c. Taka droga odpowiadałby cyklicznemu transportowi...