pytania egzaminacyjne - Etylen

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1463
Wyświetleń: 3430
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pytania egzaminacyjne - Etylen - strona 1 pytania egzaminacyjne - Etylen - strona 2 pytania egzaminacyjne - Etylen - strona 3

Fragment notatki:

Jakie ustawienie MT względem osi powoduje etylen?  Obrót o 90 stopni, pionowe.    ? Pęcherzyki endocytowe do cytoplazmy wędrują ruchem anterogradowym czy  retrogradowym?  Anterogradowym    Czy tetramer IF (filamenty pośrednie) jest polarny?  Niepolarny    Wymień kilka fluorochromów (barwników stosowanych do fluorescencji)?  DAPI, oranż akrydyny, rodamina, jodek propidyny, DiOC6    J aki proces odpowiada za rzeźbienie liścia Monstera?  PCD, programowana  śmierć komórki, apoptoza.    C o przedstawia obrazek (micel ę)    Co wspólne go mają cytochalazyna i falloidyna?  Należą do białek oddziałujących z aktyną - ARP, są inhibitorami aktynowymi, występują u  grzybów.    ?S ymetria lustrzana występuje w ciałku podstawnym czy w witce?  W ciałku podstawowym (9x3 + 1)    Ile triskelionów buduje jedno oczko w koszu klatrynowym?  5    ?J akie enzymy trawią cytoplazmę w czasie apoptozy?  Kaspazy, cytochrom c?    C zym różnią się pęcherzyki po stronie CGN i TGN diktiosomu?  Po stronie CGN są małe (COP I), a po stronie TGN większe, okryte klatryną, „kolczaste”  (SV, DV)    W  jaki sposób ułożone są mikrofibryle celulozowe w ścianie wtórnej?  Równolegle do siebie.    ?W  jakim środowisku pęka protoplast?  W roztworze hipertonicznym.    Kiedy protoplast/plazmolemma  nie może wytworzyć ściany komórkowej?  Gdy potraktowac to CZERW IEŃ KONGO, KIEDY NA POWIESZNI PROTOPLASU NIE  DOCHODZI DO PRZEKROCZENIA WARTOSCI PROGOWEJ GLUKOZY    C o umożliwia ruchy saltacyjne?    W ymień typy ruchów fosfolipidów w błonie.  Fleksyjne, rotacje, bobbing, dyfuzyjne poprzeczne, flip-flop.    Jaki czynnik stabilizuje MF?  Faloidyna    ?J akie struktury są statolitami w ryzoidzie krasnorostów?  Ciężkie wakuole (wypełnione BaSO4) – u ramienic, ale nie mam nic lepszego    ?C zy za rozpoznanie pyłku przez znamię odpowiada sporopolenina?  Tak/nie? AGP UMOZLIWIA ADCHEZJE I ROZPOZNAWANIE KOM ALE NIE WIEM  CO TEN SKRÓT OZNACZA ALE CHYBA NIE SPOROPOLENIE    ?D o jakiego typu cząsteczek chemicznych należą elicytory?  Oligosacharydy, rzadziej glikoproteiny    Na czym polega reakcja DAB i co wykrywa?  R eakcję z diaminobenzydyną – wykrywa peroksysomy niezawierające rdzenia  krystalicznego;  po utlenieniu diaminobenzydyny przez katalazę, powstaje polimer łączący się  z czterotlenkiem osmu (substancja kontrastująca).    C zym peroksysomy zwierzęce różnią się od roślinnych?  W komórkach roślin rdzeń krystaliczny peroksysomu tworzy katalaza (marker  peroksysomów), a w komórkach zwierząt rdzeń peroksysomu tworzy oksydaza moczanowa 

(…)

…).
Symport, czyli transport aktywny.
Czy akwaporyny mają strukturę beta-beczułki? Gdzie w komórce występują?
Nie; występują w błonie komórkowej i tonoplaście komórki roślinnej.
?Jaki jest znacznik (inaczej marker) hydrolaz, które mają trafić do lizosomu?
Kwaśna fosfataza
Jakie białko odpowiada za otoczenie i odcięcie od plazmolemmy pęcherzyka endocytowego?
Dynamina
Czym ekstensyny różnią się od ekspansyn…

(nieregularny kryształ).
Symport, czyli transport aktywny.
Czy akwaporyny mają strukturę beta-beczułki? Gdzie w komórce występują?
Nie; występują w błonie komórkowej i tonoplaście komórki roślinnej.
?Jaki jest znacznik (inaczej marker) hydrolaz, które mają trafić do lizosomu?
Kwaśna fosfataza
Jakie białko odpowiada za otoczenie i odcięcie od plazmolemmy pęcherzyka endocytowego?
Dynamina
Czym ekstensyny różnią…
karotenoidów, plastochinon, plastohydrochinon, a-tokoferol, a-tokochinon
małe ilości witaminy K.
SKL – czy to od nazw aminokwasów?
Nie, od nazwy grup aa.
Która strona AG występuje od strony ER?
Cis
Która strona od pęcherzyków kondensacyjnych?
Trans
Białka ER wiążące jony wapnia:
Kalmodulina, kineza serynowo-treoninowa zależna od Ca2+, kalsekwestryna, kalretikulina
Co to są lizosomy wtórne?
Lizosomy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz