Biologia komórki roślinnej

note /search

Biologia komórki roślinnej - wykład 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia komórki roślinnej
Pobrań: 1792
Wyświetleń: 4277

Biologia komórki roślinnej prof. Beata Zagórska-Marek 1. Charakterystyka ogólna komórki roślinnej: W komórkach roślinnych miozyna występuje w niewielkich ilościach; stosunkowo łatwo można ją zidentyfikować w olbrzymich komórkach ramienic. ...

Biologia komórki roślinnej - wykład 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia komórki roślinnej
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 2492

Wykład 2 Funkcje cytoszkieletu aktynowego włókna te mają zdolność do łączenia się w pęczki- dobrze widoczne w mikroskopie fluorescencyjnym -podjednostką budowy jest podjednostka globularna (kłębuszek białkowy G-aktyny) z miejscem wiązania ATP; posiada tez oś polarności -polimeryzacja kolejnych...

Pytania egzaminacyjne - Etylen

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia komórki roślinnej
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 2772

Jakie ustawienie MT względem osi powoduje etylen?  Obrót o 90 stopni, pionowe.    ? Pęcherzyki endocytowe do cytoplazmy wędrują ruchem anterogradowym czy  retrogradowym?  Anterogradowym    Czy tetramer IF (filamenty pośrednie) jest polarny?  Niepolarny    Wymień kilka fluorochromów (barwników stoso...

Egzamin pytania 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia komórki roślinnej
Pobrań: 847
Wyświetleń: 2051

1. Czy tzw. "motorek cytoplazmatyczny" stanowią dyneina i kinezyna? Motorkiem jest uklad: tubulina - dyneina lub tubulina i kinezyna . Oddzialywania umozliwiajace ruch w komorce to oddzialywania tych dwu bialkek z tubulina a nie miedzy soba!!! 2. W jaki sposób heterocysty zabezpiecza...

Egzamin pytania 03

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia komórki roślinnej
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2289

Cytoszkielet: 1. Narysuj miozynę, ile jednostek i jakich 2. W jakich kierunkach wędrują dyneina i kinezyna 3. Białko elastyczne - wymień gdzie występują 4. Ile protofilamentów mają MT i z czego są zbudowane 5. Czym różnią się IF między sobą i jakie mają cechy wspólne w różnych organizmach 6. Czy ...

Biologia komórki roślinnej - egzamin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia komórki roślinnej
Pobrań: 924
Wyświetleń: 2002

1. jakie sa wiązania w celulozie i kalozie 2. wymienić białka elastyczne 3. co to jest nadskręcenie 4. co było modelowym organizmem w badaniach nad ruchami cytoplazmy (ramienice Chara) 5. budowa miozyny (narysować schemat), z ilu i jakich łańcuc...

Biologia komórki roślinnej - wykład 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia komórki roślinnej
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2086

Reakcja grawitropijna. Za reakcję grawitropijną roślin odpowiada cytoszkielet; dzięki niej korzeń główny rośliny rośnie wgłąb ziemi. Odchylenie od pionu rejestrowane jest przez skrobię statolitową . Już Darwin zaobserwował skrobię statolit...

Biologia komórki roślinnej - wykład 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia komórki roślinnej
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2016

Mikrotubule cd… Klejnotka ( Euglena ) porusza się za pomocą wici, w której mikrotubule składają się teleskopowo dzięki wędrówce haczyków dyneinowych po ich powierzchni (kierunek wędrówki zmienia się okresowo). Zatem dyneina jest bardzo ważnym białkiem biorącym udział w ruchu wici. Gamety męskie ...

Biologia komórki roślinnej - wykład 5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia komórki roślinnej
Pobrań: 889
Wyświetleń: 2835

Mikrotubule kortykalne W komórkach podlegających ukierunkowanemu wzrostowi (w organach osiowych) układ mikrotubul kortykalnych jest wysoce uporządkowany (są równoległe do siebie). W preprofazie cytoszkielet ulega depolimeryzacji; w fazie t...

Biologia komórki roślinnej - wykład 6

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia komórki roślinnej
Pobrań: 847
Wyświetleń: 2170

Kamforowce to rośliny zimozielone rosnące w Japonii; ich młode pędy są zielonego koloru; należą do rodziny Laureaceae ; osiągają ogromne rozmiary dzięki „zaplataniu” się włókien drewna. Naturalne stanowisko kamforowca to południe Honsiu. Kamforowce posiadają kambium, które brązowieje w wyniku sty...