Biologia komórki roślinnej - wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2457
Wyświetleń: 6076
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biologia komórki roślinnej - wykład 1 - strona 1 Biologia komórki roślinnej - wykład 1 - strona 2 Biologia komórki roślinnej - wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:


Biologia komórki roślinnej prof. Beata Zagórska-Marek 1. Charakterystyka ogólna komórki roślinnej: W komórkach roślinnych miozyna występuje w niewielkich ilościach; stosunkowo łatwo można ją zidentyfikować w olbrzymich komórkach ramienic.
Komórki roślinne nie są samodzielne (bo rosną w układzie).
Ściany komórkowe sąsiednich komórek są połączone, tworzą system zwany apoplastem (system połączonych blaszkami ścian komórkowych, umożliwiający szybki transport wody, hormonów i transmiterów pomiędzy protoplastami komórek).
Ściana komórkowa stanowi środowisko zewnętrzne - podobne do ECM (przestrzeń / macierz zewnątrzkomórkowa). Szkielet ściany łączy się z mikrofilamentami wewnątrz protoplastu. W ścianach komórkowych występują różnorakie enzymy (np. enzymy lignifikacji) oraz wypustki białkowe (receptory); procesy zachodzące w ścianie mogą mieć wpływ na metabolizm komórki. Rośliny wyższe posiadają plastydy typu zielenicowego (zawierające chlorofil typu A, B oraz karotenoidy). Materiałem zapasowym jest skrobia magazynowana w amyloplastach. Pomimo, że pierwotniaki uważane są za organizmy jednokomórkowe, u niektórych grup( Apicomplexa ) występują pierwotne plastydy. Centralne miejsce w komórce zajmuje ogromna wakuola wypełniona wodą; jej zadaniem między innymi jest nadawanie turgoru komórce - wakuola rozpiera komórkę i powoduje jej rozrost przestrzenny ( w przypadku zdegradowania ścian, komórka pęka). Jądro komórkowe oddzielone jest od cytoplazmy podwójną błoną (nukleolemmą); system błon wewnętrznych (SER, RER, AG), mitochondria oraz peroksysomy; Wszystkie powyższe struktury są analogiczne do występujących w komórce zwierzęcej. Peroksysomy prowadzą respirację peroksysomową (energia pochodząca z utleniania nie jest magazynowana w odróżnieniu od tej uzyskiwanej przez mitochondria). Peroksysomy uważane są za najstarsze endosymbionty (nie posiadają kwasów nukleinowych ani rybosomów, ale dzielą się przez podział , a białka perkosysomowe są syntezowane na wolnych rybosomach cytoplazmatycznych). 2. Cytoszkielet Do najważniejszych składników cytoplazmatycznych komórki eukariotycznej należy cytoszkielet (jest to zespół włókien białkowych o różnym składnie chemicznym, architekturze oraz funkcji).
Rozróżniamy trzy rodzaje włókien wchodzących w skład cytoszkieletu (podział ze względu na wielkość):
mikrotubule (MT) - średnica około 24 nm (budują np. wici i rzęski)
filamenty pośrednie (IF) - średnica 7 - 10 nm
mikrofilamenty (MF) - średnica 5 - 8 nm (budują np. mikrokosmki).
Mikrotubule zbudowane są z tubuliny - białka konserwatywnego genetycznie (wszelkie mutacje genów kodujących tubulinę są letalne). In vitro można dokonać polimeryzacji mikrotubul z podjednostek pochodzących z różnych źródeł. Mikrotubule mogą być stabilne (rzęski, wici) lub dynamiczne (np. wrzeciono podziałowe).

(…)

… jest z mikrofilamentami (z tym, że G-aktyna jest sama w sobie spolaryzowana). W Przypadku filamentów pośrednich jest nieco inaczej, gdyż filamenty pośrednie budowane są przez podjednostki fibrylarne (a nie globularne). Podjednostki są spolaryzowane, łączą się w dimery (które również zachowują polarność, przy czym N-koniec jednej jednostki przylega do N-końca drugiej, a C-koniec przylega do C-końca). Dimery łączą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz