Biologia komórki roślinnej - wykład 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 3402
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biologia komórki roślinnej - wykład 5 - strona 1 Biologia komórki roślinnej - wykład 5 - strona 2 Biologia komórki roślinnej - wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:


Mikrotubule kortykalne W komórkach podlegających ukierunkowanemu wzrostowi (w organach osiowych) układ mikrotubul kortykalnych jest wysoce uporządkowany (są równoległe do siebie).
W preprofazie cytoszkielet ulega depolimeryzacji; w fazie tej mikrotubule kortykalne ulegają „ collapsow i”, tworzy się opaska preprofazowa .
W szkielecie kortykalnym interfazowym mikrotubule są oddalone o około 25 nm. Pod wpływem „collapsu” mikrotubule z biegunów „zsypują” się na środek.
Opaska preprofazowa (PPB - preprophase band) nie występuje np. w komórkach kambium, mimo że są to komórki z definicji dzielące się (jednak to, że nikt tego nie zobaczył, wcale nie znaczy, że tego nie ma).
W komórkach kamforowca układ mikrotubul kortykalnych w interfazie jest helikalny; nie znaleziono opasek preprofazowych w komórkach kamforowca (istnieje hipoteza, że opaska może być tworzona przez pojedyncze mikrotubule, dlatego nie widać jej pod mikroskopem.
Położenie opaski wyznacza płaszczyznę podziału i położenie przegrody pierwotnej (jest odzwierciedlaniem polarności komórki).
Opaska całkowicie depolimeryzuje z chwilą wejścia komórki w profazę (dzięki temu zwiększa się pula heterodimerów potrzebnych do syntezy wrzeciona).
Aparat szparkowy u cebuli powstaje prostopadle do opaski preprofazowej.
Położenie opaski preprofazowej jest „zapamiętywane”; nawet po wirowaniu przegroda pierwotna tworzy się w miejscu wyznaczanym wcześniej przez opaskę.
Do tworzenia wrzeciona cytokinetycznego używane są heterodimery, które wcześniej tworzyły wrzeciono kariokinetyczne. Ułożenie cytoszkieletu kortykalnego a mikrofibrylle celulozowe Ułożenie mikrotubul kortykalnych jest związane z ułożeniem mikrofibrylli celulozowych (ściana powtarza układ mikrotubul). Zależność ta zaobserwowana została w dojrzewającym protoksylemie.
Na powierzchni błony komórkowej istnieją enzymy ( syntazy celulozowe - w postaci 6-promiennych rozet), które syntetyzują łańcuch celulozowy z glukozy dostarczanej przez pęcherzyki AG. Hipoteza wzrostu mikrofibrylli Syntazy celulozowe mogą poruszać się pomiędzy dwuwarstwą błony jedynie w miejscach ograniczonych przez białka zakotwiczające mikrotubule kortykalne w błonie (syntazy poruszają się w tej przestrzeni jednokierunkowo).
Hipoteza krystalizacji mikrofibrylli Obserwacje protoplastów (komórki pozbawione ściany) wykazują, że komórka roślinna potrafi odtworzyć ścianę od zera (w przeciwieństwie do bakterii). Proces tworzenia mikrotubul jest bardzo szybki (pojawiają się nagle i nie widać ich wzrostu).
Syntazy celulozowe są wrażliwe na progowe stężenie glukozy (w wyniku przekroczenia

(…)

…; występują w ksylemie, włóknach i korze pierwotnej).
GRP (0%; bogate w glicynę, występują w ksylemie).
AGP (90%; bogate w galaktozę i arabinozę; istotne w adhezji i rozpoznawaniu komórek np. prowadzenie łagiewki pyłkowej przez tkanki słupka).
Białka enzymatyczne
Udział w budowaniu ściany (ze składników dostarczanych przez komórkę).
Ekspansyny (odpowiadają za wzrost powierzchni ściany oraz rozpad ściany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz