Enzymy – podział na grupy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Enzymy – podział na grupy - strona 1  Enzymy – podział na grupy - strona 2  Enzymy – podział na grupy - strona 3

Fragment notatki:

Enzymy – podział na grupy
Od 1961r. obowiązuje podział enzymów opracowany przez
Międzynarodową Unię Biochemiczną (IUB)
na sześć klas głównych, a każda z nich ma 4 -20 podklas.
Kryterium tego podziału stanowi rodzaj przeprowadzanej reakcji.
Każdy enzym ma numer kodu EC, który charakteryzuje:
-grupę (pierwszy człon) - typ reakcji
-podgrupę (drugi człon) - typ substratu
-pod-podgrupę (trzeci człon) - typ akceptora
-ostatni (czwarty) wskazuje kolejność przypisania do tej grupy
Podział enzymów ze względu na typ reakcji
1. oksydoreduktazy
2. transferazy
3. hydrolazy
4. liazy
5. izomerazy
6. ligazy
1. OKSYDOREDUKTAZY
A- + B → A + B-
;
AH2 + B → A + BH2
- przenoszą elektrony lub protony do odpowiedniego akceptora,
katalizują reakcje utleniania, w których jedna cząsteczka jest utleniana a
druga redukowana
Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego na
wyższy stopień utlenienia (co jest równoważne z oddaniem
elektronów).
Wśród oksydoreduktaz można wyróżnić
dehydrogenazy, oksydazy, reduktazy, peroksydazy,
katalazy, oksygenazy, hydroksylazy
1. OKSYDOREDUKTAZY
Nr
substrat
Nr
substrat
Nr
substrat
Nr
1.1
-CH-OH
1.7
-NO2
1.13
Sub +O2
1.19
1.2
-CH=O
1.8
-Siarka
1.14
S1+S2+O2
1.20
AsO43- lub
P2O3
1.3
-CH-CH-
1.9
hem
1.15
ponadtlenki
1.21
x-H + y-H =
x-y
1.4
-CH-NH2
1.10
difenole
1.16
jony metali
1.97
inne
1.5
-CH-NH-
1.11
nadtlenki
1.17
-CH lub CH2
1.6
NADH lub
NADPH
1.12
H2
1.18
białka Fe /S
http://us.expasy.org/enzyme/enzyme-byclass.html
substrat
Typy reakcji katalizowanych przez enzymy wykorzystujące NAD(P)+/NAD(P)H
Reakcja
H
C OH
H
C NH2
Przykładowe enzymy
+ 2 H+ + 2 e
C O
C O
Dehydrogenaza alkoholowa
Dehydrogenaza mleczanowa
Dehydrogenaza jabłczanowa
Dehydrogenaza glutaminianowa
+
+
+ NH4 + H +
H
H
C CH2COOH
+
C CH2COOH + 2 H + 2 e
OH
O
Dehydrogenaza izocytrynianowa
C CH3 + CO2
O
+
C OH + 2 H + 2 e
O
C H + H2O
O
H H
C C
C C
+ 2 H+ + 2 e
-
H
C NH
C N
+
+
2 H + 2e
Dehydrogenaza aldehydowa
Reduktaza steroidowa
Reduktaza dihydrofolianowa
Dehydrogenazy
1.1.1... dehydrogenazy alkoholowe
alkohol + NAD+ = aldehyd lub keton + NADH
R-CH2-OH
R-COH (R-CO-R1)
Jest kilka enzymów utleniających różne alkohole:
pierwszo-, drugorzędowe, aromatyczne,
zawierają 2 jony Zn+2 lub inne jony, NAD+ lub inne akceptory
wodoru
1.1.99.8 dehydrogenaza metanolu (MEDH),
bakteryjna, mechanizm działania
CH3OH + PQQ → HCHO + PQQH2
pyrolochinolino chinon
MEDH jest heterotetramerem H2L2 ,
zawiera jony Ca2+
końcowym akceptorem protonów i
elektronów jest cytochrom C
Biochemistry, 38 (4), 1214 -1220, 1999
Metanol
Zaburzenia oddechu,
Uszkodzenie nerwu
wzrokowego
Aldehyd mrówkowy
Kwas mrówkowy
Łatwo się wchłania przez skórę, błony śluzowe i płuca
(opary), jednak do zatruć dochodzi najczęściej drogą
doustną
Może wystąpić obrzęk mózgu, niewydolność nerek,
zapalenie trzustki.
Kwasica
metaboliczna,
uszkodzenie
nerek, wątroby,
mięśnia
sercowego
30-150 ml
śmierć
1.1.1.244 - ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz