Cykl kwasu cytrynowego- zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cykl kwasu cytrynowego- zagadnienia - strona 1 Cykl kwasu cytrynowego- zagadnienia - strona 2 Cykl kwasu cytrynowego- zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Biochemia 2-Lista 3
Cykl kwasu cytrynowego.
Jakie są potencjalne korzyści kompleksu multienzymatycznego (wieloenzymatycznego), z uwzględnieniem izolowanych komponentów (składników) enzymu? Wyjaśnij.
Połącz kofaktory kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej z lewej kolumny z odpowiadającymi im komponentami (składnikami) enzymu oraz z ich rolą w etapach enzymatycznych, wypunktowanych w kolumnie prawej.
a) koenzym A
b) NAD+ 1) komponent dehydrogenazy pirogronianowej
c) pirofosforan tiaminy
2) dehydrogenaza dihydroliponianowa d) FAD
3) acetylotransferaza dihydroliponianowa
e) lipoamid
4) utlenia grupę hydroksyetylową
5) dekarboksyluje pirogronian
6) utlenia dihydrolipoamid
7) przyjmuje grupę acetylową od acetylolipoamidu
8) zapewnia (dostarcza) długie, elastyczne ramię, które przekazuje (przenosi) intermediaty do innych komponentów enzymu
9) utlenia FADH2 Które z następujących stwierdzeń dotyczących enzymatycznego mechanizmu syntazy cytrynianowej jest poprawne? Syntaza cytrynianowa wykorzystuje kofaktor NAD+.
Acetylo-CoA wiąże się do syntazy cytrynianowej przed szczawiooctanem.
Reszty histydynowe znajdujące się po aktywnej stronie syntazy cytrynianowej uczestniczą w hydrolizie acetylo-CoA.
Po utworzeniu cytrynylo-CoA, w enzymie zachodzą dodatkowe zmiany strukturalne. Każda z podjednostek syntazy cytrynianowej wiąże jeden z substratów oraz „przyprowadza” (kieruje) substraty blisko siebie. Syntaza cytrynianowa wiąże acetylo-CoA, kondensuje go ze szczawiooctanem do formy cytrynylo-CoA, a następnie hydrolizuje wiązanie tioestrowe tego intermediatu. Dlaczego Syntaza cytrynianowa nie hydrolizuje acetylo-CoA?
Które z następujących odpowiedzi poprawnie uzupełniają zdanie? Dehydrogenaza bursztynianowa Jest białkiem żelazo-siarkowym podobnie jak akonitaza.
Zawiera kofaktory FAD oraz NAD+ podobnie jak dehydrogenaza pirogronianowa.
Jest integralnym białkiem błonowym w przeciwieństwie do innych enzymów cyklu kwasu cytrynowego.
Przeprowadza dekarboksylację oksydacyjną podobnie jak dehydrogenaza izocytrynianowa.
Biorąc pod uwagę biochemiczne intermediaty reakcji dehydrogenazy pirogronianowej oraz cykl kwasu cytrynowego (Rycina 17.1), odpowiedz na następujące pytania:
Nazwij indermediaty:
A
B
Narysuj strukturę izocytrynianu oraz zaznacz (wskaż) pogrubionymi literami te atomy, które pochodzą z acetylo-CoA.

(…)


Biochemia 2-Lista 3
Cykl kwasu cytrynowego.
Jakie są potencjalne korzyści kompleksu multienzymatycznego (wieloenzymatycznego), z uwzględnieniem izolowanych komponentów (składników) enzymu? Wyjaśnij.
Połącz kofaktory kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej z lewej kolumny z odpowiadającymi im komponentami (składnikami) enzymu oraz z ich rolą w etapach enzymatycznych, wypunktowanych w kolumnie…
… acetylo-CoA?
Które z następujących odpowiedzi poprawnie uzupełniają zdanie? Dehydrogenaza bursztynianowa Jest białkiem żelazo-siarkowym podobnie jak akonitaza.
Zawiera kofaktory FAD oraz NAD+ podobnie jak dehydrogenaza pirogronianowa.
Jest integralnym białkiem błonowym w przeciwieństwie do innych enzymów cyklu kwasu cytrynowego.
Przeprowadza dekarboksylację oksydacyjną podobnie jak dehydrogenaza…
… się w cytoplazmie komórek eukariotycznych.
Wszystkie organizmy wymagają do biosyntezy trzy- i cztero-węglowych cząsteczek prekursorów, jednak bakterie mogą rosnąć na octanie, podczas gdy ssaki- nie. Wyjaśnij, dlaczego tak się dzieje.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz