Regulacje metabolizmu - opracowane pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 840
Wyświetleń: 5887
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regulacje metabolizmu - opracowane pytania - strona 1 Regulacje metabolizmu - opracowane pytania - strona 2 Regulacje metabolizmu - opracowane pytania - strona 3

Fragment notatki:

Poruszają one między innymi takie zagadnienia jak: glikoliza, hipoteza chemiosmotyczna, rozprężenie fosforylacji oksydacyjnej, cykl mocznikowy, miejsca regulacji szlaku pentozo-fosforanowego, regulacje kowalencyjne/allosteryczne, metabolizm alkoholu, synteza cholesterolu, kontrola oddechowa, inhibicja kompetycyjna i niekompetycyjna, funkcja kwasu cytrynowego oraz LDL i HDL. W notatce znajdują się także informacje na taki temat jak: czynniki regulujące aktywności fosfofruktokinazy, wpływ hormonów na regulację aktywności karboksylazy Ac-CoA, regulacja biosyntezy aminokwasów, witamina C, struktura i losy pirogronianu w komórce, wpływ insuliny na glikolizę, wpływ glukagonu na glukoneogenezę oraz transport kwasów tłuszczowych do mitochondriów.

Co to jest metabolizm?
Ogół procesów anabolicznych i katabolicznych utrzymujących komórkę w specyficznej homeostazie. Metabolizm składa się z wielu sprzężonych, wzajemnie powiązanych reakcji. Metabolizm jest zasadniczo zbiorem powiązanych ze sobą reakcji rozpoczynających się od konkretnej cząsteczki, która ulega przekształceniu w inne cząsteczki według określonego schematu.
Do jakich procesów życiowych jest wykorzystywany ATP?
Jako źródło energii podczas skurczu mięśni, aktywnym transporcie, wzmacnianiu sygnałów w biosyntezach, bezpośredni donor energii swobodnej w układach biologicznych, przy wysiłku.
Na czym polega sprzężenie energetyczne?
Polega na tym, że reakcja termodynamicznie korzystna ułatwia przebieg reakcji termodynamicznie niekorzystnej.
Wymień 3 związki o wysokim potencjale przenoszące grupy fosforanowych?
Fosfoenolopirogronian
Adenozynotrifosforan
Pirofosforan
Z czego powstaje witamina C?
Z glukozy
Gdzie występuje i jak nazywa się grupa prostetyczna, która jest pochodną wit.B6?
Witaminy są prekursorami koenzymów. Koenzymem witaminy B6 jest fosforan pirydoksalu. Inna nazwa witaminy B6 to pirydoksyna.
Gdzie występuje i jak nazywa się grupa prostetyczna, która jest pochodną biotyny?
Biotyna jest grupa prostetyczną karboksylazy.
Gdzie występuje i jaką pełni funkcję kwas pantotenowy?
Jest to witamina B5 kwas pantotenowy jest składnikiem koenzymu A
Podaj 3 przykłady allosteryczne reguły aktywności enzymatycznej?
Kinaza pirogronianowa ATP, alanina inhibitory
Fosfofruktokinaza ATP inhibitor; fruktozo 2,6 bisfosforan aktywator
Dehydrogenaza pirogronianowa acetylo-CoA hamuje acetylotransferazę (E2)
Dehydrogenaza α-ketoglutaranowa NADH bursztynylo-CoA i ATP inhibitory
Jakie są główne cele glikolizy?
Produkcja pirogronianu
Wymień czynniki regulujące aktywność fosfofruktokinazy?
ATP inhibitor allosteryczny; ADP znosi efekt
fruktozo 2,6 bisfosforan aktywator allosteryczny
cytrynian wzmacnia efekt hamujący ATP
jony H nadmierne tworzenie kwasu mlekowego
Wymień enzymy odpowiedzialne za nieodwracalne reakcje glukoneogenezy?
Karboksylacja pirogronianu do szczawiooctanu
Dekarboksylacja i fosforylacja szczawiooctanu
Fruktozo 1,6 bisfosfataza
Wyjaśnij w jaki sposób insulina wpływa na glikolizę?
Insulina aktywuje glikolizę i syntezę kwasów tłuszczowych.
Wyjaśnij czy tlen jest konieczny do przebiegu reakcji cyklu kwasu cytrynowego?
Nie, nie jest konieczny, gdyż nie jest on substratem żadnej z reakcji kwasu cytrynowego.
Wymień czynniki regulujące aktywność dehydrogenazy pirogronianowego

(…)

… w glukoneogenezie
4 cytrynian w wyniku kondensacji z acetylo-CoA
Metabolizm alkoholu - jak alkohol wpływa na metabolizm?
Metabolizm alkoholu przebiega dwoma szlakami: szlak I obejmuje dwa etapy:
a) katalizowany przez dehydrogenazę alkoholową i przebiega w cytoplazmie
etanol + NAD + ↔aldehyd octowy + NADH + H+
b) katalizowany przez dehydrogenazę aldehydową i zachodzi w matrix aldehyd octowy +NAD + ↔ octan + NADH…
… z pirogronianu etanol) - I etap dekarboksylacja pirogronianu katalizowana przez dekarboksylazę pirogronianową; II etap redukcja aldehydu octowego do etanolu z udziałem NADH, katalizowana przez dehydrogenazę alkoholową; w procesie tym następuje regeneruje się NAD+)
2)Fermentacja mlekowa (mięśnie, drobnoustroje)
Z pirogronianu tworzy się mleczan; redukcję pirogronianu do mleczanu z udziałem NADH katalizuje…
… dowolny przykład regulacji biosyntezy aminokwasów
1) Podstawowym mechanizmem regulacji biosyntezy aminokwasów jest hamowanie
przez sprzężenie zwrotne:
- produkt końcowy reakcji hamuje aktywność enzymu odpowiedzialnego za kluczowy etap szlaku
- przykładem jest biosynteza seryny kontrolowana na poziomie dehydrogenazy 3-fosfoglicerynianu hamowanej przez przyłączenie seryny do miejsca regulatorowego
2) Regulacja w oparciu o różnorodność enzymów:
- przykładem jest reakcja fosforylacji asparaginianu, która stanowi kluczowy etap biosyntezy treoniny, metioniny i lizyny
3) Hamowanie na zasadzie skumulowanego sprzężenia zwrotnego:
- przykładem jest regulacja aktywności syntetazy glutaminianowej
- grupa amidowa glutaminy jest wykorzystywana w biosyntezie m.in. tryptofanu, histydyny
4) Regulacja za pomocą…
… odwracalnych modyfikacji kowalencyjnych na przykładzie syntetazy glutaminianowej - modyfikacja polega na przyłączeniu AMP wiązaniem fosfodiestrowym do reszty tyrozyny każdej podjednostki enzymu.
Omów losy G-6-P w komórce
Glukoza wnikająca do komórki jest fosforyzowana do glukozo-6-fosforanu, który może zostać zmagazynowany w postaci glikogenu, utleniony do pirogronianu lub przekształcony do rybozo-5-fosforanu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz