Uniwersytet Zielonogórski

Biznes plan - Schodex

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska
 • Planowanie i kierowanie przedsięwzięciami
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3199

Biznes plan składa się z 28 stron i porusza zagadnienia takie jak: cel, prezentacja firmy „schodex” i profilu jej działalności, prezentacja kwalifikacji osób na kluczowych stanowiskach w firmie, opis produktu wytwarzanego przez firmę, rynek, na którym będzie funkcjonować „schodex”, działania m...

Immunologia - materiały

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Ewa Jaśkiewicz
 • Immunologia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3871

IDENTYFIKACJA ANTYGENÓW UKŁADÓW GRUPOWYCH KRWI: ABO, Rh i MN. 1) układy grup krwi biorące udział w reakcjach poprzetoczeniowych. Układ AB0 - układ ten ma pierwszorzędne znaczenie. Epitopy tego układu występują na licznych typach komórek oprócz erytrocytów i mieszczą się na węglowodanowych łańcucha...

Regulacje metabolizmu - opracowane pytania

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Ewa Jaśkiewicz
 • Dietetyka
Pobrań: 679
Wyświetleń: 5523

Poruszają one między innymi takie zagadnienia jak: glikoliza, hipoteza chemiosmotyczna, rozprężenie fosforylacji oksydacyjnej, cykl mocznikowy, miejsca regulacji szlaku pentozo-fosforanowego, regulacje kowalencyjne/allosteryczne, metabolizm alkoholu, synteza cholesterolu, kontrola oddechowa, inhib...

Meteorologia i klimatologia - wykłady cz. I

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr inż. Oryna Słobodzian-Ksenicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 581
Wyświetleń: 5390

PRZEDMIOT I CEL BADAŃ METEOROLOGICZNYCH Zmienność pogody środowiska atmosferycznego wywołują współdziałające czynniki min.: Meteorologiczne; Geograficzne; Kosmiczne; Antropologiczne. KLIMATOLOGIA - to nauka zajmująca się badaniem układów stanów pogody w przekroju wieloletnim - czyli klimatu; METEO...

Meteorologia i klimatologia - wykłady cz. II

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr inż. Oryna Słobodzian-Ksenicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 4144

ZMIANY FAZOWE WODY para wodna zawarta w atmosferze jest nosicielem tzw. utajonego ciepła parowania (nie jest odczuwalne) w procesie kondensacji jest ono uwalniane jako tzw. ciepło kondensacji i ogrzewa powietrze atmosferyczne (2500J/g). Zmiany adiabatyczne Zmiany temperatury mogą być wynikiem sprę...

Genetyka molekularna - materiały

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik
 • Genetyka molekularna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 4557

dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik. Plik zawiera 15 stron i porusza między innymi takie zagadnienia jak: charakterystyka strukturalnych cech dwuniciowej cząsteczki DNA, charakterystyka prostej i złożonej rodziny wielogenowej, struktura genów w komórkach bakterii, podstawowe reguły procesu

Anatomia - układ pokarmowy, moczowy, rozrodczy, hormonalny, nerwowy (w...

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Ewa Nowacka-Chiari
 • Anatomia kliniczna
Pobrań: 399
Wyświetleń: 6391

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie ja: funkcje nerek, budowa nefronu, narządy wewnętrzne i zewnętrzne układu płciowego męskiego oraz żeńskiego, sposoby uwalniania i oddziaływania hormonów, budowa neuronu, podział nerwów, budowa mózgowia, gałęzie rdzenia kręgowego oraz autonomiczny układ ner...

Błony biologiczne - materiały

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Aleksander Sikorski
 • Błony biologiczne
Pobrań: 413
Wyświetleń: 4676

Poruszają one takie zagadnienia jak: cechy fizyko-chemiczne wodnych zawiesin lipidów polarnych, płynność błon, model płynnej mozaiki opisujący ogólną organizację błon biologicznych, "tratwy" i ich znaczenie fizjologiczne wraz z charakterystyką, powstawanie oraz utrzymanie asymetrii lipidó...

Pedagogika krytyczna - Transformatywny intelektualista

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Iwona Rudek
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1953

PEDAGOGIKA KRYTYCZNA Źródła ; Szkoła Frankurdzka, radykalizm społeczny lat 60-tych Przedstawiciele ; w PL - R.Kwaśnica, L.Witkowski - Emancypacja ( wyzwolenie od wcześniej poznanego i zaakceptowanego świata) - Odrzucenie pojęcia istnienia prawdy obiektywnej - Dialog jako sposób bycia 1) Odsłania...

Pedagogika personalistyczna - Emanuel Mounier

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Iwona Rudek
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 686
Wyświetleń: 3556

PEDAGOGIKA PERSONALISTYCZNA Główny przedstawiciel: Emanuel Mounier 1905-1950 , natomiast w Polsce: Pieter, Rykowski Ten kierunek jest wciąż popularny na całym świecie.  Do podstawowych kategorii w pedagogice personalistycznej trzeba zaliczyć takie pojęcia jak:osoba i wspólnota, W tej koncepcji p...