Uniwersytet Zielonogórski

note /search

Biznes plan - Schodex

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Planowanie i kierowanie przedsięwzięciami
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3451

Biznes plan składa się z 28 stron i porusza zagadnienia takie jak: cel, prezentacja firmy „schodex” i profilu jej działalności, prezentacja kwalifikacji osób na kluczowych stanowiskach w firmie, opis produktu wytwarzanego przez firmę, rynek, na którym będzie funkcjonować „schodex”, działania m...

Immunologia - materiały

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Immunologia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 4277

IDENTYFIKACJA ANTYGENÓW UKŁADÓW GRUPOWYCH KRWI: ABO, Rh i MN. 1) układy grup krwi biorące udział w reakcjach poprzetoczeniowych. Układ AB0 - układ ten ma pierwszorzędne znaczenie. Epitopy tego układu występują na licznych typach komórek oprócz erytrocytów i mieszczą się na węglowodanowych łańcucha...

Regulacje metabolizmu - opracowane pytania

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Dietetyka
Pobrań: 868
Wyświetleń: 5943

Poruszają one między innymi takie zagadnienia jak: glikoliza, hipoteza chemiosmotyczna, rozprężenie fosforylacji oksydacyjnej, cykl mocznikowy, miejsca regulacji szlaku pentozo-fosforanowego, regulacje kowalencyjne/allosteryczne, metabolizm alkoholu, synteza cholesterolu, kontrola oddechowa, inhib...

Meteorologia i klimatologia - wykłady cz. I

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 763
Wyświetleń: 5754

PRZEDMIOT I CEL BADAŃ METEOROLOGICZNYCH Zmienność pogody środowiska atmosferycznego wywołują współdziałające czynniki min.: Meteorologiczne; Geograficzne; Kosmiczne; Antropologiczne. KLIMATOLOGIA - to nauka zajmująca się badaniem układów stanów pogody w przekroju wieloletnim - czyli klimatu; METEO...

Meteorologia i klimatologia - wykłady cz. II

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4270

ZMIANY FAZOWE WODY para wodna zawarta w atmosferze jest nosicielem tzw. utajonego ciepła parowania (nie jest odczuwalne) w procesie kondensacji jest ono uwalniane jako tzw. ciepło kondensacji i ogrzewa powietrze atmosferyczne (2500J/g). Zmiany adiabatyczne Zmiany temperatury mogą być wynikiem sprę...

Genetyka molekularna - materiały

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Genetyka molekularna
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4879

dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik. Plik zawiera 15 stron i porusza między innymi takie zagadnienia jak: charakterystyka strukturalnych cech dwuniciowej cząsteczki DNA, charakterystyka prostej i złożonej rodziny wielogenowej, struktura genów w komórkach bakterii, podstawowe reguły procesu

Anatomia - układ pokarmowy, moczowy, rozrodczy, hormonalny, nerwowy (w...

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Anatomia kliniczna
Pobrań: 539
Wyświetleń: 6748

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie ja: funkcje nerek, budowa nefronu, narządy wewnętrzne i zewnętrzne układu płciowego męskiego oraz żeńskiego, sposoby uwalniania i oddziaływania hormonów, budowa neuronu, podział nerwów, budowa mózgowia, gałęzie rdzenia kręgowego oraz autonomiczny układ ner...

Błony biologiczne - materiały

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Błony biologiczne
Pobrań: 595
Wyświetleń: 5215

Poruszają one takie zagadnienia jak: cechy fizyko-chemiczne wodnych zawiesin lipidów polarnych, płynność błon, model płynnej mozaiki opisujący ogólną organizację błon biologicznych, "tratwy" i ich znaczenie fizjologiczne wraz z charakterystyką, powstawanie oraz utrzymanie asymetrii lipidó...

Pedagogika krytyczna - Transformatywny intelektualista

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2646

PEDAGOGIKA KRYTYCZNA Źródła ; Szkoła Frankurdzka, radykalizm społeczny lat 60-tych Przedstawiciele ; w PL - R.Kwaśnica, L.Witkowski - Emancypacja ( wyzwolenie od wcześniej poznanego i zaakceptowanego świata) - Odrzucenie pojęcia istnienia prawdy obiektywnej - Dialog jako sposób bycia 1) Odsłania...

Pedagogika personalistyczna - Emanuel Mounier

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 1435
Wyświetleń: 5831

PEDAGOGIKA PERSONALISTYCZNA Główny przedstawiciel: Emanuel Mounier 1905-1950 , natomiast w Polsce: Pieter, Rykowski Ten kierunek jest wciąż popularny na całym świecie.  Do podstawowych kategorii w pedagogice personalistycznej trzeba zaliczyć takie pojęcia jak:osoba i wspólnota, W tej koncepcji p...