Immunologia - materiały

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 4228
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Immunologia - materiały - strona 1 Immunologia - materiały - strona 2 Immunologia - materiały - strona 3

Fragment notatki:

IDENTYFIKACJA ANTYGENÓW UKŁADÓW GRUPOWYCH KRWI: ABO, Rh i MN.
1) układy grup krwi biorące udział w reakcjach poprzetoczeniowych.
Układ AB0 - układ ten ma pierwszorzędne znaczenie. Epitopy tego układu występują na licznych typach komórek oprócz erytrocytów i mieszczą się na węglowodanowych łańcuchach glikoprotein. Strukturę Tyc węglowodanów i węglowodanów określających pokrewny układ grup krwi Lewis kodują geny enzymów przenoszących końcowe cukry na rdzeń węglowodanowy. Większość osobników wytwarza przeciwciała przeciw allogenicznym (obcym) swoistością układu AB0 bez wcześniejszego uczulenia obcymi erytrocytami, a do uczulenia dochodzi przez kontakt z identycznymi epitopami, występującymi w sposób przypadkowy lub stały na szeregu drobnoustrojów. Obecność przeciwciał przeciw antygenom AB0 jest więc powszechna, co powoduje, że dobranie dawcy krwi dla danego biorcy w tym układzie jest szczególnie ważne. Jednak wszyscy ludzie wykazują tolerancję wobec antygenu 0 i stąd jego nosiciele są uniwersalnymi dawcami pod względem układu AB0
Układ Rhesus - układ ten również ma wielkie znaczenie, ponieważ jest główną przyczyną powstawania choroby hemolitycznej noworodków (CHN). Antygeny Rhesus związane są z białkami błonowymi wielkości 30 kDa, o średnio wyrażonej ekspresji na powierzchni erytrocytu. Antygeny te są kodowane przez dwa ściśle sprzężone ze sobą loci: RhD i RhCcEe o 92% homologii. Ze względu na swą znaczną immunogenność RhD jest antygenem najważniejszym klinicznie, a u osobników RhD- zachodzi brak tego antygenu. Locus RhCcEe koduje cząsteczkę o ekspresji epitopów RhC/c i RhE/e.
Słabe układy grup krwi - epitopy układu MN ulegają ekspresji w obrębie N-końcowego rejonu glikozylowanego glikoforyny A, glikoproteiny obecnej na powierzchni erytrocytów. Antygenowość ta zależy od polimorfizmu aminokwasów w pozycjach 1 i 5. Antygeny pokrewnego układu Ss mieszczą się na glikoforynie B. Reakcje poprzetoczeniowe powodowane przez słabe grupy krwi są stosunkowo rzadkie, chyba że powtarzano przetoczenia krwi. I tu ryzyko takich reakcji znacznie maleje, gdy przeprowadzi się dokładne krzyżowe dobranie krwi dawcy do krwi biorcy.
2) Próba krzyżowa krwi - celem próby krzyżowej jest upewnienie się, że krew biorcy nie zawiera przeciwciał, które mogłyby wiązać i niszczyć przetoczone erytrocyty dawcy. Na przykład przeciwciała wobec antygenów układu AB0 powodują aglutynację niezgodnych komórek w sposób widoczny. Słabe układy grup krwi powodują słabsze reakcje, które niekiedy udaje się wykazać jedynie pośrednim testem Coombsa. Gdy przetacza się osobnikowi pełną krew, konieczne jest sprawdzenie, czy surowica dawcy nie zawiera przeciwciał przeciwko erytrocytom biorcy. Jednak transfuzje pełnej krwi są rzadkością - większość pobieranej krwi rozdziela się na frakcję komórkową i frakcję surowicy dla użycia oddzielnie.


(…)

…. Wszystkie limfocyty pochodzą z komórek macierzystych szpiku kostnego, ale limfocyty T rozwijają się w grasicy, podczas gdy limfocyty B w szpiku kostnym (u dorosłych).
Komórki B - Limfocyty B są pochodzenia szpikowego. Na swojej powierzchni mają białkowe receptory, które są tzw. antydeterminantami dla poszczególnych antygenów, a dokładniej - dla ich determinant antygenowych. Bardzo ważne jest to, że każdy limfocyt…
… zróżnicowane. Uważa się, że limfocyt CD4 jest centralną komórką odpowiedzi immunologicznej. Za pomocą produkowanych przez siebie i wydzielanych aktywnych substancji, tzw. cytokin, wpływają na różnorodne procesy immunologiczne. Między innymi oddziałują na limfocyty B, stymulując ich podział i dojrzewanie w obecności antygenu, na makrofagi i ich własności żerne, na granulocyty obojętnochłonne, modulując…
… pamięci B, jest procesem zależnym od C.
Limfocyty B i komórki prezentujące antygen (APC) mają cały zestaw receptorów C:
limfocyty B posiadają CR1
monocyty i makrofagi posiadają CRI i CR3
komórki dendrytyczne grudek mają wszystkie trzy receptory (CRI, CR2 i CR3). Osoby z dziedzicznym niedoborem C3 mają łagodne upośledzenie syntezy przeciwciał. Deficyty C2, C3 lub C4 u świnek morskich znacznie upośledzają…
… uczestniczą w nich również inne komórki tkankowe przez wysyłanie sygnałów do limfocytów i reagowanie na cytokiny uwalniane przez limfocyty T i makrofagi.
Fagocyty jednojądrzaste- długo żyjące komórki żerne pochodzą od komórki macierzystej szpiku kostnego a ich funkcją jest pochłanianie cząsteczek, z czynnikami zakaźnymi włącznie, neutralizowanie i niszczenie ich.
Neutrofile wielopłatowe- komórki fagocytujące…
… (akceptująca elektrony) grupa karbonylowa tioestru jest wrażliwa na atak przez grupy nukleofilowe (dawcy elektronów), takie jak grupy hydroksylowe i aminowe w przylegających białkach i węglowodanach. Reakcja ta umożliwia składnikowi C3 wiązanie kowalencyjne z innymi cząsteczkami.
Trawienie proteolityczne C3a od końca N- łańcucha C3 a przez konwertazę C3 daje zmianę konformacyjną, która powoduje, że wewnętrzne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz