Immunologia

note /search

Immunologia - materiały

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Immunologia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 4270

IDENTYFIKACJA ANTYGENÓW UKŁADÓW GRUPOWYCH KRWI: ABO, Rh i MN. 1) układy grup krwi biorące udział w reakcjach poprzetoczeniowych. Układ AB0 - układ ten ma pierwszorzędne znaczenie. Epitopy tego układu występują na licznych typach komórek oprócz erytrocytów i mieszczą się na węglowodanowych łańcucha...

Układ immunologiczny - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Immunologia
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 2569

Układ immunologiczny (odpornościowy) nie ogranicza się do jednej lokalizacji lecz obejmuje cały organizm. Składa się z 4 elementów: struktury morfologiczne układu chłonnego (narządy limfatyczne) komórki układu immunologicznego przeciwciała (produkt układu immunologicznego) obecne we krwi, ale rów...

Ośrodkowe narządy układu immunologicznego - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Immunologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2282

Ośrodkowe narządy układu immunologicznego: 1.Szpik kostny - jest miejscem powstania zarówno erytrocytów, jak i leukocytów. U noworodków szpik krwiotwórczy i limfotwórczy (szpik czerwony) znajduje się w kościach długich, czaszki, mostku i w kościach miednicy. U dorosłych wewnątrz kości długich szpik...

Rodzaje antygenów - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Immunologia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3045

Rodzaje antygenów: Antygeny autologiczne: inaczej własne, ponieważ organizm rozpoznaje je jako swoje możliwe są przeszczepy skóry między różnymi partiami ciała. Czasami jednak własny antygen może stać się obcy - dzieje się tak czasami przy wirusowym zapaleniu wątroby typu B. Wirus modyfikuje antyge...

Immunoglobuliny - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Immunologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1624

1937 - Tiselius po raz pierwszy rozdzielił surowicę krwi królika (elektroforeza wolna - do naczynia w kształcie U-rurki przykładano napięcie i patrzono, jak wędrują białka). Frakcję o największej ruchliwości elektroforetycznej nazwał albuminy...

Genetyka immunoglobulin - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Immunologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1785

GENETYKA IMMUNOGLOBULIN Geny kodujące immunoglobuliny zajmują 3 autosomalne loci: geny pierwszego loci kodują łańcuch ciężki geny drugiego łańcuch lekki kappa geny trzeciego łańcuch lekki lambda Dojrzewanie limfB: Locus zawierający geny kodujące łańcuch ciężki u człowieka znajdują się na 14 ch...

Odpowiedź humoralna - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Immunologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1848

APC (antygen presenting cells) - komórki prezentujące antygen. Zawierają MHC kl II. Do tej grupy należą: limfocyty B monocyty makrofagi komórki dendrytyczne ODPOWIEDŹ HUMORALNA (uczestniczą w niej głównie podtyp Th2) Pierwszym etapem jest fago...

Nadwrażliwości (alergie) - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Immunologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1239

NADWRAŻLIWOŚCI (ALERGIE) Termin ten został wprowadzony dość dawno, bo już w roku 1906. Cechą charakterystyczną alergii jest to, że prowadzi ona do uszkodzenia tkanki. Alergie mogą powodować cząsteczki o rozmaitej budowie chemicznej - od złożonych białek po jony metali min. Srebra, złota i platyny. ...

Układ dopełniacza - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Immunologia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1925

UKŁAD DOPEŁNIACZA Pełni w organizmie kilka funkcji: uczestniczy w lizie bakterii i komórek zakażonych wirusami funkcja chemotaktyczna opsonizacja (białko C3B) Wyróżniamy ok. 30 białek dopełniacza. Część z nich ma właściwości enzymatyczne, inne pełnią funkcję inhibitorów lub wzmacniaczy. W aktyw...

Ogólna charakterystyka odporności - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Immunologia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1750

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ODPORNOŚCI Rodzaje odporności: I. Dziedziczna (nieswoista) a) gatunkowa b) rasowa c) indywidualna O. nieswoista może być bezwzględna lub względna (zmieniająca się np. wraz z wiekiem). II. Nabyta (swoista) a) naturalna - czynna (przechorowania, zakażenia bezobjawowe, c...