Ośrodkowe narządy układu immunologicznego - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2226
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ośrodkowe narządy układu immunologicznego - wykład - strona 1 Ośrodkowe narządy układu immunologicznego - wykład - strona 2 Ośrodkowe narządy układu immunologicznego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Ośrodkowe narządy układu immunologicznego:
1.Szpik kostny - jest miejscem powstania zarówno erytrocytów, jak i leukocytów. U noworodków szpik krwiotwórczy i limfotwórczy (szpik czerwony) znajduje się w kościach długich, czaszki, mostku i w kościach miednicy. U dorosłych wewnątrz kości długich szpik krwiotwórczy zostaje zastąpiony tkanką tłuszczową - jest to tzw. szpik „biały”, niefunkcjonalny. Źródłem szpiku do przeszczepu mogą być kości miednicy lub mostka (w kościach czaszki jest go niewiele). Jest bogato unaczyniony. Budowa nasady kości długiej: beleczki kostne układają się zgodnie z liniami sił, a przestrzenie między nimi są wyścielone komórkami tzw. podścieliska.
Do podścieliska szpiku zaliczamy:
Fibroblasty charakterystyczne dla szpiku, inne niż np. fibroblasty skóry
komórki śródbłonka
makrofagi
adipocyty - przekształcają się w komórki magazynujące tłuszcz
Podścielisko wytwarza czynniki wzrostowe dla komórek powstających w szpiku kostnym.
W obrębie szpiku można wyróżnić przestrzenie:
- pozanaczyniową -- miejsce rozmnażania i dojrzewania komórek szpiku kostnego
- wewnątrznaczyniową.
Dopiero komórki w określonym stadium dojrzałości przeciskają się przez ściany naczyń krwionośnych i są uwalniane do krwi. Szpik kostny wydziela substancje mogące stymulować wzrost i różnicowanie komórek szpiku. Znajdują się w nim komórki o b. różnym stopniu dojrzałości. Najbardziej pierwotna w hematopoezie jest komórka macierzysta (stem cell). Komórki te są totipotencjalne
Hematopoetyczna komórka macierzysta (komórka pnia) ma zdolność do samoodnowy. Stanowią ok. 0,1% komórek szpiku. Nieodwracalnie różnicują się na prekursor mieloidalny lub limfoidalny. Są to dwie linie rozwojowe, z których powstają poszczególne komórki krwi.
linia mieloidalna: produkcja erytrocytów, monocytów, komórek tucznych, granulocytów, megakariocytów
linia limfoidalna: komórki NK oraz limfocyty T i B
komórki dendrytyczne powstają zarówno z linii mieloidalnej jak i limfoidalnej.
Ilości poszczególnych komórek:
leukocyty: ok. 4-7 tys. na ml krwi, z czego:
3-8% monocytów. Wzrost powyżej 10% sugeruje stan zapalny
20-45% llimfocytów
45-70% neutrofili, więcej przy zakażeniach bakteryjnych
2-5% eozynofili. Uczestniczą min. W nadwrażliwości, ich poziom wzrasta również przy alergiach
0,2% bazofili - wzrost przy alergiach
- Płytki krwi - 2x104/ mm3 krwi
U ptaków limf. B powstają nie w szpiku kostnym lecz w bursie fabrycjusza, która jest uchyłkiem kloaki. Pozostałe komórki krwi powstają, podobnie jak u innych zwierząt, w szpiku.


(…)

… i korzysta z nich do 6 m-ca życia, w tym czasie musi się zetknąć z różnymi patogenami, aby wytworzyć własne przeciwciała.
noworodek ma dobrze rozwiniętą śledzionę i szpik, ale niedorozwój węzłów i utkań chłonnych
Układ odpornościowy dziecka urodzonego w terminie:
nie w pełni dojrzały
duża grasica
limfocyty T zróżnicowane na subpopulacje (Th, Tc, Ts)
dobrze rozwinięty szpik kostny ale węzły chłonne…
… musi mieć taką samą konformację jak w organizmie drobnoustroju.
Determinantami mogą być np. domeny hydrofilne, wystające, dostępne przestrzennie i łatwo rozpoznawalne przez białka układu odpornościowego.
Gdy mówimy o przeciwciałach monoklonalnych, determinanta antygenowa = epitop.
Jeden drobnoustrój może mieć wiele antygenów, a pojedynczy antygen kilka determinantów antygenowych (epitopów…
…. Pozostałe komórki krwi powstają, podobnie jak u innych zwierząt, w szpiku.
2.Grasica: leży w śródpiersiu. Składa się z 2 płatów, każdy z nich jest otoczony torebką łącznotkankową. Powstaje Thłonne. tdniki pokarmowe. --> reagują na wszystkie drobnoustroje, jakie mogą trafić tam z pokarmem, odpowiadają też za tolerancPowstajePkkkz 2 listków zarodkowych: endo- i ektodermy, dlatego wyraźnie…
… dwa odrębne obiegi i łączą się tylko w jednym miejscu za sprawą lewej żyły podobojczykowej. Chłonka - ciecz podobna składem do krwi ale bez erytrocytów, zawiera za to dużo białych krwinek.
Przykłady najważniejszych węzłów chłonnych:
pierścień Valdejera, który tworzą węzły w obrębie gardła
węzły w drzewie oskrzelowym
węzły pachwowe
Węzły mogą mieć kształt owalny, migdałowaty lub nerkowaty. Każdy węzeł chłonny…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz