Układ chłonny, limfatyczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ chłonny, limfatyczny - strona 1 Układ chłonny, limfatyczny - strona 2 Układ chłonny, limfatyczny - strona 3

Fragment notatki:


UKŁAD LIMFATYCZNY Romuald Wojnicz
Początek rozwoju układu chłonnego datuje się na 5 tydzień życia płodowego. W tym okresie z mezenchymy tworzą się naczynia chłonne oraz powstaje sześć worków chłonnych. Naczynia odchodzące od worków chłonnych przebiegają analogicznie do przebiegu dużych żył. Grasica rozwija się jako pierwszy narząd limfatyczny. W przeciwieństwie do innych narządów limfatycznych, które powstają z mezodermy , grasica rozwija się zarówno z mezodermy jak i endodermy . Grasica pochodzi z endodermy z małym udziałem ektodermy z brzusznych zachyłków trzecich kieszonek skrzelowych, z których wytwarza się nabłonek endodermalny stanowiący zrąb narządu. W trakcie życia płodowego grasica jest zasiedlana przez komórki omnipotencjalne komórki macierzyste pochodzące ze szpiku, które w grasicy w wyniku podziałów i dojrzewania przekształcają się w immunokompetentne limfocyty T.
Pierwsze węzły chłonne powstają w 3 miesiącu życia płodowego. Z mezenchymy tworzy się torebka i zrąb węzła chłonnego. W późniejszym okresie węzły te są zasiedlane limfocytami wywodzącymi się z komórek macierzystych szpiku. Zawiązek śledziony pojawia się w już w piątym tygodniu rozwoju płodowego. Zawiązek ten stanowi skupisko komórek mezenchymalnych, które znajduje się między blaszkami krezki grzbietowej żołądka. Komórki te proliferując tworzą zrąb zarówno torebkę jak i zrąb siateczkowy narządu. Limfocyty wnikają do narządu w końcowym okresie życia płodowego. OGÓLNA HISTOFIZJOLOGIA UKŁADU LIMFATYCZNEGO Układ limfatyczny (chłonny) zwany także układem immunologicznym jest zbiorem ściśle ze sobą połączonych systemów odpornościowych, które umożliwiają organizmowi zwalczanie infekcji, obronę przed antygenami w tym także komórkami nowotworowymi. Antygeny są substancjami mające następujące właściwości:
Immunogenność , czyli zdolność wywoływania przeciw sobie swoistej odpowiedzi immunologicznej.
Antygenowość , czyli zdolność swoistego łączenia się z immunoglobulinami i receptorami limfocytów T. Antygeny mające tylko tę drugą właściwość nazywamy hapten ami . Immunogenność uzyskuje on dopiero po połączeniu z nośnikiem, najczęściej cząstką białka. Układ limfatyczny składa się z:
C entralnych narządów limfatycznych odgrywających zasadniczą rolę w czynnościowym dojrzewaniu limfocytów
G rasica S zpik kost ny O bwodowych narządów limfatycznych Ś ledziona W ęzły limfatyczne Migdałki Tkank a limfoidaln a składająca się z limfocytów i komórek prezentujących antygeny płuc ( ang.: bronchial-associated lymphoid tissue /BALT/ ) i błony śluzowej przewodu pokarmowego (

(…)

… immunologicznego (komórki prezentujące antygen oraz limfocyty) z patogenem. W konsekwencji rozwija się reakcja immunologiczna ukierunkowana na określony typ antygenu. W następstwie tej reakcji powstaje także pamięć immunologiczna (potrz niżej). Mechanizmy odporności swoistej umożliwiają precyzyjną reakcję przeciw określonemu antygenowi. Odporność swoistą zapewniają limfocyty B i T. Należy pamiętać, iż na każdym…
… limfocyty T oraz wymienione powyżej komórki prezentujące antygen.
KOMÓRKI GŁÓWNE UKŁADU LIMFATYCZNEGO
LIMFOCYTY
Najważniejszymi komórkami układu limfatycznego są limfocyty T i B oraz komórki prezentujące antygen (komórki dendrytyczne, makrofagi) (Tabela 3). Po opuszczeniu centralnych narządów limfatycznych (z grasicy limfocyty T natomiast ze szpiku limfocyty B) limfocyty gromadzą się głównie w odpowiednich obszarach obwodowych narządów limfatycznych: Limfocyty T, w obszarach grasiczozależnych (pas przykorowy węzła chłonnego)
Limfocyty B, w obszarach grasiczoniezależnych (grudki limfatyczne węzła chłonnego)
Wygląd limfocytów T zależy od ich aktywności. Wyróżniamy w krwi obwodowej limfocyty małe, stanowiące do 90% wszystkich limfocytów T. Cechują się one małym jądrem ze zbitą chromatyną oraz słabo widocznym…
… prezentujących antygeny płuc (ang.:bronchial-associated lymphoid tissue /BALT/) i błony śluzowej przewodu pokarmowego (ang.:gut-associated lymphoid tissue/GALT) Naczyń limfatycznych i limfy. W skład naczyniowego układu limfatycznego wchodzą: Naczynia limfatyczne włosowate
Naczynia limfatyczne małego i średniego kalibru
Przewody limfatyczne
W skład układu odpornościowego (immunologicznego) wchodzą dwa mechanizmy…
… czynników określanych wspólnym mianem hormonów grasicy. Należą do nich między innymi: tymozyna, tymopoetyna, tymulina, tymopentyna, tymostymulina czy grasiczy czynnik humoralny. Wszystkie one są wytwarzane przez komórki nabłonkowe i indukują różnicowanie i dojrzewanie czynnościowe limfocytów T. W grasicy wytwarzane są także inne czynniki układu odpornościowego takie jak: czynniki stymulujące tworzenie…
… tej bariery są: śluz, kwaśne pH czy naturalna flora bakteryjna. Ze względu na specyficzną lokalizację i znaczenie w odpowiedzi immunologicznej wśród grudek chłonnych skupionych wyróżniono:
Migdałki
Kępki Peyera w ścianie jelita krętego i grubego
Grudki limfatyczne skupione wyrostka robaczkowego
Cechą wspólna tych trzech skupisk tkanki chłonnej jest występowanie w otaczającym ich nabłonku tzw. komórek M…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz