Układ limfatyczny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ limfatyczny-opracowanie - strona 1 Układ limfatyczny-opracowanie - strona 2 Układ limfatyczny-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

UKŁAD LIMFATYCZNY ( odpornościowy to nazwa funkcjonalna)
składa się z narządów i naczyń limfatycznych oraz krążących limfocytów
centralne narządy limfatyczne: grasica, szpik kostny
obwodowe narządy limfatyczne: śledziona, węzły chłonne i grudki limfatyczne, migdałki, wyrostek robaczkowy
układ limfatyczny i komórki pełniące funkcje obronne występujące poza układem limfatycznym w wątrobie, nerkach, mózgu, błonach śluzowych związanych z układem pokarmowym, oddechowym i moczopłciowym.
Narządy limfatyczne centralne zapewniają mikrośrodowisko niezbędne do prawidłowego dojrzewania lmfocytów. Obwodowe zaś wychwytują antygeny z tkanek i stanowią miejsce kontaktu antygenów z komórkami układu odpornościowego - limfocytami. Filtrują limfę i odprowadzają ja do układu krwionośnego. Tam następuje aktywacja limfocytów.
System naczyń limfatycznych i krwionośnych umożliwia krążenie limfocytów i łączy narządy limfatyczne w funkcjonalną całość. Istnieją miejsca styku obu układów.
Grasica jest za mostkiem, ponad sercem. Największe węzły chłonne to pachowe i pachwinowe. Śledziona jest narządem krwiolimfotwórczym (przeważają tam ilościowo erytrocyty nad leukocytami). Duzo tkanki limfatycznej jest w błonach śluzowych układu pokarmowego; w kępkach Peyera na jelicie i w węzłach mezenchymatycznych na krezce pomiędzy jelitami. W głowie jest duże zgromadzenie grudek i małych węzłów (największe to przyuszne, policzkowe i podżuchwowe, mniejsze potyliczne, szyjne powierzchniowe, zauszne, szyjne głębokie)
Funkcje układu odpornościowego (limfatycznego to oczyszczanie limfy i utrzymanie równowagi płynów ustrojowych)
Funkcja czynniki i zaburzenia rezultat
Obrona bakterie, wirusy, pierwotniaki,pasożyty,grzyby alergie , niedobory odporności
Nadzór zmutowane komórki, uszkodzone i stare komórki własne choroby nowotworowe i autoimmunizacyjne
Homeostaza współpraca z układem nerwowym i hormonalnym różne zaburzenia funkcji układu odpornościowego
KOMÓRKI KRWI
Elementy morfotyczne krwi: leukocyty, erytrocyty, płytki krwi.
Leukocyty: - granulocyty ( neutrofile, eozynofile, bazofile)
- limfocyty (T, B, NK)
- monocyty
Komórki żerne
Występują w płucach , wątrobie, tkankach poza układem limfatycznym.
Ich zadaniem jest fagocytoza patogenów. Do tej grupy należą makrofagi, monocyty i neutrofile. Makrofagi po strawieniu bakterii są zdolne do dalszej fagocytozy, neutrofile zaś obumierają po wykonaniu swojego zadania i przyczyniają się tym do powstawania i poszerzania stanu zapalnego.


(…)

… wrodzona odporność nabyta
- bardziej anatomiczne: limfocyty B (odpowiedź humoralna)
-skóra, błony śluzowe limfocyty T (odpowiedź komórkowa)
bariery fizjologiczne:
temperatura, niskie pH
-mediatory chemiczne:
interferon, lizozym, układ dopełniacza
-komórki:
żerne, NK
Układ dopełniacza- jego białka są elementem obronnym. 20 białek działających na zasadzie kaskady enzymatycznej. Jej końcowe enzymy wbudowują…
… bójcza uruchamiana jest przez receptory, które wiążą się z ligandem na komórkach.
Limfocyty
Heterogenna populacja- limfocyty B produkują przeciwciała Th- wspomagające funkcje odpornościowe innych komórek, Tc - zabijają komórki docelowe, Treg- hamują aktywność limfocytów T
Komórki dendrytyczne
Jest ich niewiele , mają małą zdolność do fagocytozy. Ich funkcją jest prezentacja antygenu. Bez…
….
W odpowiedzi nabytej limfocyty Tc i Th rozpoznają tylko białka (muszą być one im zaprezentowane). Limfocyty B rozpoznają nie tylko białka,ale przedewszystkim.
WĘZEŁ CHŁONNY - typowy narząd limfatyczny
filtruje limfę ( drobne cząstki stałe, antygeny wolne i zaadsorbowane na powierzchni komórek, mikroorganizmy, komórki nowotworowe)
aktywuje limfocyty T i B
bierze udział w odpowiedzi immunologicznej
Zbudowany jest z 3 warstw i otoczony torebką łącznotkankową. W warstwie korowej siedzą głównie limfocyty B, w przykorowej - T , w rdzeniowej oba rodzaje. Węzły jako jedyne naczynia limfatyczne mają zarówno naczynia limfatyczne doprowadzające i odprowadzające. Krążenie limfy - wiele (do 10) naczyń doprowadzających i jedno (do3) naczynie odprowadzające.
Włosowate naczynia krwionośne i naczynia limfatyczne splatają…
… nich nie rozwinie się prawidłowa reakcja odpornościowa (jest kluczowa w rozwoju odporności, w której biorą udział limfocyty T)
Hematogeneza
Proces powstawania erytrocytów, płytek krwi i leukocytów z komórek macierzystych szpiku kostnego (hematopoetyczne komórki macierzyste)
Miejsca hematogenezy
woreczek żółciowy - pierwsze tygodnie życia płodowego
wątroba i śledziona- trzeci miesiąc życia płodowego ( do 7 miesiąca)
szpik kostny - dalsze miesiące życia płodowego, po urodzeniu hematogeneza w wątrobie i śledzionie ustaje
Hematopoetyczne komórki macierzyste (0,05% w szpiku kostnym)
Limfoidalne komórki macierzyste mieloidalne kom. macierzyste
-kom. progenitorowe - kom. progenitorowe
limfocyty T,B, NK - kom. dendrytyczne, bazofile, neutrofile, komórki dendrytyczne eozynofile, makrofagi, monocyty, płytki, erytrocyty…
…, są to komórki tkankowe. Ich granule mają dużo czynnych biologicznie związków jak np. histamina. Są produkowane konstytutywnie. Histamina powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, ułatwiając przepływ neutrofilom.
Komórki NK (należą do limfocytów)
Mają aktywność cytotoksyczną. Rozpoznają białka HHCI zdrowych komórek organicmu i dzięki czemu są w stanie się zorientować, które komórki należą do ciała. Funkcja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz