Anatomia

note /search

Pytania na egzamin - Jajowód

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Anatomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2009

Zestaw D - jajowód, trzustka, różnica między cewką moczową meżczyzny, a kobiety, zstąpienie jąder, cechy krążenia płodowego, jelito grub...

Anatomia - kości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Anatomia
Pobrań: 756
Wyświetleń: 4858

K ości tworzące staw kolanowy: rzepka, udowa, piszczelowa, S tałe elementy stawu - powierzchnie stawowe, torebka stawowa, jama stawowa, obrąbek stawowy, krążki stawowe, więzadła wewnątrzstawowe, kaletki maziowe N ieparzyste kości mózgoczaszki - czołowa, sitowa, potyliczna, klinowa Droga

Palec u konia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Anatomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1722

BUDOWA PALCA U KONIA Porównanie z kończyną ludzką  U konia jedynie  trzeci palec jest w  pełni rozwinięty,  odpowiada  trzeciej kości  śródręcza i  zakończony jest  kopytem, a  pozostałe w  drodze ewolucji  znacznie się  wydłużyły i  przekształciły w  kości rysikowe.  Mieści się pomiędzy  nadga...

Nerwy czaszkowe

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 3367

NERWY CZASZKOWE - PODAJ ICH CHARAKTER CZYNNOŚCIOWY. Nerwy czaszkowe, parzyste, odchodzą od mózgowia i wychodzą przez otwory podstawy czaszki, zaopatrują one główne narządy głowy. NERWY WĘCHOWE: rozpoczynają się w nabłonku pola węchowego jamy nosowej, przez otwory kości sitowej wnikaj do jamy czasz...

Rodzaje połączeń kostnych

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3101

RODZAJE POŁĄCZEŃ KOSTNYCH (OMÓWIĆ Z PUNKTU WIDZENIA RUCHOMOŚCI). To jest podział anatomiczny: Połączenia między kośćmi dzielą się na: stawy pełne i jamowe. Do stawów pełnych zalicza się więzozrosty, kościozrosty, chrząstkozrosty. Każda z tych form może z biegiem czasu ulec skostnieniu (np. połącz...

Ruchy w obręczy kończyny górnej

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2807

RUCHY JAKIE MOGĄ ZACHODZIĆ W OBRĘCZY KOŃCZYNY GÓRNEJ I OKREŚL UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH MIĘŚNI W ICH REALIZACJI. Obręcz barkowa człowieka połączona jest z tułowiem za pomocą jednego stawu i mięśni, na których jest zawieszona. W szparze stawowej...

Ruchy w stawach promieniowych

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1946

RUCHY JAKIE MOGĄ ZACHODZIĆ W STAWACH PROMIENIOWO - ŁOKCIOWYCH I OKREŚL UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH MIĘŚNI W ICH REALIZACJI. Pozostałe ruchy przedramienia tj. nawracanie i odwracanie zachodzą w stawie ramienno - promieniowym i promieniowo - łokciowym bliższym i dalszym, wokół osi biegnących przez główki k...

Ruchy w stawie biodrowym

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3290

RUCHY JAKIE MOGĄ ZACHODZIĆ W STAWIE BIODROWYM I OKREŚL UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH MIĘŚNI W ICH REALIZACJI. Staw biodrowy łączy wolną część kończyny dolnej z obręczą miedniczną. Liczne więzadła wzmacniają torebkę i hamują odpowiednie ruchy. Ponadt...

Skóra - budowa, czynności i narządy pomocnicze

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 749
Wyświetleń: 5586

SKÓRA - BUDOWA,CZYNNOŚCI I NARZĄDY POMOCNICZE. SKÓRA zbudowana z: NASKÓREK: pokrywa powierzchnię zewnętrzna skóry właściwej. Naskórek to zrogowaciały nabłonek płaski, grubość jest zróżnicowana; od skóry właściwej wnikają brodawki i wypustki. Naskórek pozbawiony jest naczyń własnych, ma 2 warstwy: ...

Śledziona - budowa i funkcje

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2968

SLEDZIONA-BUDOWA.FUNKCJA.POŁOŻENIE. Śledziona jest narządem chłonnym należącym do układu krwionośnego. Położona jest w jamie brzusznej, w podżebrzu lewym. Na kształt śledziony wpływają są...