Anatomia - strona 2

note /search

Splot lędźwiowo-krzyżowy

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 812
Wyświetleń: 4172

SPLOT LĘDŹWIOWO - KRZYŻOWY I GUZICZNY.LOKALIZACJA,BUDOWA,ZAKRES UNERWIENIA. SPLOT LĘDŹWIOWY - powstaje z gałęzi brzusznych nerwów rdzeniowych lędźwiowych. Układa się na wyrostkach żebrowych kręgów lędźwiowych. Oddaje gałęzie krótkie do mięśni grzbietu oraz gałęzie długie do mięśni brzucha i kończyn...

Splot szyjny i ramienny

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3654

SPLOT SZYJNY I RAMIENNY - BUDOWA I ZAKRES UNERWIENIA. SPLOT SZYJNY powstaje z gałęzi brzusznych nerwów. Leży w okolicy wyrostków poprzecznych kręgów szyjnych. Odchodzą od niego liczne gałęzie do mięśni szyi i do przepony (nerw przeponowy), a ...

Stawy kończyny dolnej

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 2310
Wyświetleń: 4396

STAWY KOŃCZYNY DOLNEJ (BUDOWA I RUCHOMOŚĆ). STAW BIODROWY: łączy miednicę z częścią wolną kończyny dolnej. Jest to staw kulisty, panewkowy, wieloosiowy. Powierzchnie stawowe tego stawu tworzą: Powierzchnia księżycowata panewki kości miednicznej i

Stawy obręczy kończyny górnej

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2023

STAWY OBRĘCZY KOŃCZYNY GÓRNEJ - BUDOWA, RUCHOMOĆŚ, WIĘZADŁA. STAW MOSTKOWO - OBOJCZYKOWY: jedyny staw łączący obręcz kończyny górnej z kośćcem osiowym. Powierzchnie stawowe tego stawu tworzą:

Stopa - amortyzacja w narzędzie ruchu

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1365

STOPA JAKO WAŻNE OGNIWO AMORTYZACJI W NARZĄDZIE RUCHU. W rozwoju ontogenetycznym stopa przystosowała się do przenoszenia dużych i zmiennych obciążeń. Kościec stopy tworzy sklepienie podłużne i poprzeczne. Prawidłowo zbudowana stopa dotyka do podło...

Strefa obojętna kości - omówienie

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1267

STREFA OBOJĘTNA KOŚCI Strefa obojętna kości to centralna części trzonu kości długiej, która poddawana jest najmniejszemu działaniu sił zewnętrznych. W strefie tej działają komórki kościogubne -

Tarczyca - omówienie zagadnienia

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1456

TARCZYCA - BUDOWA,TOPOGRAFIA I FUNKCJA. TARCZYCA: Zbudowana z 1 - warstwowych pęcherzyków, których wnętrze wypełnia koloid. Nabłonek pęcherzyków jest płaski, sześcienny lub walcowaty Koloid to magazyn syntetyzowanych przez tarczycę hormonów S...

Teoria ślizowa skurczu mięśni

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2107

WYJAŚNIJ TEORIĘ ŚLIZGOWĄ SKURCZU MIĘŚNI. Skurcz mięśnia zapoczątkowany jest impulsem nerwowym, który dochodząc do motorycznej płytki końcowej stymuluje wydzielanie acetylocholiny. Depolaryzuje ona błonę włókien mięśniowych wyzwalając po...

Tkanka chęstna - omówienie

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1344

TKANKA CHRZĘSTNA - BUDOWA,PRZYKŁADY LOKALIZACJI I ROLI W NARZĄDZIE RUCHU. Tkanka chrzęstna powstaje z mezenchymy w piątym tygodniu życia zarodka. W organizmie dojrzałym występują pod trzema postaciami, jako chrząstka szklista, chrząstka sprężys...

Tkanka mięśniowa - omówienie

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1981

TKANKA MIĘŚNIOWA - ZRÓŻNICOWANIE Z PUNKTU WIDZENIA BUDOWY, STEROWANIA ITP. Pod względem budowy i różnic czynnościowych odróżniamy trzy rodzaje włókien mięśniowych wchodzących w skład trzech różnych tkanek mięśniowych, są to: włókna gładki...