Krążenie i układ chłonny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krążenie i układ chłonny - strona 1 Krążenie i układ chłonny - strona 2 Krążenie i układ chłonny - strona 3

Fragment notatki:


Układ krążenia Układ krążenia jest szlakiem transportowym doprowadzającym tlen, wodę, składniki mineralne oraz substancję odżywcze do tkanek natomiast odbierającym od nich dwutlenek węgla i zbędne produktu przemiany materii. Ponadto, ważną funkcja układu krążenia stanowi regulacja temperatury ciała oraz transport hormonów i czynników układu immunologicznego. Układ krążenia wykonuje swoje funkcje za pośrednictwem krążenia małego (płucnego), krążenia dużego oraz krążenia wrotnego. To ostatnie jest w znacznej części niezależne od funkcji serca.
W skład układu krążenia wchodzą :
serce
układ krwionośny
układ naczyń limfatyczny ( patrz: układ limfatyczny ) W skład układu krwionośnego wchodzą : tętnice (sprężyste duże, mięśniowe duże i średnie) tętnice mięśniowe małe oraz tętniczki będące końcowymi odgałęzieniami tętnic o średnicy poniżej 400μm
naczynia włosowate (6 - 9μm)
żyłki (postkapilarne i mięśniowe o średnicy 20 - 40μm)
żyły (średnie i duże o średnicy powyżej 40μm)
W skład naczyniowego układu limfatycznego wchodzą :
naczynia limfatyczne włosowate
naczynia limfatyczne małego i średniego kalibru
przewody limfatyczne
Układ krążenia ma budowę warstwą i składa się z : warstwy wewnętrznej ( tunica interna )
warstwy środkowej ( tunica media )
warstwy zewnętrznej ( tu nica adventitia )
Grubość całej ściany naczynia jak i poszczególnych warstw zależy od typu (kalibru) naczynia.
Serce składa się z dwóch przedziałów noszących nazwę serca prawego w skład którego wchodzi prawy przedsionek oraz prawa komora oraz serca lewego, obejmującego lewy przedsionek i lewą komorę. Oba przedziały w stanie prawidłowym nie mają bezpośredniej komunikacji. Tętniczki, sieć naczyń włosowatych oraz żyłki tworzą układ mikrokrążenia tkankowego, natomiast pozostałe naczynia stanowią składnik makrokrążenia systemowego.
Układ limfatyczny Układ limfatyczny zwany także układem immunologicznym jest zbiorem ściśle ze sobą połączonych systemów odpornościowych, które umożliwiają organizmowi zwalczanie infekcji, obronę przed innymi obcymi antygenami w tym także komórkami nowotworowymi. Układ limfatyczny składa się z :
centralnych narządów limfatycznych (grasica i szpik kostny)
obwodowych narządów limfatycznych (śledziona i węzły limfatyczne)
tkanki limfoidalnej rozproszonej (limfocytów krwi i tkanki łącznej właściwej)
grudkowej (grudki chłonne, migdałki, kępki Peyera)


(…)

… obwodowych narządów limfatycznych:
limfocyty T w obszarach grasiczozależnych (pas przykorowy węzła chłonnego)
limfocyty B w obszarach grasiczoniezależnych (grudki limfatyczne węzła chłonnego)
Antygeny są to substancje mające następujące właściwości:
immunogenność, tj. zdolność wywoływania przeciw sobie swoistej odpowiedzi immunologicznej
antygenowość, tj. zdolność swoistego łączenia się z immunoglobulinami…
T i B gromadzą się głównie w odpowiednich obszarach obwodowych narządów limfatycznych:
limfocyty T w obszarach grasiczozależnych (pas przykorowy węzła chłonnego)
limfocyty B w obszarach grasiczoniezależnych (grudki limfatyczne węzła chłonnego)
Antygeny są substancjami mające następujące właściwości:
immunogenność, tj. zdolność wywoływania przeciw sobie swoistej odpowiedzi immunologicznej…
…, w której dominują mechanizmy komórkowe, związane z funkcją komórek układu immunologicznego,
odpowiedz typu humoralnego, gdzie dominują reakcje związane z udziałem przeciwciał i innych niekomórkowych składników układu limfatycznego.
Najważniejszymi komórkami układu odpornościowego są:
limfocyty T, limfocyty B komórki prezentujące antygen limfocytom T
Wygląd limfocytów T zależy od ich aktywności. Wyróżniamy w krwi…
… udział w niszczeniu około 95% limfocytów w grasicy). Należy w tym miejscu wspomnieć, iż na granicy kory i rdzenia grasicy znajduje się niewielka populacja limfocytów B, ale ich rola jest nieznana. Cechą charakterystyczną dla grasicy jest brak naczyń limfatycznych doprowadzających. Do najważniejszych funkcji grasicy należą:
Tworzenie dojrzałych limfocytów T z komórek prekursorowych pochodzących ze szpiku…
… doprowadzające limfę do węzła wchodzą do niego w części wypukłej natomiast wychodzą w części wklęsłej. W węźle limfatycznym wyróżnia się:
torebkę, zwykle otoczoną tkanka tłuszczową od której w kierunku rdzenia odchodzą beleczki łącznotkankowe zwane beleczkami promienistymi,
korę, zawierającą głównie limfocyty B (strefa grasiczoniezależna),
część przykorową (kora głęboka) zawierającą głównie limfocyty T (strefa…
… źródłem makrofagów i limfocytów jamy opłucnowej i otrzewnej. Wśród skupisk grudek chłonnych można wyróżnić:
migdałki,
grudki limfatyczne skupione, tzw. kępki Peyera w ścianie jelita krętego i grubego,
grudki limfatyczne skupione w ścianie wyrostka robaczkowego
Cechą wspólna tych trzech skupisk tkanki chłonnej jest występowanie w otaczającym ich nabłonku tzw. komórek M. Komórki te zamiast mikrokosmków…
… jelit stanowi największe skupisko limfocytów w organizmie §8. Istotnym jest, iż kępki Peyera stanowią główny obszar indukcji odpowiedzi immunologicznej w błonach śluzowych §9. Wyrostek robaczkowy zawiera liczne grudki limfatyczne leżące na blaszce właściwej błony śluzowej i sięgające głęboko do warstwy podśluzowej. Naczyniowy układ limfatyczny
W skład naczyniowego układu limfatycznego wchodzą: naczynia…
… i wody przez zwiększenie filtracji kłębkowej, hamowanie wchłaniania zwrotnego sodu oraz zmniejszenie uwalniania reniny i aldosteronu. Ponadto, peptydy te rozszerzają naczynia włosowate poprzez przeciwdziałanie czynnikom zwężającym naczynia takim jak angiotensyna II czy wazopresyna. Oba peptydy, BNP i NT-proBNP są powszechnie wykorzystywane w monitorowaniu leczenia i ocenie ryzyka zgonu w niewydolności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz