Immunologia, Narządy limfatyczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Immunologia, Narządy limfatyczne - omówienie - strona 1 Immunologia, Narządy limfatyczne - omówienie - strona 2 Immunologia, Narządy limfatyczne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

NARZĄDY LIMFATYCZNE
Centralne narządy limfatyczne
Grasica ssaków:
Limfocyty T kształtują się w grasicy.
Narząd dwupłatowy Za mostkiem, nad sercem
Zbudowany z płacików oddzielonych beleczkami tkanki łącznej
Narząd otorbiony torebką łącznotkankową
2 części:
Kora
Rdzeń
+ beleczka łącznotkankowa
+ ciałko grasicze Hassala
Prekursory limfocytów T migrują ze szpiku do grasicy gdzie intensywnie proliferują i dojrzewają.
Dojrzałe limfocyty T opuszczają grasicę i krążą z krwią przechodząc przez obwodowe organy limfatyczne: śledzionę, węzły chłonne, kępki Peyera. W tych organach pełnią swoje funkcje efektorowe, nakierowane przede wszystkim na czynniki zakaźne.
Grasica to organ limfopoetyczny, w którym następuje proliferacja (dzielenie się) typomyctów- limfocytów grasicy. Jest ona organem wydzielniczym. Komórki nabłonkowe grasicy produkują hormony:
Tyrozyna
Tymopoetyna
Tymulina
które indukują różnicowanie i dojrzewanie tymocytów w grasiczozależne limfocyty T
Część płacika grasicy:
Kora (część górna korowa):
Tam jest m.in. komórka opiekuńcza
Gromadzą się tymocyty,które proliferują, dzielą się bardzo intensywnie i różnicują się w limfocyty T (odpowiadają na hormony produkowane przez kom nabłonkowe).
Jednak 90% takich komórek ginie w grasicy na skutek apoptozy.
Rzeń (część rdzeniowa): Komórki nabłonkowe rdzenia tworzą siateczkę
Tam jest m.in. kom dendrytyczna, makrofagi
Tymocyty kontaktują się z limfocytami, makrofagami, kom dendrytycznymi.
W grasicy, negatywnej selekcji (na drodze apoptozy) ulagają takie tymocyty, które rozpoznają własne antygeny z wysokim powinowactwem.
Komórki takie muszą być eliminowane, ponieważ po wyjściu na obwód rozwijały by odporność adaptacyjną na antygeny własnych tkanek i niszczyły je w reakcjach immunologicznych- autoimmunizacja
W grasicy negatywnej selekcji podlegają również takie limfocyty T, które nie rozpoznają żadnego antygenu np. z powodu nieprawidłowej rearanżacji genów kodujących receptory rozpoznające antygeny. Receptory takie występują na limfocytach T (TCR)
Skąd widomo, które limfocyty usunąć?
W korze grasicy znajdują się komórki opiekuńcze (nabłonkowe), które swoimi wypustkami otaczają tymocyty i prezentują im własne antygeny osobnika.
W grasicy występują także komórki dendrytyczne

(…)

…, nie mogą żyć w warunkach konwencjonalnych (w środowisku drobnoustrojów)
Nie odrzucają allogenicznych przeszczepów (tkanek posiadających antygeny obce).
Defekty takie można w dużym stopniu łagodzić przez podawanie hormonów grasicy.
Limfocyty B (grasiczoniezależne):
Powstają i dojrzewają w szpiku kostnym
Limfocyty B ssaków rozwijają się:
W płodowej wątrobie oraz Szpiku kostnym
Po urodzeniu tylko w szpiku.
Ze szpiku kostnego, po przejściu selekcji, limfocyty B przedostają się do krwi i grasiczoniezależnych obszarów obwodowych narządów limfatycznych, gdzie pełnią swoje funkcje efektorowe (wytwarzanie przeciwciał)
U ptaków limfocyty B rozwijają się w bursie (kaletce) Fabrycjusza- uchyłek kloaki.
Obwodowe narządy limfatyczne
Węzły chłonne:
Głowy (przy uszach, śliniankach, nos, usta)
Szyja
Pochowe
W zgięciu…
…, w procesie fagocytozy usuwają: drobnoustroje, zużyte krwinki czerwone, płytki krwi, leukocyty, komórki zmutowane, kompleksy immunologiczne (połączenia antygen- przeciwciało).
Śledziona stanowi najważniejszy organ układu siateczkowo-śródbłonkowego (RES) obejmujący fagocyty, gł monocyty i makrofagi czyszczące org z drobn i zużytych kom.
Miejsce powstawania limfocytów i monocytów.
Śledzionę opuszcza…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz