Węzły chłonne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Węzły chłonne  - strona 1 Węzły chłonne  - strona 2

Fragment notatki:

W której części węzła chłonnego występują grudki chłonne?
W części korowej.
Jakie komórki występują w korze węzła limfatycznego?
- limfocyty B
- komórki plazmatyczne
- makrofagi
Co rozumiemy pod pojęciem: obszar grasiczozależny węzła chłonnego?
Jest to ta część węzła chłonnego, w której po usunięciu grasicy następuje zanik limfocytów T.
Która część węzła chłonnego jest grasiczozależna, a która grasiczoniezależna? Wymień najważniejsze struktury tej pierwszej.
Grasiczozależna jest strefa przykorowa, zaś grasiczoniezależna jest strefa korowa.
Strukturami strefy przykorowej są:
- zatoki beleczkowe
- limfocyty T
Jakie limfocyty dominują w korze węzła chłonnego, a jakie w jego strefie przykorowej?
W korze są to limfocyty B, a w części przykorowej są to limfocyty T.
Gdzie niezróżnicowane limfocyty nabywają właściwości limfocytów B: a) u psa, b) u papugi?
a) w szpiku kostnym czerwonym
b) w torebce (bursie) Fabrycjusza
Jakie komórki wyróżniamy w rdzeniu węzła limfatycznego?
- limfocyty
- komórki plazmatyczne
- makrofagi
- komórki siateczki
Jakie zatoki wyróżniamy w węźle limfatycznym?
- zatoki podtorebkowe (brzeżne)
- zatoki promieniste kory
- zatoki promieniste rdzenia
- zatoka wnęki
Podaj lokalizację, budowę i funkcję zatok promienistych węzła chłonnego.
Zatoki promieniste kory leżą pomiędzy poszczególnymi grudkami limfatycznymi lub grudkami a przegrodami łącznotkankowymi. Zatoki promieniste rdzenia stanowią przestrzenie między pasmami rdzennymi lub między pasmami rdzennymi a przegrodami łącznotkankowymi. Rusztowanie dla nich stanowi tkanka łączna siateczkowa, którą są wysłane i w oczkach której znajdują się limfocyty. Są tam również komórki dendrytyczne, monocyty, eozynofile, komórki plazmatyczne i resztki rozpadających się komórek. Funkcja zatok polega na tym, że przepływająca przez węzeł limfa ulega filtracji, a na ich rusztowaniu zatrzymywane są antygeny.
Gdzie występuje zatoka brzeżna? Podaj jej elementy i funkcje.
Jest to przestrzeń leżąca pod torebką łącznotkankową, zwłaszcza między torebką a grudkami limfatycznymi. Składa się z rusztowania z tkanki siateczkowej, w oczkach której znajdują się limfocyty, komórki dendrytyczne, monocyty, eozynofile, komórki plazmatyczne i resztki rozpadających się komórek. Jest miejscem, gdzie limfa wpływa do węzła i miejscem, gdzie jest ona oczyszczana.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz