Immunologia - strona 2

note /search

Surowice i szczepionki - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Immunologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1561

SUROWICE I SZCZEPIONKI Droga dożylna nigdy nie jest stosowana przy szczepieniach, bo często prowadzi do zjawiska odwrotnego - tolerancji immunologicznej. Surowice - immunoglobuliny odpornościowe. Są produkowane na dużych zwierzętach (konie, owce, bydło), które immunizuje się (najczęściej egzotoksy...

Odpowiedź nieswoista - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Immunologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 861

Etapy odpowiedzi nieswoistej: rozwój stanu zapalnego - komórki takie jak neutrofile, monocyty, makrofagi, NK rozpoznają patogeny bez prezentacji antygenu. Rozpoznają bowiem wzorce molekularne związane z antygenami (PAMP) lipopolisacharydy (LPS) bakterii G- lipoproteiny, lipopeptydy peptydoglikan...

Tolerancja immunologiczna - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Immunologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 875

TOLERANCJA IMMUNOLOGICZNA Tolerancja immunologiczna swoista - brak odpowiedzi na antygen, spowodowany wcześniejszym kontaktem z tym antygenem. Dotyczy odp. komórkowej i humoralnej. Laboratoryjnie można wywołać tylko 1 rodzaj tolerancji. Tolerancja i. nieswoista - wrodzony lub nabyty (napromieniowa...

Wirusologia - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Immunologia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1596

WIRUSOLOGIA OGÓLNA Pełny rozwój wirusologii nastąpił w latach 70-80 XX w. 1935 - wykrycie i oczyszczenie wirusa mozaiki tytoniowej Definicja: wirusy są to zakaźne czynniki patogenne niezdolne do namnażania się poza komórką, bezwzględne pasożyty. Zawierają jeden rodzaj

Rodziny wirusów - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Immunologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 980

Przepływ informacji genetycznej u wirusów: DNA  RNA  białko (wirusy DNA) RNA  mRNA  białko (wirusy RNA) RNA  DNA (prowirus)  RNA  białko (retrowirusy) OPISY POSZCZEGÓLNYCH RODZIN WIRUSÓW 1. Wirusy DNA a) Poxwirusy - należą do największych wirusów DNA (200-450 nm). Wyodrębniono 2 podrodz...

Retrowirusy - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Immunologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1260

Wirus polio występuje w trzech serotypach, oznaczonych numerami 1, 2 i 3. WHO rozpoczęło program eradykacji tego wirusa, jest spore prawdopodobieństwo powodzenia. RETROWIRUSY (na przykładzie HIV) HIV pochodzi najprawdopodobniej od małpiego wi...

Immunologia - kolokwium

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Immunologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1134

1. Budowa, funkcje, występowanie MHC kl.1 2. Co to jest immunogenność i od czego zależy 3. Osoba z grupą A, Rh- jakie ma antygeny i jakie

Badania biochemiczne krwi

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Immunologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1932

med. Zdzisława Kondera-Anasz. Notatka składa się z 12 stron i jest to tabelka omawiająca badania biochemiczne krwi: badania, normy dla osób dorosłych, interpretacja. Notatka omawia badania takie jak: minotransferaza alaninowa, aminotransferaza asparaginianowa, białko całkowite,

Immunologia wykłady 2-5

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Immunologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3269

med. Zdzisławę Kondera-Anasz . Notatka zawiera 22 strony i porusza zagadnienia takie jak:budowa układu odpornościowego, selekcja, losy limfocytów T po opuszczeniu grasicy, inwolucja grasicy , szpik kostny, obwodowe narządy limfatyczne. Notatka po...

Immunologia transplantacyjna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Immunologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1344

26. Immunologia transplantacyjna rodzaje przeszczepów: - autogeniczny - kiedy dawca i biorcą jest ten sam osobnik - izogeniczny - między identycznymi osobnikami tego samego gatunku (bliźnięta monozygotyczne) - allogeniczny - między różnymi genetycznie osobnikami tego samego gatunku - ksenogen...