Odpowiedź nieswoista - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedź nieswoista - wykład - strona 1 Odpowiedź nieswoista - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Etapy odpowiedzi nieswoistej:
rozwój stanu zapalnego - komórki takie jak neutrofile, monocyty, makrofagi, NK rozpoznają patogeny bez prezentacji antygenu. Rozpoznają bowiem wzorce molekularne związane z antygenami (PAMP)
lipopolisacharydy (LPS) bakterii G-
lipoproteiny, lipopeptydy
peptydoglikany bakterii G+
2-niciowe RNA wirusów
niemetylowane sekwencje CpG
polisacharydy bakterii (otoczki)
lipoarabinomannany (mykobakterie)
mannany i zymozen drożdży
N-formylowana metionina bakterii G+
Receptory rozpoznające PAMP:
rozpuszczalne (występujące w formie wolnej w surowicy) - białka wiążące mannozę, białka sulfaktanów płucnych, białko wiążące LPS
powierzchniowe (wyst. na komórkach żernych)
aktywujące komórki (wyst. na niemal każdej komórce): receptory Toll-podobne oraz białko receptorowe NOD
Rodzaj receptora TLR
Miejsce występowania
Rozpoznawany PAMP
TLR1
Powierzchnia komórki
Lipopeptydy triacylowane
TLR2
Powierzchnia komórki
Lipoproteiny,zymozany, glikolipidy
TLR3
Wewnątrz komórki
2-niciowe RNA
TLR4
Powierzchnia komórki
LPS
TLR5
Powierzchnia komórki
Flagellina
TLR6
Powierzchnia komórki
Diacylowane lipopeptydy
TLR7
Wewnątrz komórki
1-niciowe RNA
TLR8
Wewnątrz komórki
1-niciowe RNA
TLR9
Wewnątrz komórki
Niemetylowane sekwencje CpG
10.12.09
Chemotaksja - działanie chemotaktyczne mają:
składniki dopełniacza: C3A i C5A
formylowane peptydy
olefensyny
cytokiny: IL-1, IL-8, TNF
tuftsyna
Fagocytoza - rozpoczyna się przyłączeniem antygenu poprzez wiązanie z receptorem:
receptor dla fibronektyny (wiąże włóknik)
opsoniny np. białko C reaktywne
białko wiążące mannozę
kolektyny: białka sulfaktanu płucnego
receptor dla składników dopełniacza
Kolejnym etapem jest aktywacja komórki, którą wywołuje min. dipeptyd muranylowy, interferonγ. Zabicie drobnoustroju może przebiegać dwoma drogami: zależnej i niezależnej od tlenu.
Mechanizmy zależne od tlenu:
oksydaza NADPH powoduje powstanie anionorodników ponadtlenkowych O2- dysmutaza ponadtlenkowa  H

(…)

…. Salmonella - przeżywa w fagolizosomie
Defensyny - działają przeciwbakteryjnie, aktywują dopełniacz i właściwości żerne makrofagów, działają chemotaktycznie na komórki dendrytyczne i limfocyty, hamują tworzenie glikokortykosteroidów, przyspieszają gojenie się ran, degranulacja komórek tucznych, hamowanie fibrynolizy
alfa - występują głównie w neutrofilach (HNP1-HNP4) i w komórkach jelita
beta - HDB1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz