Mechanizmy rozpoznawania drobnoustrojw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanizmy rozpoznawania drobnoustrojw - strona 1 Mechanizmy rozpoznawania drobnoustrojw - strona 2 Mechanizmy rozpoznawania drobnoustrojw - strona 3

Fragment notatki:


7. Mechanizmy rozpoznawania drobnoustrojów - aktywacja odporności swoistej (limfocyty) wolna, pierwszą barierą jest odporność nieswoista
- odporność nieswoista rozwija się wobec patogenów obcych, nie reaguje natomiast na tkanki własne, rozpoznaje cząstki występujące na powierzchni bakterii, pierwotniaków czy grzybów, ale nieobecne na własnych komórkach
odpowiedź nieswoista
odpowiedź swoista
- bardzo szybka (natychmiastowa) nie wymaga wstępnej aktywacji
- rozwija się powoli, czasem wiele dni
- receptory rozpoznające drobnoustroje są niezmienne w ciągu
życia osobnika (dziedziczone z pokolenia na pokolenie)
- receptory rozpoznające antygeny wykształcają się na nowo
nie są dziedziczone
- jest selektywna, celem ataku nie są własne cząsteczki
- jest specyficzna, ale mogą powstawać limfocyty autoreaktywne
- nie pozostawia po sobie trwałej pamięci immunologicznej
- pozostaje po niej zazwyczaj wieloletnia pamięć immunologiczna
- rozwija się niezależnie od odpowiedzi swoistej
- do rozwinięcia niemal zawsze potrzebna odpowiedź nieswoista
miejsce obrony
aktywny komponent
mechanizm działania
skóra
- rogowaciejący nabłonek
- bariera mechaniczna, złuszczający się nabłonek uniemożliwia kolonizację
drogi oddechowe
- ruch rzęsek, kaszel, kichanie
- wydzieliny śluzowo-surowicze
- wydalanie drobnoustrojów
- przemywanie powierzchni
przewód pokarmowy
- kwas solny
- perystaltyka, złuszczanie się nabłonka
- fizjologiczna flora bakteryjna
- niskie pH uniemożliwiające namnażanie się drobnoustrojów
- utrudnienie kolonizacji
- wydzielanie bakteriocyn (np. kolicyn) i substancji przeciwgrzybiczych, konkurencja z mikroorganizmami patogennymi
krew, wydzieliny
- laktoferyna, transferyna
- interferony, TNF
- lizozym
- wiązanie żelaza niezbędnego do życia mikroorganizmom
- indukcja odpowiedzi immunologicznej, interferowanie z cyklem życiowym wirusów
- rozkładanie ścian bakterii
inne, obecne wszędzie
- białko C-reaktywne i inne białka ostrej fazy
- komórki żerne, komórki NK
- lizozym (wydzielina nosa, ślina, łzy)
- aktywacja dopełniacza, opsonizacja i fagocytoza
- fagocytoza, cytotoksyczność komórkowa
- rozkładanie ścian bakterii
Rozwój nieswoistej reakcji obronnej organizmu - trzy etapy reakcji obronnej organizmu:
rozpoznanie drobnoustrojów


(…)

… NO i prezentacji antygenów LimT
- ważną rolę odgrywają komórki tuczne, podobnie jak inne leukocyty prekursory powstają w szpiku, dopiero po dotarciu do tkanek obwodowych różnicują się w dojrzałe komórki tuczne, w tkankach przebywają nawet do kilkunastu miesięcy lokalizując się w pobliżu naczyń krwionośnych i zakończeń nerwów (skóra, błony śluzowe), powierzchnia komórek tucznych najeżona jest receptorami TLR (2, 4, 6), głównym zadanie komórek tucznych jest amplifikacja wszelkich sygnałów informujących o inwazji drobnoustrojów, główne mediatory wydzielane przez te komórki (histamina, PAF, LTB4, PGD2) kojarzą się z reakcjami alergicznymi i wstrząsem anafilaktycznym , komórki tuczne jako jedyne są w stanie syntetyzować i magazynować mediatory takie jak TNF (najsilniejszy endogenny stymulator neutrofilów), które są uwalniane natychmiast po aktywacji, zatem komórki tuczne nie tylko zwiększają przepuszczalność naczyń (histamina, prostaglandyny), gwałtownie zwiększając napływ wielu składników osocza, np. przeciwciał, dopełniacza, ale działają także chemotaktycznie i aktywująco na inne leukocyty wydzielając chemokiny, histaminę czy LTB4, na dodatek mogą prezentować antygeny drobnoustrojów w połączeniu z cz.MHC II, dzięki…
… wewnątrzkomórkowych
- istnieją dwie zasadnicze grupy czynników aktywujących makrofagi: czynniki pochodzenia bakteryjnego aktywujące PRR oraz pojawiające się znacznie później czynniki uwalniane głównie przez pobudzone komórki tuczne i LimT (cytokiny)
- cytokiną która najsilniej aktywuje makrofagi jest INF-γ, współdziałający z innymi czynnikami aktywującymi, takimi jak: czynnik zahamowania migracji makrofagów (MIF…
…, OSM, IL-11, IL-1 i TNF
- białka te uczestniczą w zabijaniu mikroorganizmów, zapobiegają uszkadzaniu tkanek przez hydrolazy uwalniane w trakcie reakcji zapalnej z komórek żernych, CRP wiąże chromatynę z rozpadłych komórek (ochrona przed autoimmunizacją)

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz