Wyjaśnienie reakcji zapalnej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyjaśnienie reakcji zapalnej - omówienie - strona 1 Wyjaśnienie reakcji zapalnej - omówienie - strona 2 Wyjaśnienie reakcji zapalnej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wyjaśnienie reakcji zapalnej, która jest miejscem inicjacji procesów Mechanizmy obronne we wrotach zakażenia:
Wrota zakażenia:
Przerwanie ciągłości bariery skóry
Powierzchnie błon śluzowych
Skóra:
Drobnoustroje atakują po zranieniu lub przeniesione przez wektory (zwierzęta np. domowe, owady)
Bariery obronne skóry:
Ciągłość
Suchość
Niskie pH
Złuszczanie naskórka
Toksyczne lipidy (wydzielenia gruczołów łojowych)
Lizozym
Wysoka zawartość soli (pot)
Naturalna mikroflora- zajmują receptory
W przestrzeni podskórnej:
SALT (pojedyncze limfocyty, kom dendrytyczne)
Wydzielnicze immunoglobuliny (przeciwciała) klasy IgA reprezentujące mechanizmy odporności swoistej
Powierzchnie śluzówkowe:
Największy obszar kontaktu
Błony śluzowe- obszary:
Górne drogi oddechowe
Dolne drogi oddechowe
Przewód pokarmowy
Drogi moczo-płciowe
Występuje wszędzie warstwa śluzowa chroniąca przed dostępem drobnoustrojów do komórek nabłonkowych, zapobiega adhezji, razem ze śluzem eliminowane są drobnoustroje (złuszczanie nabłonka wraz z przylegającymi drobnoustrojami)
Komórki nabłonkowe gdy są odkryte (bez śluzu) są narażane na drobn.
Komórki nabłonkowe w części szczytowej mają rzęski, które wymiatają drobn od strony światła np. jelita
Warstwa podstawna- występują białka wewnętrzkomórkowej macierzy. Kom wyłapujące drobn.
MALT- tkanka limfatyczna związana z błonami śluzowymi.
Górne drogi oddechowe:
Mikroflora naturalna- zróżnicowana, blokowanie receptorów
Śluz w skład której wchodzi mucyna
Nabłonek rzęskowy
Makrofagi pęcherzyków płucnych (alweolarne)
Płuca są wolne od drobnoustrojów (nie ma mikroflory naturalnej)
Jama ustna:
Ślina z lizozymem
Laktoferyna
Naturalna mikroflora- liczne bakterie gram+ (ziarniaki) i gram- (ziarniaki i pałeczki)
Wydzielnicze IgA- elementy odporności swoistej. Układ pokarmowy:
Niskie pH soku żołądkowego (Salmonella, Shigella, Klebsiella- przeżywają, tolerancja na kwaśne pH, ale brak namnażania. Helicobacter pylori- kolonizują, powinowactwo do kom nabłonkowych, produkcja dużej ilości ureazy)
Enzymy proteolityczny- degradacja również potencjalnych chorobotwórczych drobnoustrojów


(…)

… i jej oddziaływanie na kom znajdujące się w innych narządach
Skutki działania cytokin:
1) Efekt plejotropowy- wielokierunkowość działania
Np. Interleukina 4 produkowana przez limfocyty pomocnicze typy 2(Th2) działająca na:
Limfocyty T- powoduje ich proliferację
Limfocyty B- nasilanie ich proliferacji, aktywacja ich i przełączanie klas produkowanych przeciwciał
Inne komórki- też proliferacja
2) Redundacja- podobne efekty wywierane przez różne cytokiny
Np. Limfocyty Th2 produkują interleukinę 5 i 4 i obie powodują proliferację limfocytów B
3) Antagonizm- przeciwstawne działania cytokin, znoszenie efektu wywoływanego przez daną cytokinę przez inną cytokinę.
Np. Limfocyty pomocnicze Th1 produkują interferon γ który blokuje działanie interleukiny 4 produkowanej przez limfocyty Th2
4) Synergizm- wzmocnienie działania jednej cytokiny przez drugą cytokinę (kumulacja efektu).
Np. Limfocyty pomocnicze Th2 wytwarzają interleukinę 4 i 5 i obie działają na limfocyty B powodując wydzielanie przeciwciał
W jaki sposób cytokiny oddziałują na kom uk imm:
Możliwe dzięki receptorom cytokinowym
Receptory dla cytokin:
Cytokiny mogą wywierać określone działania wyłącznie dzięki występowaniu na komórkach swoistych receptorów…
…)
II Rearanżacja włókien cytoszkieletu (aktyny i miozyny) i wytworzenie pseudopodiów otaczających kom która ma być pochłonięta. III Tworzy się fagosom- pęcherzyk fagocytarnyotaczający kom.
IV W pęcherzyku jest kwaśne pH, co inicjuje fuzję fagosomu z lizosomom. Zlanie. Tworzy się fagolisosom.
V Wewnątrz fagolizosomu rozpoczyna się proces wewnątrzkomórkowego zabijania pochłoniętej cząsteczki (ważną rolę…
… (FMLP)
4) Leukotrieny np. LTB4 i czynnik aktywujący płytki PAF
5) Interleukina 8 (IL-8) i inne chemokiny
Cytokiny ze wzg na funkcję:
Interleukina- cytokina uwalniana przez pobudzone (aktywowane) komórki wykazująca aktywność w stosunku do innych komórek.
Np. IL-2 (interleukina 2) jest czynnikiem wzrostowym limfocytów T.
Chemokina- cytokina o działaniu chemotaktycznym, może także aktywować komórki.
Np…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz