Lizosom

note /search

Lizosomy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

i transporcie cząsteczek w komórce. Dzielimy je na wczesne i późne. Z czego powstają lizosomy? Powstają poprzez...

Biologia komórki - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biologia komórki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 574

, lizosomy, chloroplasty itp i dopasowac funkcje jak np beta-osydacja, fosforylacja. ...

Mechanizm fagocytozy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 4025

i przechodzi do cytosolu jako heterofagosom. Następnie on fuzuje z lizosomem tworząc heterofagolizosom...

Limfocyty - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

prawie całą objętość komórki. W cytoplazmie ma szorstką siateczkę śródplazmatyczną, mitochondria i lizosomy...

Egzamin pytania 03

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia komórki roślinnej
Pobrań: 938
Wyświetleń: 2800

z energią 11. Co jest markerem peroksydazy - występuje w lizosomach 12. Jakie białka występują...

Komórka - podstawowe informacje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1288

endoplazmatyczne) - lizosomy - aparat Golgiego - peroksysomy - mitochondria - endosomy Organella niebłoniaste...

Komórka - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1218

endoplazmatyczne) - lizosomy - aparat Golgiego - peroksysomy - mitochondria - endosomy Organella niebłoniaste...