Odporność - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odporność - wykład - strona 1 Odporność - wykład - strona 2

Fragment notatki:

ODPORNOŚĆ: 1. Wrodzona (nieswoista):
- bariery fizyczne i chemiczne
- dopełniacz
- komórki NK
- fagocyty (neutrofile, makrofagi)
- eozynofile
- komórki tuczne
- lizozym
- białka ostrej fazy
- cytokiny (chemokiny)
- receptory Toll-podobne i inne
- komórki dendrytyczne)
2. Nabyta (swoista):
- humoralna (komórki B) - przeciwciała
- CMI (komórki T)
Cechy odporności wrodzonej:
- istnieje od urodzenia
- obecna u wszystkich zwierząt
- reaguje tylko przeciwko substancjom drobnoustrojów
- jej swoistość polega na rozpoznawaniu makromolekuł występujących tylko na drobnoustrojach („wzory molekularne związane z patogenami” - PAMP)
- warunkuje skuteczną odpowiedź odporności nabytej
Cechy odporności nabytej:
- swoistość
- różnorodność
- pamięć
- wzmożona odpowiedź przy kolejnym kontakcie z tym samym antygenem
- samoograniczenie
- rozróżnienie między swój - obcy.
Cele odpowiedzi immunologicznej: - rozpoznanie antygenu (np. drobnoustroju)
- usunięcie antygenu z organizmu
- wytworzenie pamięci immunologicznej na dany antygen
Klasyfikacja CD:
- oparta na identyfikacji pojedynczych epitopów przy użyciu przeciwciał monoklonalnych (1-2)
- CD to przede wszystkim antygeny różnicowania komórek i ich receptorów
- inne markery CD to: różne białka, enzymy, kompleksy lipidowe, cząsteczki adhezji itd.
- większość, ale nie wszystkie CD występują na powierzchni komórkę
- markery CD dotyczą przede wszystkim komórek hemopoetycznych
- aktualnie CD to ok. 250 markerów
- nomenklaturę CD uzgodniono w 1982 roku
Komórki odporności wrodzonej:
- NK (Natura Killer)
- duże ziarniste limfocyty (LGL) z ekspresją CD16 i CD56
- lizują komórki nowotworowe i zakażone wirusem (spontaniczna cytotoksyczność)
- 5-10% limfocytów krwi obwodowej
- komórka NK niszczy komórkę tarczową tworząc w niej otwory przy udziale perforyn.
- ich cytotoksyczność jest hamowana przez konwencjonalną ekspresję antygenów MHC na komórkach docelowych
- u osób z podwyższoną liczbą komórek NK - przypadki nowotworów są rzadsze.
- subpopulacje wykazują ekspresję aktywujących (KAR) i/lub hamujących receptorów (KIR) dla antygenów MHC klasy I
- znajdują się we krwi, śledzionie, płucach, przewodzie pokarmowym, macicy.


(…)

…) i/lub hamujących receptorów (KIR) dla antygenów MHC klasy I
- znajdują się we krwi, śledzionie, płucach, przewodzie pokarmowym, macicy.
- aktywowane przez IL-2, IL-12, IL-15, IL-18
- zabijają komórki docelowe via perforyny/granzymy i receptory indukujące apoptozę.
Efekt cytotoksyczny komórek NK:
- jest regulowany przez dwa sygnały z powodu występowania dwóch receptoró: KIR (hamujący) i KAR (aktywujący)
- azurofilne ziarnistości komórek NK zawierają wiele toksycznych związków - perforyny, proteazy serynowe (granzymy), NKCF, białko TIA-1.
- zabijanie dokonuje się po przyłączeniu się do komórki docelowej
- aktywowane NK posiadają ekspresję FasL i zabijają na drodze apoptozy (Fas-FasL)
- należą do komórek ADCC bo posiadają receptor dla fragmentu Fc immunoglobuliny.
Subpopulacje limfocytów:
Definiowane na podstawie ekspresji typowych markerów powierzchniowych:
- komórki T: CD3, TCR, CD4, CD8, CD45.
- limfocyty B: slg
- komórki NK: brak CD3/slg, CD16, CD56.
Komórki odporności swoistej:
Limfocyty T i B to główne komórki odporności swoistej
- komórki T CD4 (T helper)
- wzmagają stymulację komórek B I syntezę przeciwciał
- aktywują makrofagi
- Komórki T CD8 (t cytotoxic/suppresor/regulator)
- zabijają komórki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz