Mikrobiologia z immunologią

note /search

Antygeny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1848

Komórki prezentujące antygen: - w odróżnieniu od innych, komórki TH tylko rozpoznają antygen, który w prawidłowo przebiegającej reakcji jest jej prezentowany w kontekście cząstek MCH przez inne komórki - to są właśnie APC - APC obejmują monocyty/makrofagi,

Chemokiny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1260

Chemokiny - cytokiny o małej masie cząsteczkowej (8-12 kD) - działanie chemotaktyczne wobec leukocytów - uczestniczą w reakcjach zapalnych i odporności przeciwzakaźnej - aktywatory i stymulatory proliferacji i różnicowania leukocytów - regulu...

Choroby autoimmunizacjyjne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

Choroby autoimmunizacjyjne - kluczowe aspekty: - konieczne jest rozpoznanie autoantygenu przez limfocyty - zniszczenei tkanek a nie tylko obecność komórek immunologicznie czynnych świadczy o autoimmunizacji. - w CA są zaangażowane autoreaktywne limfocyty T - indukcja CA prawie zawsze jest zależn...

Cytokiny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1337

Cytokiny - niskocząsteczkowe białka produkowane głównie przez komórki układu odpornościowego - wywierają swe działanie na komórki docelowe posiadające odpowiednie receptory - regul...

Egzotoksyny i endotoksyny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 1827
Wyświetleń: 11564

Egzo i endotoksyny Egzotoksyny vs endotoksyny: 1) egzotoksyny - wytwarzane przez bakterie Gram+ i Gram- - uwalniane z komórki bakteryjnej jako integralne składowe jej ściany - wiele typów toksyn o podobnej funkcji i budowie - termowrażliwe - swoiste receptory na komórkach docelowych - swoist...

Fagocytoza, komórki żerne, makrofagi - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 329
Wyświetleń: 6237

Fagocytoza: Jedna z forma endocytozy, polegająca na likwidacji poszczególnych czynników na drodze wchłaniania i niszczone wewnątrzkomórkowego Wymaga: • energii wytwarzanej podczas metabolizmu glukozy • syntezy nowej błony komórkowej • aktywacji układ cytoszkieletu i białek kurczliwych Typy ko...

Immunologia jajnika - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

Immunologia jajnika - brak wyraźnie morfologicznie wyodrębnionej bariery tkankowej oddzielającej komórkę jajową od czynników układu odpornościowego, jak to ma miejsce w gonadzie męskiej (ścisłe połączenia tworzone pomiędzy komórkami Sertole...