Immunologia transplantacyjna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Immunologia transplantacyjna - strona 1 Immunologia transplantacyjna - strona 2 Immunologia transplantacyjna - strona 3

Fragment notatki:


26. Immunologia transplantacyjna rodzaje przeszczepów:
- autogeniczny - kiedy dawca i biorcą jest ten sam osobnik
- izogeniczny - między identycznymi osobnikami tego samego gatunku (bliźnięta monozygotyczne)
- allogeniczny - między różnymi genetycznie osobnikami tego samego gatunku
- ksenogeniczny - między osobnikami odmiennych gatunków
Odpowiedź układu odpornościowego na antygeny przeszczepu - różnice genetyczne między dawcą a biorcą sprawiają, że układ odpornościowy biorcy rozpoznaje antygeny przeszczepu jako obce i uruchamia reakcję (odrzucanie) dążącą do jego zniszczenia
- odpowiedź na antygeny przeszczepu wymaga rozpoznania ich i aktywacji swoistych wobec tych antygenów klonów limfocytów T
- w jej przebiegu zostają pobudzone limTh, które stymulują limB do wytwarzania swoistych przeciwciał, a także zwiększają aktywność limfocytów cytotoksycznych, makrofagów i komórek NK wobec komórek przeszczepu
- równocześnie dochodzi do bezpośredniej indukcji i proliferacji śwoistych limTc
- w przebiegu odpowiedzi na antygeny przeszczepu można wyróżnić:
fazę indukcji odpowiedzi (aferentną) - w czasie której dochodzi do prezentacji i rozpoznania obcych antygenów
fazę efektorową (eferentną) - w której zostają uruchomione swoiste i nieswoiste mechanizmy odpowiedzi na przeszczep
Prezentacja bezpośrednia antygenu w czasie odpowiedzi na przeszczep allogeniczny - najważniejszymi cząsteczkami rozpoznawanymi przez komórki układu odpornościowego biorcy są antygeny kodowane w układzie MHC, w obrębie tego układu znajdują się geny o niezwykle dużym polimorfizmie, które dzieli się na klasę I i II
- odpowiedź na obce cz.MHC wyróżnia znaczne większe nasilenie w porównaniu z odpowiedzią na inne antygeny
- liczba klonów LimT odpowiadających na obce MHC przewyższa 100-krotnie liczbę klonów rozpoznających inne antygeny białkowe
- indukcja odpowiedzi immunologicznej biorcy przez komórki prezentujące antygen dawcy nosi nazwę prezentacji bezpośredniej, niezależnie od tego czy prezentowany antygen należy do dawcy czy do biorcy
- dochodzi do niej w regionalnych węzłach limfatycznych lub w śledzionie biorcy, do których docierają APC (antigen presenting cells) z przeszczepionego narządu
- prezentacja bezpośrednia odgrywa znaczącą rolę w indukowaniu odpowiedzi na przeszczep we wczesnym okresie kiedy w narządzie znajdują się jeszcze APC dawcy
- najważniejszymi komórkami prezentującymi antygen są komórki dendrytyczne, mogą one prezentować antygen w kontekście cz.MHC I jak i II aktywując swoiste LimTc i LimTh
- każda z tych populacji równocennie może doprowadzić do odrzucenia przeszczepu, dodatkowo LimTh są potrzebne do rozwinięcia odpowiedzi humoralnej, która odgrywa istotną rolę w odrzucaniu przeszczepu


(…)

… (gdy dawca i biorca ze zbliżonych gatunków - brak przeciwciał gotowych) i niezgodne (gatunki odległe genetycznie - przeciwciała gotowe w osoczu)
- przyczyną nadostrego odrzucania niezgodnych przeszczepów ksenogenicznych są przeciwciała rozpoznające epitopy zawierające jako końcową cząsteczkę galaktozo-α-1,3-galaktozę, dwucukier (epitop Gal) w wielu glikoproteinach i glikolipidach śródbłonka zwierząt…
…, powstawanie komleksów antygen-przeciwciało na powierzchni śródbłonka aktywuje układ dopełniacza, krzepnięcia i wyzwala czynniki chemotaktyczne, zmiany zachodzą w naczyniach włosowatych i małych tętniczkach, dochodzi do wykrzepiania wewnątrznaczyniowego i obfitych nacieków głównie z neutrofili, po pewnym czasie powstaje masywna martwica krwotoczna tkanek (wątroba wykazuje pewną oporność na nadostre odrzucanie…
… przeszczepu w ciąg 1-6 miesięcy, zmiany morfologiczne przypominają odrzucanie nadostre, ale zajmują tętnice a nie naczynia włosowate i małe tętniczki, stwierdza się martwicę włóknikową błony środkowej tętnic oraz złogi włóknika i płytek w świetle naczyń , obrzęk tkanki śródmiąższowej, wylewy, ogniska martwicy i nacieki z komórek jednojądrzastych dopełniają obrazu, uważa się że jest ono wywołane obecnością…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz