Transplatologia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transplatologia - wykład - strona 1 Transplatologia - wykład - strona 2 Transplatologia - wykład - strona 3

Fragment notatki:

TRANSPLANTOLOGIA A. Rodzaje przeszczepów: 1.
a) biostatyczne -nie zawierają żywych komórek (kości, chrząstki, ścięgna, powięzi,
nerwy obwodowe, rogówka)
b) biowitalne -zawierają żywe komórki, tkanki, narządy, a doświadczalnie całe organizmy, które podejmują w organizmie biorcy swoje fizjologiczne funkcje, 2.
a) ortotopowe -w anatomicznie prawidłowym położeniu,
b) heterotopowe -w anatomicznie dowolnym miejscu.
3. a) autologiczne - wykonane w obrębie jednego organizmu, dawca jest jednocześnie jego biorcą, b) syngeniczne -pomiędzy osobnikami identycznymi genetycznie; bliźniętami jednojajowymi lub osobnikami należącymi do tego samego wsobnego szczepu zwierząt. c) allogeniczne -pomiędzy genetycznie różnymi osobnikami tego samego gatunku d) ksenogeniczne: • pomiędzy osobnikami należącymi do dwóch różnych gatunków, • gdy przeszczep dotyczy osobników gatunków spokrewnionych filogenetycznie (mysz-szczur, pawian-szympans) nazywany jej niekiedy przeszczepem heterologicznym. B. Faza indukcji odpowiedzi transplantacyjnej - wraz z wykonaniom przeszczepu rozpoczyna się faza indukcyjna odpowiedzi immunologicznej - jest to reakcja z udziałem limfocytów T (myszy nude nie odrzucają przeszczepów a swoistą odporność na przeszczep można przenieść na osobnika syngenicznego za pomocą limfocytów a nie surowicy uczulonych zwierząt) - kluczowe znaczenie w tej fazie mają komórki prezentujące antygen znajdujące się w przeszczepie (dawniej określano jako leukocyty pasażerskie, komórki dendrytyczne narządów litych lub komórki Langerhansa w skórze), - drugą grupą komórek indukujących odpowiedź transplantacyjną są limfocyty Th aktywowano przez APC dawcy bądź własne APC prezentujące Ag przeszczepu, - pobudzone limfocyty Th, po proliferacji i różnicowaniu wspomagają przekształcanie spoczynkowych limfocytów Tc, limfocytów B w komórki efektorowe, aktywują makrofagi i angażują do odpowiedzi inne komórki naciekające przeszczep. C. Mechanizm rozpoznawania Ag allogenicznych
-alloreaktywność jest zjawiskiem heterogennym i może polegać na:
1.rozpoznawaniu obcego Ag w kontekście allogenicznej cząsteczki MHC, silnie naśladującej autogeniczną cząsteczkę MHC, 2. bezpośrednim reagowaniu z allogenicznym Ag MHC o większym niż własny stopniu dopasowania, • modyfikowanych mechanizmami supresyjnymi, stanowiącymi punkt wyjścia dla zjawisk tolerancji transplantacyjnej D. Faza efektorowa odpowiedzi transplantacyjnej -proces odrzucania przeszczepu może mieć różną dynamikę i zależy od warunków wukładzie dawca-biorca


(…)

… drenażu limfatycznego, brak APC, niska ekspresja Ag MHC i BBB) • próby leczenia choroby Parkinsona, • reakcje odrzucania przeszczepu /astrocyty i mikroglej jako APC, uszkodzenie BBB, indukcja syntezy cytokin/. 6. przeszczep skóry • tylko autoprzeszczep, • allo-lub ksenoprzeszczepy jako czasowe opatrunki na rany, np. oparzeniowe, • próby z allogenicznymi keratynocytami hodowanymi in vitro na rany oparzeniowe.
7. PRZESZCZEP SZPIKU /autologiczny i allogeniczny/ a) metoda z wyboru w leczeniu wie!u chorób;
· ostrych i przewlekłych białaczek,
niedokrwistości aplastycznej, • wrodzonych schorzeń układu krwiotwórczego (w tym niedoborów immunologicznych) · choroby popromiennej, m.in. u ofiar katastrof nuklearnych. b) przygotowanie biorcy polega na zniszczeniu jego: układu krwiotwórczego, odpornościowego…
… MHC 3. badaniu syntezy cytokin i poziomów ich receptorów; • ELISA, hybrydyzacja in situ, West blotting. F. Zapobieganie odrzucaniu przeszczepu 1. 1. jak najlepszy dobór w układzie dawca-biorca • liczba możliwych HLA kodowanych w obrębie jednego haplotypu = 70000, • przy dwóch chromosomach = 700002, • przy istniejących niezrównoważonych sprzężeń jest to liczba dużo mniejsza jednak szansa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz