Odpowiedź transplantacyjna - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedź transplantacyjna - wykład - strona 1

Fragment notatki:

SKŁADOWA KOMÓRKOWA ODPOWIEDZI TRANSPLANTACYJNEJ • w nacieku przeszczepu stwierdza się limfocyty T, makrofagi, granulocyty, komórki tuczne i plazmocyty, • limfocyty T stanowią tylko 1% komórek nacieku !!! a) limfocyty Tc • pobudzane IL-2, IL-12 (czynnik dojrzewania limfocytów Tc), IL-4, IL-5, IL-6 i INF-α, • działają bezpośrednio cytotoksycznie wobec komórek posiadających obce Ag MHC klasy I, • jest to duży, ale nie wiodący udział w reakcjach odrzucania, • funkcje cytotoksyczne mogą przejawiać subpopulacje Th po pobudzeniu limfokinami wobec komórek o obcych Ag MHC klasy II. b) nadwrażliwość typu późnego • inicjowana przez Th • nieswoiste, inicjowane przez cytokiny /INF-γ, GM-CSF, TNF-α, IL-4/ włączanie do odpowiedzi makrofagów i granulocytów,
• naciekanie i przyleganie leukocytów do śródbłonka naczyń za pośrednictwem molekuł adhezyjnych (integryny, selektyny i adresyny) np. za pośrednictwem ICAM-1 i VCAM-1 do LFA-1 i VLA-4 na śródbłonku naczyń żylnych odrzucanego przeszczepu serca, • udział czynników chemotaktycznych, • komórki nacieku niszczą komórki przeszczepu za pośrednictwem:
-TNF-α,
-IL-1,
-rodniki tlenowe i azotowe,
-proteazy,
-ADCC.
c) naturalne komórki cytotoksyczne (NK) • jako jedne z pierwszych w nacieku, • pewny udział w reakcji odrzucania przeszczepu szpiku, • mogą niszczyć przeszczep w obecności swoistych Ab w reakcji ADCC, SKŁADOWA HUMORALNA ODPOWIEDZI TRANSPLANTACYJNEJ -Th stymulują aktywowanie Ag limfocyty B do proliferacji, różnicowania i syntetyzowania Ab a) destrukcja tkanek przeszczepu w ADCC, b) aktywacja układu dopełniacza, = agregacja płytek krwi powstawanie zakrzepów = nadostre odrzucanie przeszczepu UDZIAŁ CYTOKN W ODPOWIEDZI TRANSPLANTACYJNEJ 1. 1. aktywują odpowiedz transplantacyjną: a) w procesie prezentacji Ag =IL-6 i IL-1 b) aktywacja Tc = IL-2, IL-12, IL-4, IL-5, IL-6, INF-γ c) aktywacja NK = IL-2, d) proliferacja limfocytów B = IL-4, IL-5, IL-2, e) różnicowanie limf. B do komórek plazmatycznych = IL-5, IL-6, INF-γ, IL-2, IL-4 2. hamują odpowiedź transplantacyjną: IL-10 i TGF-ß 3. nasilają i indukują ekspresję Ag MHC: -INF-γ (najsilniej), TNF-α, i IL-4 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz