Immunoglobuliny - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Immunoglobuliny - wykład - strona 1 Immunoglobuliny - wykład - strona 2 Immunoglobuliny - wykład - strona 3

Fragment notatki:

1937 - Tiselius po raz pierwszy rozdzielił surowicę krwi królika (elektroforeza wolna - do naczynia w kształcie U-rurki przykładano napięcie i patrzono, jak wędrują białka). Frakcję o największej ruchliwości elektroforetycznej nazwał albuminy, a pozostałe frakcje - globuliny.
Globuliny później podzielono na globuliny ,  i γ. Po immunizacji frakcja γ szybko przyrasta -- w jej skład wchodzą przeciwciała. We frakcji  i  również jest zawartych wiele ważnych z punktu widzenia immunologii białek, m.in. składniki układu dopełniacza.
Frakcja γ -- głównie IgG
IgM, IgE -- we frakcji .
Heremans -- wprowadził nazwę „immunoglobuliny” dla białek o właściwościach przeciwciał.
Immunoglobuliny należ do jednych z najbardziej polimorficznych (heterogennych) białek człowieka. Zbudowane są z 2 łańcuchów ciężkich i 2 lekkich. W cząsteczkach pochodzenia naturalnego oba łańcuchy ciężkie są identyczne. Połączone są między sobą mostkami 2-siarczkowymi. Immunoglobuliny posiadają dwie części: stałą (C) i zmienną (V).
Klasy immunoglobulin oparto o budowę części stałych łańcucha ciężkiego. Wyróżniamy:
IgG - zawierają łańcuch γ (gamma)
IgA - zawiera łańcuch  (alfa)
IgE - zawiera łańcuch  (epsilon)
IgD - zawiera łańcuch δ (delta)
IgM - zawiera łańcuch  (mi)
Ze względu na budowę części stałej łańcucha lekkiego wyróżniamy immunoglobuliny kappa () i lambda ()
Ze względu na budowę części zmiennej wyróżniamy tzw. igiotypy przeciwciał. Allotypy zaś to odpowiedniki tego samego przeciwciała u 2 różnych osobników tego samego gatunku. Są niemal identyczne, różnią się jedynie kilkoma aminokwasami ( wynik mutacji osobniczych).
Klasy immunoglobulin:
1) IgG - najważniejsze, są immunoglobulinami wtórnej odpowiedzi immunologicznej. Są najliczniejszą klasą - występują w surowicy, ślinie i wydzielinach ciała. W obrębie taj klasy wyróżniamy cztery podklasy: IgG1 - IgG4. Najważniejsza podklasa - IgG1 (największe powinowactwo do antygenów, silne właściwości neutralizujące).
IgG3 - silnie agreguje, nadmiar może sprzyjać schorzeniom autoagresyjnym
IgG4- nie wiąże dopełniacza; lizuje drobnoustroje
Okres półtrwania IgG wynosi ok. 23 dni
Immunoglobuliny klasy G są 2-wartościowe tzn. że mają 2 miejsca wiązania antygenu. Mają masę ok. 150kD. Przechodzą przez łożysko do krwi płodu począwszy od 7 miesiąca ciąży. Do IgG należą min. przeciwciała skierowane przeciw czynnikowi Rh ( stąd może dochodzić do konfliktu serologicznego w przypadku drugiej ciąży Rh+ u Rh- matki. Przeciwciała matki doprowadzają do lizy erytrocytów płodu).


(…)

…. Jest również najwcześniejsza w ontogenezie - pierwsze przeciwciała wytwarzane przez dziecko są właśnie tej klasy. Należą do niej min. izoaglutyniny tj. przeciwciała skierowane przeciw grupom krwi innym niż występująca u danego osobnika. Ze względu na swoje duże rozmiary IgM nie przechodzi przez łożysko. Wiąże dopełniacz, ma duże znaczenie w odpowiedzi immunologicznej. Jest to białko charakterystyczne dla pierwotnej odp. immunologicznej, ma znaczenie przy pierwszym kontakcie z antygenem.
3) IgA - występuje w formie monomeru (głównie w surowicy) lub dimeru (na pow. błon śluzowych). Zbudowane jest z 2 podjednostek + łańcuch J + białko wydzielnicze (SP). Białko SP chroni IgA przed działaniem enzymów. Przeciwciała tej klasy występują w siarze i mleku ssaków. Odgrywają rolę w ochronie przeciw zakażeniom drobnoustrojami opłaszczając błony śluzowe, oskrzela itd.
4) IgE - Mają budowę podobną do IgG. Cząsteczka tego przeciwciała jest bogato glikozylowana. W surowicy występuje w śladowych ilościach, jej poziom wzrasta przy zakażeniach pasożytniczych i alergiach. Ma powinowactwo do receptorów komórek tucznych i bazofili. Jej główną rolą fizjologiczną jest aktywność przeciwpasożytnicza.
5) IgD - Występuje w małych ilościach w surowicy…
… proteolitycznych (pepsyna, papaina).
Wpływ niektórych enzymów na przeciwciała:
Papaina - tnie immunoglobulinę na tzw. fragment fa (odp. za wiązanie antygenu, składa się z części łańcucha ciężkiego i całego lekkiego) i fc (pozostała część łańcucha ciężkiego).
Pepsyna - przecina immunoglobinę tuż przed rejonem „zawiasy”
Budowa przeciwciała:
domeny części zmiennej łańcucha lekkiego: Fl, Jl
domeny części stałej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz