Genetyka molekularna - materiały

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 4746
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Genetyka molekularna - materiały - strona 1 Genetyka molekularna - materiały - strona 2 Genetyka molekularna - materiały - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik. Plik zawiera 15 stron i porusza między innymi takie zagadnienia jak: charakterystyka strukturalnych cech dwuniciowej cząsteczki DNA, charakterystyka prostej i złożonej rodziny wielogenowej, struktura genów w komórkach bakterii, podstawowe reguły procesu replikacji DNA, budowa miejsc inicjacji replikacji w DNA bakterii, charakterystyka różnych form widełek replikacyjnych, inicjacja replikacji DNA w komórkach E.coli., asymetryczna replikacja mitochondrialnego DNA oraz budowa miejsca inicjacji replikacji DNA w komórkach eukariontów. Notatki zawierają również informacje na tematy takie jak: inicjacja replikacji DNA w komórkach drożdży, charakterystyka funkcji eukariotycznych polimeraz DNA w procesie replikacji, model rekombinacji Hollidaya, modyfikacja modelu inicjacji rekombinacji Meselsona-Raddinga, model przerw dwuniciowych w rekombinacji u drożdży, sposoby przemieszczania się transpozonów w genomie, transpozycja retroelementów.

1/ Scharakteryzuj strukturalne cechy dwuniciowej cząsteczki DNA wynikające z właściwości zasad azotowych. Każdy nukleotyd DNA jest połączeniem kwasu fosf, cukru - deoksyrybozy i jednej z zasad azotowych: A,C,T,G. A i G są purynami, C i T to pirymidyny. W dowolnym odcinku DNA liczba A= T i liczba G=C.. Jednakże suma A+T nie musi być równa sumie G+C i co więcej, wiadomo, że zmienia się ona zależnie od org, jednakże skład zasad może być uważany za charakt dla danego gat. Każdemu gat można przypisać wartość stosunku (A+T) : (G+C), którą często charakteryzuje się przez podanie procentowej zawartości par G + C w odniesieniu do całkowitej ilości par zasad.
Pomiędzy zasadami tworzą się wiąz wodor, stabilizujące te oddział. Między A i T powst 2 wiąz wodorowe, a między G i C - trzy. Dlatego wiązania G-C są silniejsze niż wiązania A-T. Sposób, w jaki zas dwóch nici DNA łączą się w pary, nazywamy komplementarnym parowaniem zasad. Tworz się komplem par zasad ma podst znacz dla struktury i f DNA. Inne kombinacje zasad niż G-C lub A-T nie tworzą się, gdyż takie pary byłyby zbyt duże lub zbyt małe, by mogły dobrze pomieścić się wewnątrz helisy, lub zasady nie mogłyby przyjąć takiej wzajemnej orientacji, by powst między nimi wiązania wodor. Ponieważ G zawsze musi wiązać się z C, a A z T, to sekw jednej nici DNA musi być komplement do sekwencji drugiej, czyli sekwencja jednej nici umożliwia określenie i dyktuje sekwencję drugiej nici. Oznacza to, że jedna nić może być wykorzystana do replikacji drugiej. Stanowi to podst mechan zachowania inf gen i jej przekaz kom potomnym przez dzielące się komórki macierzyste. 2/Uzasadnij w jaki sposób lokalne sekwencje w helisie określają podatność DNA na rozkręcanie i zginanie.Lokalne rozkręcanie i denaturacja podwójnego heliksu jest niezbędnym początkowym etapem najważ procesów, w których bierze udział DNA, tj. replikacji i transkrypcji. Sekwe, której podatność na rozkręcanie jest największa powinna raczej zawierać pary A-T niż G-C, ponieważ połączone dwoma wiąz wodor A-T są bardziej podatne na denaturację niż poł 3ma wiąz G-C. Leżące naprzemiennie puryna i pirymidyna, tj. układ: TATAT/ATATA odznaczają się najniższą spośród wsz sekw stabilnością, wynikającą z oddział płaszczyzn zasad w warstwach. W warstwach, w których w jednym łańcuchu bezpośr nad sobą leżą puryna (adenina) i pirymidyna (tymina) może w związku z tym dochodzić do zmniejsz kąta skręcenia. W porównaniu z resztą DNA jest to struktura już częściowo rozkręcona. Do dalszego rozkręcania potrzebna je

(…)

…. Od przyłącz polimerazy RNA do promotora rozpoczyna się transkrypcja. Operon -sekw kodująca różne białka (enzymy) biorące udział w pewnym procesie znajd się pod kontrolą wspólnych sekw regulacyjnych. Intron- sekw nie zaw użytecznej inf (niekodująca część cząsteczki DNA), wyst u eukariota, ulega transkrypcji, jest wycinany podczas obróbki potranskrypcyjnej, w procesie splicingu. Ekson- odcinek DNA kodujący inf…
… synteza DNA przebiega tylko na jednej matrycy, dopiero potem rozpoczyna się na matrycy drugiej.
Tworzenie pętli D
Do aktywacji inicjacji replikacji nici H potrzebny jest udział mitochondrialnej polimerazy RNA, specyficznej mitochondrialnej endonukleazy oraz promotora transkrypcji.
Inicjacja replikacji zaczyna się od syntezy RNA z promotora nici L, położonego ok. 100 par zasad powyżej oriH.
Replikacja…
… zachodzi w obecności cząsteczki regulatorowej- tryptofanu- która jest produktem szlaku biochemicznego katalizowanego przez enzymy kodowane przez ten operon.
Gdy tryptofan jest dostępny w środowisku, a więc nie trzeba go syntetyzować, operon jest wyłączony, ponieważ kompleks represor-tryptofan wiąże się z operatorem.
Jeżeli brak jest tryptofanu, to represor nie może związać się z operatorem i zachodzi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz