Wykład - transkrypcja u bakterii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - transkrypcja u bakterii - strona 1 Wykład - transkrypcja u bakterii - strona 2 Wykład - transkrypcja u bakterii - strona 3

Fragment notatki:

Transkrypcja Synteza RNA na matrycy DNA, katalizowana jest przez polimerazę RNA zależną od DNA
Synteza RNA zachodzi zawsze w kierunku od końca 5' cząsteczek RNA do jej końca 3”
Tylko jedna nić jest transkrybowana
-Tworzenie się wiązania fosfodiestrowego w trakcie transkrypcji:
Jednostka transkrypcyjna- sekwencja DNA rozciągająca się od promotora do terminatora, może zawierać jeden gen lub kilka genów od promotora
Etapy transkrypcji:
rozpoznanie promotora - związanie polimerazy RNA do promotora (kompleks zamknięty)i rozplecenie DNA (kompleks otwarty)
Inicjacja- synteza pierwszych 9 nukleotydów elongacja -opuszczenie przez polimerazę RNA promotora i wydłużenie łańcucha RNA
terminacja - zakończenie syntezy Inicjacja transkrypcji u E. Coli
rozpoczyna się od promotorów znajdujących się na matrycy DNA.
Promotory to sekwencje DNA znajdujące się na początku genu Polimeraza przesuwa się wzdłuż DNA aż do napotkania sekwencji promotorowej
Miejscem startu transkrypcji w 90% wszystkich genów jest puryna.
Polimeraza rozpoznaje promotor dzięki oddziaływaniu podjednostki σ z rejonem -35. Powstaje zamknięty kompleks promotorowy, w którym polimeraza RNA pokrywa ok. 80 par zasad rozpoczynając powyżej rejonu -35 i kończąc poniżej rejonu-10
Następnie dzięki współdziałaniu podjednostek β' i σ polimerazy, zamknięty kompleks promotorowy przekształca się w kompleks otwarty przez rozrywanie par zasad w obrębie rejonu -10.
Przejście od kompleksu promotorowego zamkniętego ( DNA jest w formie podwójnej helisy) do kompleksu promotorowego otwartego(segment DNA jest już rozpleciony) jest zasadniczym punktem transkrypcji.
Elongacja transkrypcji u E.Coli
Rozpoczyna się po uformowaniu pierwszego wiązania fosfodiestrowego Po syntezie kilku wiązań fosfodiestrowych nastepuje utrata podjednostki σ i tworzy potrójny kompleks polimeraza-DNA-powstający RNA
Polimeraza przesówa się wzdłuż DNA (uwolnienie promotora) Rejon zawierający polimerazę RNA, DNA oraz powstający RNA zwany jest bąblem transkrypcyjnym przesówa się on razem z polimerazą wzdłuż DNA Zsyntetyzowany RNA tworzy hybrydową helisę z nicią matrycy DNA Odcinek DNA o długości 17 pz zostaje rozpleciony Stałe utrzymanie krótkiego odcinka rozpecionego DNA wskazuje że polimeraza rozplata DNA przed bąblem transkrypcyjnym i splata tuż za nim Helisa RNA-DNA musi również obracać się za każdym razem po dodaniu kolejnego nukleotydu do łańcucha RNA.
W wyniku transkrypcji powstają różnorodne RNA


(…)

… kDa)
ω- utrzymanie aktywności enzymu (10kDa)
σ- rozpoznawanie promotora (32-90kDa)
holoenzym σ2, β, β', ω, σ
Czynniki sigma w komórce bakteryjnej:
σ70-podstawowy czynnik E.coli, zaangażowany w rozpoznawanie promotorów genów ulegajacych konstytutywnej transkrypcji
σ32-rozpoznaje promotory genów kodujących białka szoku cieplnego
σ54syntetyzowany przez Kklebsiela pneumoniale w czasie głodu azotowego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz