Transkrypcja-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transkrypcja-opracowanie - strona 1 Transkrypcja-opracowanie - strona 2 Transkrypcja-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Transkrypcja:
Rodzaje RNA:
mRNA - stanowi "matrycę" do produkcji białek
tRNA - W procesie biosyntezy białka pośredniczy między mRNA a aminokwasami w odczytywaniu kodonów (trójek kodujących określony aminokwas)
rRNA - wraz z białkami tworzy rybosom, uczestniczy w syntezie białka
snRNA (small nuclear RNA) - uczestniczą w splicingu pre-mRNA, transporcie białek do ER i innych procesach.
 tRNA, rRNA i snRNA nie podlegają translacji! (ale w niej uczestniczą).
Gen - zespół lub kombinacja odcinków DNA, które tworzą jednostkę ekspresji (jednostkę umożliwiającą utworzenie specyficznego, funkcjonalnego produktu ostatecznego w postaci cząsteczki RNA lub polipeptydu). W obrębie genu znajdują się: promotor, jednostka transkrypcyjna, terminator i sekwencje regulatorowe. U Procaryota w obrębia genu znajdują się wyłącznie sekwencje kodujące, u Eucaryota powstające mRNA musi zostać odpowiednio zmodyfikowane przed "użyciem".
Transkrypcja przebiega zawsze od 5' do 3'. Promotory są asymetryczne, więc zawsze brana jest pod uwagę ściśle określona nić.
Przebieg transkrypcji u bakterii:
Cząsteczka polimerazy RNA asocjuje się z cząsteczką DNA i przesuwa się po nim, aż napotka miejsce promotorowe (zawiera sekwencje stanowiące informację o miejscu startu transkrypcji), z którym tworzy silny kompleks.
Po utworzeniu kompleksu polimeraza RNA rozplata DNA, jedna z nici staje sie matrycą, rozpoczyna się synteza komplementarnego RNA. Wydłużanie następuje aż do sekwencji terminacji (stop) - wtedy polimeraza uwalnia DNA i RNA.
Przebieg transkrypcji u Eucaryota:
Rozplecenie krótkiego odcinka dwuniciowej helisy DNA - konieczne jest remodelowanie jej struktury. Histony H3 muszą zostać zacetylowane przez HAT (enzym ten przesuwa się po DNA, acetyluje histony aż do chwili, gdy trafi na kompleks towarzyszący promotorowi).
.W obrębie promotora znajduje się TATA box (miejsce bogate w adeniny i tyminy), które rozpoznawane jest przez czynnik transkrypcyjny TF II D. Obok przyłączają się pozostałe czynniki transkrypcyjne i polimeraza RNA. Czynniki transkrypcyjne mają za zadanie prawidłowo "ustawić" polimerazę RNA, pomagaja w rozdzieleniu 2 nici i uwalniaja ją z promotora w momencie rozpoczęcia transkrypcji.
Istnieją sekwencje, które wiążą się z białkami regulatorowymi (represorami hamującymi transkrypcję lub aktywatorami powodującymi ją). Wiążą się one ze specyficznymi sekwencjami DNA (silansjerami i enhanserami), które mogą znajdować się daleko od promotora - DNA tworzy pętlę, dzięki której oddziaływują one z kompleksem czynników transkrypcyjnych i polimerazy RNA. Białka regulatorowe działają w zespołach (

(…)

… od warunków (np. typu komórki) mogą powstawać różne białka (alternatywny splicing).
Inne modyfikacje (delecje, przegrupowania...)
Gotowe, dojrzałe mRNA może ulec translacji.
Dzięki istnieniu odwrotnej transkryptazy mozna "przepisać" mRNA na DNA. Jest to bardzo przydatne w warunkach labolatoryjnych, gdyż otrzymujemy DNA zawierające wyłącznie regiony kodujące (cDNA).
Splicing rRNA:
Sekwencje kodujące poszczególne rodzaje rRNA stanowią zawsze fragmenty tego samego genu i ułożone są zawsze w tej samej kolejności: 18s rRNA, 5,8s rRNA i 25s rRNA. W wyniku transkrypcji powstaje pierwotny transkrypt 35s, z którego kolejno wycinane są sekwencje niekodujące.
Polimerazy RNA:
polimeraza I - bierze udział w transkrypcji rRNA w jąderku. polimeraza II - transkrypcja mRNA podlegającego translacji i bogatego w uracyl…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz