Uniwersytet Zielonogórski - strona 2

note /search

Pedagogika pozytywistyczna - A.Comte

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3801

PEDAGOGIKA POZYTYWISTYCZNA PRZEDSTAWICIELE : A.Comte Przypisywanie najwyższej wartości wiedzy naukowej mającej moc sprawczą. Hierarchizowanie różnych typów wiedzy Metodologia badań empirycznych -  Najwartościowsze są twierdzenia formułowane na podstawie badań opartych na reguła metodologii badań...

Znaki - zarządzanie kryzysowe

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Kierowanie w systemach bezpieczeństwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Resort spraw wewnętrznych i administracji” WSTĘP „Zestaw zasadniczych znaków operacyjnych właściwych dla jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji” jest zbiorem jednolitych symboli i wyrażeń tekstowych, służących do graficznego wyrażania sytuacji operacyjnych, odnoszą...

Zagadnienia z edukacji ekologicznej

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2989

działania edukacyjne prowadzone w Miejskim Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZGKiM w Zielonej Górze, Edukacja młodzieży szkolnej i nauczycieli. Notatka zwiera zagadnienia takie jak:edukacja mieszkańców, działania Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zi...

Metody instrumentalne badań chemicznych zanieczyszczeń środowiska - ma...

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Metody instrumentalne badań chemicznych zanieczyszczeń środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3528

ZAD: Podział elektrod *podział elektrod ze względu na budowę i zasadę działania -elektrody pierwszego rodzaju - zbudowane z metalu będącego w równowadze z roztworem, zawierającym jony tego samego metalu. Potencjał takiej elektrody zależy od aktywności (stężenia) jonów metalu w roztworze. Przykła...

Pytania na egzamin + odpowiedzi

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 6083

Pytania są następujące: 1. Podaj główne funkcje otoczki bakteryjnej. 2. Co różni budowę ściany komórkowej bakterii G+ oraz G-. 3. Definicja i rodzaje plazmidów, omów jeden z rodzajów plazmidów. 4. Właściwości bakteriofagów. 5. Zdefiniuj pojecie „ruchome elementy DNA”, wymień je oraz podaj co j...

Mikrobiologia ogólna - opracowanie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 581
Wyświetleń: 4459

P o d ł o ż a m i k r o b i o l o g i c z n e Podłoża mikrobiologiczne to sztucznie stworzone środowisko wzrostu do hodowli drobnoustrojów. Stosuje się je do izolacji, różnicowania, identyfikacji lub namnażania drobnoustrojów, określania ich właściwości fizjologicznych, biochemicznych i hodowlanyc...

Wykłady z bioenergetyki

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Bioenergetyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1967

Dodatkowo notatka zawiera wiele wzorów i definicji. W1 Bioenergetyka= termochemia= termodynamika reakcji chemicznych. Zajmuje się efektami energetycznymi reakcji chemicznych 1+2 12 + E (∆m) (1+2 to większa energia, strzałka to reakcja samorzutna egzotermiczna, 12 to mniejsza energia, E to entalpia ...

Biotechnologia w medycynie - materiały

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Biotechnologia w medycynie
Pobrań: 903
Wyświetleń: 10773

Biotechnologia w medycynie obejmuje następujące zagadnienia: -Diagnostykę i prognostykę w proc nowotw (opracowywanie metod identyfik genów, identyfikacji mutacji w genach, identyfikacji markerów nowotworowych) -Prognozowanie i leczenie chorób genetycznie uwarunkowanych (identyfikacja genów podatno...

Biologia komórki - materiały

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Biologia komórki
Pobrań: 665
Wyświetleń: 5033

RÓŻNICOWANIE KOMÓRKOWE NA PRZYKŁADZIE CZERWONYCH KRWINEK PTAKÓW I SSAKÓW Jedność i różnorodność komórek. Komórki mogą się między między sobą ogromnie różnić. Obliczono, że na świecie istnieje przynajmniej 10 milionów gatunków organizmów, a może ich liczba sięga nawet 100 milionów. Komórki różnią s...

Frakcjonowanie komórek - materiały

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Biologia komórki
Pobrań: 350
Wyświetleń: 5537

Frakcjonowanie komórek: Aby poznać szczegółowo funkcję poszczególnych struktur komórkowych w czystej postaci, tzn. bez wpływów czynników ubocznych, musimy te struktury wydzielić z komórki- wyizolować je w formie względnie czystej. Do tego celu służy technika frakcjonowania. Struktury komórki podda...