Uniwersytet Zielonogórski - strona 3

Wykłady z ochrony przyrody

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Leszek Jerzak
 • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2996

HISTORIA OCHRONY PRZYRODY Wiara w niezwykłą moc niektórych drzew i głazów lub w to, że bywają one miejscem zamieszkania bóstw była obecna w wielu kulturach. Takimi drzewami w Afryce były baobaby, w Indiach - figowce, w Azji Mniejszej - drzewa oliwne, a w Europie - wiekowe dęby. Oprócz drzew i g...

Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna - wykłady

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Leszek Jerzak
 • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3059

WYKŁAD 6 i 7 KRAJOWA STRATEGIA OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ORAZ GŁÓWNE PRZYCZYNY JEJ ZAGROŻENIA CZĘŚĆ I Strategie ochrony różnorodności biologicznej Jednym z wymogów stawianych sygnatariuszom „Konwencji o różnorodności bio...

Opracowanie na egzamin

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Leszek Jerzak
 • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2688

WYKŁAD 12 i 13 EUROPEJSKA STRATEGIA OCHRONY PRZYRODY CZĘŚĆ I Europejska strategia ochrony przyrody - sieć Natura 2000 Koncepcja utworzenia sieci ekologicznej Natura 2000 zrodziła się na początku lat 90 minionego wieku. Początkowemu etapowi prac nad nią sprzyjała atmosfera coraz pełniejszego rozumi...

Anatomia - układ szkieletowy, mięśniowy, oddechowy, naczyniowy (wykład...

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Ewa Nowacka-Chiari
 • Anatomia kliniczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4844

Ponadto, w notatce znajduje się ogólne wyjaśnienie pojęcia anatomii wraz z jej podziałem, a także wyszczególnienie układów oraz narządów zmysłów w organizmie człowieka. ANATOMIA WYKŁAD I ANATOMIA- gr. Anatem ner -rozcinać, rozczłonkowywać Cel: Badanie budowy i czynności ustroju. Materiał badawczy:...

Wykłady z informatyki ekonomicznej

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. UZ dr hab. inż. Silva Robak
 • Informatyka ekonomiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3451

Wykład 1: Cztery potężne ogólnoświatowe zmiany, które zmieniły środowisko biznesowe: 1. Pojawienie się globalnej ekonomii:- zarządzanie oraz nadzór na rynku globalnym, - rywalizacja na światowych rynkach, - globalne grupy robocze, - globalne systemy dostawcze. 2. Przekształcenia w gospodarce przem...

Referat z zanieczyszczeń środowiska

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Jerzy Tonder
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 42
Wyświetleń: 5075

Dwutlenek siarki i związki pochodne Ilość dwutlenku siarki zużywana na skalę przemysłową przy produkcji kwasu siarkowego jest dużo mniejsza niż ilość SO2 powstającego ze źródeł antropogenicznych. Ditlenek siarki jest ciężkim gazem, więc ...

Recykling

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Jerzy Tonder
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 105
Wyświetleń: 4480

RECYKLING Polskie ustawodawstwo jasno precyzuje, w odpowiednich ustawach, że powstawanie odpadów powinno być eliminowane w miarę możliwości lub ograniczane. Odpady, których powstaniu nie można było zapobiec, powinny być wykorzystywane w sposób bezpieczny dla środowiska lub unieszkodliwiane zgodne ...

Referat: "Analiza zagrożeń antropogenicznymi zanieczyszczeniami"

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Jerzy Tonder
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2618

ANALIZA ZAGROŻEŃ ANTROPOGENICZNYMI ZANIECZYSZCZENIAMI Energetyka Energetyka oddziałuje na środowisko na wiele sposobów. Wytwarzanie energii niesie za sobą negatywne skutki w postaci emisji pyłów, tlenków azotu, węgla, siarki, hałas. Szeroko rozpowszechnione działania na rzecz zmniejszenia szkodliw...

Biologia komórki - wykłady

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Ewa Jaśkiewicz
 • Biologia komórki
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4578

Wykłady te prowadzi dr hab. Ewa Jaśkiewicz. Notatki składają się z 10 stron i zawierają szczegółowe informacje na takie tematy jak: wyróżnienie rodzin organelli komórkowych, transport cząsteczek między jądrem a cytozolem, transport białek do mitichondriów i

Wychowanie w rodzinie-opracowanie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Iwona Rudek
 • Teoretyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1435

Rozdział 30. WYCHOWANIU W RODZINIE. Wprowadzenie: Rodzina-naturalne środowisko wychowawcze Sposoby ekologicznej analizy rodziny: modele interpersonalne, mikrosystemowe, mezusystemowe i egzosystemowe. Cechy rodziny-Współczesne modele rodzin polskich-Wychowanie w rodzinie a tradycje kulturowe Funkcj...