Anatomia - układ szkieletowy, mięśniowy, oddechowy, naczyniowy (wykłady).

Nasza ocena:

5
Pobrań: 665
Wyświetleń: 5915
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Anatomia - układ szkieletowy, mięśniowy, oddechowy, naczyniowy (wykłady). - strona 1 Anatomia - układ szkieletowy, mięśniowy, oddechowy, naczyniowy (wykłady). - strona 2 Anatomia - układ szkieletowy, mięśniowy, oddechowy, naczyniowy (wykłady). - strona 3

Fragment notatki:

Ponadto, w notatce znajduje się ogólne wyjaśnienie pojęcia anatomii wraz z jej podziałem, a także wyszczególnienie układów oraz narządów zmysłów w organizmie człowieka.

ANATOMIA WYKŁAD I
ANATOMIA- gr. Anatem ner -rozcinać, rozczłonkowywać
Cel: Badanie budowy i czynności ustroju.
Materiał badawczy:
Martwy-podstawową metodą jest preparowanie, sekcja
Żywy- podstawową metodą jest oglądanie osłuchiwanie, opukiwanie, rentgenografia, somatografia, tomografia.
Starożytni grecy Herofilos Chalcedonu i Erasistrotos z Kos, poznawali anatomię prowadząc sekcje na żywych skazańcach
Wyróżniamy anatomie:
Makroskopową -bada cechy budowy narządów widocznych gołym okiem
Mikroskopową -szczegóły na poziomie komórek i tkanek(histologia i cytologia)
Topograficzną - daje możliwość poznania budowy i funkcji ustroju ludzkiego poprzez wskazanie położenia narządów
Plastyczną (artystyczną) odnosi się głównie do powierzchni ciała, proporcji i ukształtowania
Prawidłową - zdrowego organizmu
Patologiczną - chorego nieprawidłowego anomalnego ustroju
Anatomia:
Porównawcza
Funkcjonalna (czynnościowa)
Opisowa z pogranicza fizjologii
Układowa -ustrój poznajemy wg kolejności układów i narządów tworzących układy
UKŁADY:
Układ ruchu (systema motorium)
Część pasywna (systema motorium pasivum)
Układ szkieletowy (systema sceletale)
Połączenia kostne (systema juncture ossium)
Część aktywa (activum)
Układ mięśniowy (systema muscularum)
Układ nerwowy (systema nervosum)
Wg kryterium anatomicznego
Ośrodkowy (systema centrale)
Obwodowy (systema perifericum)
Wg kryterium funkcjonalnego
Autonomiczny (autonimica)
Somatyczny (somatica)
Układ naczyniowy (vasorum)
Układ pokormowy (systema digestorium)
Układ moczowo-płciowy (systema urogenitale) (z organa uropoetica i organa genitalio)
Układ oddechowy (systema respiratore)
Układ wewnątrzwydzielniczy (systema endocinum) bez systemów wyprowadzających
NARZĄDY ZMYSŁÓW (organa sensuum)
Wzroku (organon visus)
Równowagi i słuchu (organon vestibulo - cochleare)
Węchu
Smaku
Powłoka wspólna (integimentum commure)
Skóra (Cutis)
Paznokcie (ungues)
Włosy (pili)
Gruczoły (glaudulae cutis)
Nauki :
Syndesmologia -połączenia stałe kości
Antropologia - o stawach
Miologia- o mięśniach
Angiologia- o naczyniach
Splanchnologia - o narządach wewnętrznych Nefrologia - o układzie moczowym - nerka
Estezjologia- nauka o zmysłach
CECHY TYPOWO LUDZKIE W OBRĘBIE UKŁADU NERWOWEGO
Wyjątkowo duży mózg w stosunku do masy ciała
Bardzo dobrze rozwinięta kora mózgowa - silnie pofałdowana
Półkule mózgowe asymetryczne -asymetria funkcjonalna człowieka


(…)

…, powierzchnie stawowe mogą mieć różny kształt
~ torebka stawowa - zbudowana z dwóch warstw: zewnętrznej (błona włóknista bogata we włókna kolagenowe) i wewnętrznej (błona maziowa, produkuje maź i posiada mniej włókien kolagenowych)
~ szczelina stawu
- elementy dodatkowe stawu:
~ trzeszczki - nieduże kosteczki (rzepka - duża trzeszczka w stawie kolanowym, znajduje się w ścięgnie mięśnia czterogłowego uda)
~ więzadła zewnętrzne - wzmacniają działanie torebki
~ więzadła śródstawowe - w obrębie szczeliny stawu
~ łękotki (łąkotki) - półksiężycowate chrząstki, np. staw kolanowy
~ dyski (chrząstki) śródstawowe - np. staw żuchwowy i mostkowo-obojczykowy
~ kaletki
~ kosmki
~ fałdy
4. Klasyfikacja stawów: *kryteria podziału
1.) liczba zestawiających się kości; PROSTE (złożony z dwóch kości), ZŁOŻONE…
… lub bezpośrednio do przedsionka prawego
Unerwienie serca
-od nerwu błędnego i pnia współczulnego 0 ich gałęzie tworzą splot sercowy
-praca serca zależy też od:
a)układu autonomicznego
b)bodźców hormonalnych
Z przodu
W górnej części przedniej powierzchni serca widoczne są główne pnie tętnicze
1) pień płucny- od strony prawej ku lewej i ku górze
2)Aorta- z tyłu pnia płucnego - krzyżuje się z nim, biegnie skośnie…
poprzecznie prążkowanych szkieletowych- rodzaj sieci wypełnionej tkanką łączną szkieletową
-aparat kurczliwy zbudowany tak jak we włóknach poprzecznie prążkowanych szkieletowych
-włókna dichotomiczne, rozdwojeniami łączą się ze sobą- wstawki
- we włóknach duża liczba mitochondriów- przystosowane do pracy w warunkach tkankowych
Na poziomie przedsionków mięśniówka układa się w 2 pokłady
Na poziomie komór…
… komory
Z prawej komory wtłaczana jest do pnia płucnego, który wkrótce po wyjściu z serca dzieli się na dwie tętnice płucne - prawą i lewą
W miejscu podziału biegnie do łuku aorty więzadło tętnicze Jest ono pozostałością po przewodzie Botalla dutus Botalli, który w okresie płodowym krew żylna z tętnicy płucnej przelewa się do aorty( w tym okresie płuca nie są czynne)
Tętnica płucna przechodzi przez wnękę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz