Morfologia i pozostałe pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Morfologia i pozostałe pojęcia - strona 1 Morfologia i pozostałe pojęcia - strona 2 Morfologia i pozostałe pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

MORFOLOGIA - nauka o kształtach oraz strukturze zewnętrznej i wewnętrznej organizmów
Metabolizm - istota procesów fizjologicznych, przemiana materii, całokształt reakcji biochemicznych zachodzących w komórkach organizmu. Cecha wspólna istot żywych i podstawowy warunek życia. Obejmuje dwa procesy: anabolizm i katabolizm.
Anabolizm - gromadzenie energii w organizmie, asymilacja, przyswajanie Katabolizm - zmniejszenie zapasu energii
Oba procesy zachodzą jednocześnie: Równowaga energetyczna Anabolizm = Katabolizm
Okres wzrostu Anabolizm Katabolizm Gdzie zachodzi metabolizm: - w naszym środowisku wewnętrznym, czyli wewnątrz organizmu
- środowisko zewnętrzne (nasze otoczenie) - nie bierze udziału w metabolizmie ale wywiera nań wpływ. Środowisko zewnętrzne to również treść pokarmowa w naszym przewodzie pokarmowym i powietrze w drogach oddechowych
HOMEOSTAZA - zdolność organizmu do zachowania stałego środowiska wewnętrznego mimo zmian w środowisku zewnętrznym
Działające na organizm czynniki środowiska zewnętrznego - fizyczne np. zmiany temperatur
- chemiczne
Czego wymaga metabolizm: - odżywianie - pobieranie ze środowiska zewnętrznego materiałów energetycznych i budulcowych
- oddychanie - doprowadzanie ze środowiska zewnętrznego tlenu który jest niezbędny do procesów utleniania wewnątrz komórkowego, usuwanie nadmiaru CO2 ze środowiska wewnętrznego
- krążenie - wymiana materiałów energetycznych i budulcowych, genów (o2, co2) produktów przemiany pomiędzy komórkami
- wydalanie - usuwanie ze środowiska wewnętrznego wytworzonych nielotnych produktów przemiany materii
Hierarchia układów ożywionych. Atomy - cząsteczki - makrocząsteczki - organelle - komórka - tkanki - narządy - układ narządów - organizm - populacja - biocenoza - geobiocenoza
Komórka - podstawowa jednostka funkcjonalna i strukturalna organizmu Tkanka - zespół o podobnej budowie i funkcjach Narząd - zespół tkanek, który posiada określony kształt i pełniący pewną funkcję Układ - zespół narządów, związanych z pewną określoną funkcją organizmu
Budowa komórki: - jądro komórkowe
- cytoplazma
- struktury cytoplazmatyczne: błona komórkowa, rybosomy, aparat golgiego, mitochondria, lizosomy
Rodzaje tkanek: 1 nabłonkowa 2 łączna 3 mięśniowa
4 nerwowa
Ad 1 - pokrywa zewnętrzną powierzchnię ciała. Wyściela jamy, naczynia i przewody ciała. Komórki są położone ściśle obok siebie. Mało substancji między komórkowej.


(…)

… biodrowej wspólnej)
Naczynia żylne krążenia wielkiego:
Żyła główna górna - zabiera krew ze ścian klatki piersiowej, głowy, szyi, kończyn górnych
Żyła główna dolna - powstaje z dwóch żył biodrowych wspólnych, dopływy z narządów wewnętrznych jamy brzusznej
Naczynia krążenia małego:
Pień płucny - tętnice płucne lewa i prawa
Żyły płucne - po dwie z każdego płóca
Tętnice płucne - krew żylna
Żyły płucne - krew…
…:
układ naczyń od lewej komory do prawego przedsionka. Lewa komora - aorta (krew natleniona) - naczynia włosowate - krew odtleniona - żyła główna górna - żyła główna dolna - prawy przedsionek.
Krążenie małe:
Prawa komora - pień płucny (krew odtleniona) - naczynia włosowate płuc - krew natleniona - żyły płucne - lewy przedsionek.
Serce - swoisty mięsień porzecznie prążkowany, waga 270 - 300g, wielkości pięści.
Budowa ściany serca:
- osierdzie
- mięsień sercowy - osierdzie
Naczynia wchodzące i wychodzące z serca:
Lewy przedsionek - wchodzą cztery (lub trzy) żyły płucne
Lewa komora - wychodzi aorta
Prawy przedsionek - wchodzą żyła główna górna i dolna
Prawa komora - wychodzi pień płucny
Unaczynienie serca
- tętnice wieńcowe prawa i lewa
- żyły serca: wielka, średnia oraz mała
Czynność serca
- skurcz…
…: - układ szkieletowy, układ mięśniowy, układ trawienny, układ oddechowy, układ moczowo - płciowy , układ krążenia , układ nerwowy, układ narządu, zmysłu, skóra, układ gruczołów dokrewnych
Układ krwionośny - rozprowadza do narządów krew zawierającą tlen i substancje odżywcze. Doprowadza do narządów wydalających substancje wydalone z ustroju
- serce czterołamowe (2 przedsionki / 2 komory) dwudzielne (prawa…
… żeber, drzewo oskrzelowe. Substancja między komórkowa bardzo mocna i wytrzymała. Komórki chrzęstne kuliste i leżą po kilka w torebkach chrzęstnych.
- kostna - tworzy kość szkieletu. Szczególny rodzaj tkanki łącznej. Substancja między komórkowa jest wysycona solami wapnia i fosforu (65% suchej masy kości) co nadaje twardość i wytrzymałość. Chrząstka kostna - osseina - nadaje elastyczność.
- tłuszczowa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz