Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

note /search

Dsyscypliny nauk geograficznych - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1890

DYSCYPLINY NAUK GEOGRAFICZNYCH Ze względu na różnorodność tematyki, przedmiotu i metod badań używa się terminu ,,nauki geograficzne” W systemie nauk geograficznych dokonano podziału na 2 podstawowe dyscypliny - fizyczna - ekonomiczna a) Geografia turyst. jako dyscyplina geograficzno - ekonomicz...

Wybrzeże - charakterystyka

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022

WYBRZEŻE: Regiony fizyczno - geograficzne Pobrzeże Szczecińskie Pobrzeże Koszalińskie Pobrzeże Kaszubskie Typy brzegów morskich: Klif Wydmy Brzegi płaskie Typ krajobrazów naturalnych: Fluwioglacjalny Eoliczny Bagienny Zalewowych den dolin Deltowy Równin zalewowych Elementy środowiska...

Elementy kartografii w geografii turystycznej

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Geografia usług
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1239

ELEMENTY KARTOGRAFII W GEOGRAFII TURYSTYCZNEJ Mapa geograficzna-  to uogólniony obraz powierzchni Ziemi lub jej fragment, przeniesiony na płaszczyznę przy pomocy określonego matematycznego odwzorowania w podziałce i przy użyciu odpowiednich znaków umownych. Elementy matematyczne: - Odwzorowanie kar...

Kierunki i działania

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

Kierunki i działania Podstawowe kierunki i działania zakładów leczniczych to: leczenie rehabilitacja prewencja wychowanie zdrowotne Leczenie obejmuje głównie choroby przewlekłe, określane często jako cywilizacyjne Rehabilitacja zw...

Miejsca pielgrzymkowe w Polsce

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

MIEJSCA PIELGRZYMKOWE W POLSCE Istota pielgrzymowania: Pielgrzymka- podróż podjęta z pobudek religijnych do miejsc świętych - motywem podjęcia trudu pielgrzymowania może być chęć zadoś...

Muzea i rezerwaty archeologiczne

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Geografia usług
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1330

Muzea i rezerwaty archeologiczne: Zabytki archeologiczne są udostępnione dla turystów w muzeach archeologiczny oraz w rezerwatach archeologicznych. - rezerwatem archeologicznym jest miejsce odnalezienia zabytku, odsłoniętego spod warstwy ziemi i stosownie jego wyeksponowanie. 1. Muzeum w Biskupinie...

Ocena atrakcyjności środowiska przyrodniczego

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Geografia usług
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3360

OCENA ATRAKCYJNOŚCI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I ANTROPOGENICZNEGO DLA POTRZEB TURYSTYKI. Klasyfikacja metod badawczych w geografii turystycznej: - Metody określania przydatności - atrakcyjności przestrzeni geograficznej dla turysty...

Ogólny podział metod badań

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Geografia usług
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1631

Ogólny podział metod badań Metody Pozyskiwanie danych Opracowanie danych Rodzaje informacji i techniki pozyskiwania danych Informacje wtórne (dane w spisach statystycznych, rejestrach, przedstawienie na mapach) Informacje pierwotne (dane z b...

Ogólny zarys rozwoju podróży

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Geografia usług
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1225

OGÓLNY ZARYS HISTORII ROZWOJU PODRÓŻY I TURYSTYKI 1. Okres prehistoryczny  2. Starożytność  3. Średniowiecze  4. Renesans- Wielkie Odkrycia Geograficzne  5. Czasy nowożytne  6. Czasy współczesne Ad. 1,2. W starożytnych kulturach, jak cywilizacjach dalekiego wschodu, rejonu Morza Śródziemnego odbywa...

Polskie pomniki przyrody

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1085

Polskie pomniki przyrody: - szczególne miejsca w grupie antropogenicznych (kulturowych) walorów krajoznawczych w Polsce zajmują "Polskie pomniki historii" Zabytek- nieruchomość lub rzecz nieruchoma, ich część lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanow...