Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie - strona 2

note /search

Pytania na egzamin - Walor turystyczny

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Geografia usług
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1764

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA TESTY TEST 1 Krajobraz-obszar charakterystyczny dla danego terenu Uzdrowiska POM-kujawskiego regionu balneologicznego;Ciechocinek,Wieniec Zdrój, Kołobrzeg Wymień regiony turystyczne w obrembie wybrzeża: Pobrzeże szczecińskie, Koszalińskie,Gdańskie Wymień parki narodowe Pol...

Pytania na zaliczenie ćwiczeń

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Geografia usług
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1484

Podaj co najmniej trzy najczęściej wybierane miejsca pielgrzymowania w Polsce. Jasna Góra, Licheń, Kraków-Łagiewniki, Święta Lipka Podaj jedno biuro turystyczne zajmujące się organizacją pielgrzymek w Polsce. Franciszkańskie Biuro Turystyczno - Pielgrzymkowe Podaj przykładową pielgrzymkę organi...

Regiony turystyczne w Polsce

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Geografia usług
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1904

Region turystyczny - obszar pełniący funkcję turystyczną na zasadzie pewnej jednorodności cech środowiska fizyczno-geograficznego oraz wewnętrznych powiązań usługowych. Regiony turystyczne w Polsce według stref: Wybrzeże Pojezierze Pomorskie Pojezierze Wielkopolskie Pojezierze Mazurskie Wyżyna ...

Regiony atrakcyjne turystycznie w Polsce

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Geografia usług
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1484

REGIONY TURYSTYCZNE W POLSCE 1. Wybrzeże  2. Pojezierze Pomorskie  3. Pojezierze Mazurskie  4. Pojezierze Wielkopolskie  5. Wyżyna Małopolska  6. Sudety  7. Karpaty  8....

Środowisko geograficzne - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Geografia usług
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1183

Środowisko geograficzne: środowisko przyrodnicze środowisko społeczno-gospodarcze - Budowa geologiczna komponenty - Rzeźba terenu przyrody - Klimat nieożywionej - Wody - Gleby - Szata roślinna komponenty przyrody - świat zwierzęcy ożywione...

Podstawowe pojęcia w geografii turystycznej

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Geografia usług
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 3857

TERMINOLOGIA I PODSTAWOWE POJĘCIA W GEOGRAFII TURYSTYCZNEJ: 1. Turyzm 2. Rekreacja 3. Turystyka 4. Ruch turystyczny 5. Zagospodarowanie turystyczne 6. Dostępność turystyczna 7. Walory turystyczne 8. Atrakcyjność turystyczna 9. Chł...

Turystyczne walory krajoznawcze Polski

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Geografia usług
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1974

TURYSTYCZNE WALORY KRAJOZNAWCZE POLSKI Walor krajoznawczy- za walor turystyczny o treści krajoznawczej uważa się obiekt materialny lub przejaw kultury duchowej stanowiący przejaw zainteresowania turysty. Walory krajoznawcze: - obiekty materialne - przejaw kultury duchowej Z punktu widzenia genezy w...

Turystyka specjalistyczna w Polsce

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Geografia usług
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3409

TURYSTYKA SPECJALISTYCZNA W POLSCE Walory specjalistyczne- uznaje się cechy środowiska przyrodniczego w oparci, o które możliwe jest usprawnienie różnych form turystyki kwalifikowanej (aktywnej). - w przypadku obecności

Walory narciarskie Polski

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1113

Walory narciarskie Polski. Minimalne warunki do zjazdów narciarskich: 150 m różnicy wzniesień średnie nachylenie stoków 7-26 80 dni zalegania pokrywy śniegowej Rozmieszczenie terenów narciarskich W Sudetach: Góry Izerskie Karkonosze

Walory uzdrowiskowe w Polsce

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Geografia usług
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

WALORY UZDROWISKOWE W POLSCE Walor uzdrowiskowy - zespół cech środowiska naturalnego umożliwiający realizację lecznictwa uzdrowiskowego (obecność wód mineralnych, korzystnych warunków klimatycznych - balneoterapii i innych form lec...