Ocena atrakcyjności środowiska przyrodniczego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3206
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena atrakcyjności środowiska przyrodniczego - strona 1 Ocena atrakcyjności środowiska przyrodniczego - strona 2

Fragment notatki:

OCENA ATRAKCYJNOŚCI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I ANTROPOGENICZNEGO DLA POTRZEB TURYSTYKI. Klasyfikacja metod badawczych w geografii turystycznej: - Metody określania przydatności - atrakcyjności przestrzeni geograficznej dla turystyki.
- Metody badania ruchu turystycznego jako zjawiska społeczno - ekonomicznego.
- Metody klasyfikacji przestrzennej zjawisk turystycznych na podstawie kryteriów zintegrowanych
Uwagi wstępne:
- Użyteczność decyduje o formie ruchu turystycznego.
- Atrakcyjność o randze obszaru oraz o intensywności użytkowania turystycznego. Na użyteczność turystyczną środowiska przyrodniczego składają się: - Duża przestrzeń
- Odpowiednie wykształcenie komponentów
- właściwości klimatu Metody określania przydatności - atrakcyjności przestrzeni geograficznej dla turystyki: - Metody oceny i kwalifikacji przestrzeni geograficznej według jakości i charakteru wykorzystania ( metoda Finesa oceny atrakcyjności krajobrazu).
- Metody bonitacji punktowej środowiska dla celów turystyki i wypoczynku.
- Metoda Bureau of Land Management
- Metoda modelowa
- Metoda analizy strategicznej
- Metoda taksonomiczna
- Metoda analizy systemowej Metoda bonitacji punktowej- Metoda zaliczana do grupy efektywnych i popularnych w zakresie oceny walorów turystycznych i określaniu funkcji turystycznej.
- Polega na przypisywaniu poszczególnym cechom, o zróżnicowanej wartości, występującym w obrębie badanej jednostki przestrzennej odpowiedniej liczby punktów, ustalonej wg obranej skali wartości.
- Sumowanie punktów odnoszących się do poszczególnych cech daje możliwość syntetycznej oceny danej jednostki przestrzennej pod względem atrakcyjności środowiska przyrodniczego lub rozwoju fuzkcji turystycznej. Algorytm metody: Określenie zadania.
Wskazanie cech środowiska geograficznego poddanych ocenie.
Opracowanie skal ocen dla każdej wskazanej cechy.
„Cząstkowa” ocena poszczególnych cech.
Ocena ogólna (zintegrowana).
Analiza ocen. Zalety metody: umożliwia dokonanie podziału zbiorowości na podstawie wartości kilku cech. Wady metody: z uwagi na zbyt dużą dowolność doboru skalo wartości i określania przyjmowanych kryteriów jest metodą subiektywną. Metoda- z greckiego hodos - droga, meta - wzdłuż. Sposób badania, w najbardziej ogólnym ujęciu oznacza wszelkie działania ludzkie uprawiane ze świadomością sposobu postępowania. Zespół założeń ogólnych stanowiących wytyczne do studiów. Hipoteza - jest to przypuszczenie, z którego się korzysta w nauce dla wytłumaczenia istoty badanych faktów, problemów, zjawisk lecz którego prawidłowość czy też wiarygodność nie jest jeszcze definitywnie dowiedziona ani sprawdzona.

(…)

…, z którego się korzysta w nauce dla wytłumaczenia istoty badanych faktów, problemów, zjawisk lecz którego prawidłowość czy też wiarygodność nie jest jeszcze definitywnie dowiedziona ani sprawdzona.
Główne zespoły metod w geografii ekonomicznej:
a) Metody zasadnicze:
- indukcyjna
- dedukcyjna
- redukcyjno- weryfikacyjna
b) Metody studialne
- kameralne
- terenowe
- laboratoryjne
c) Metody rzeczowe (przedmiotowe):
- genetyczna
- historyczna
- krajoznawcza
- branżowo- ekonomiczna
- regionalna
d) Metody techniczne (robocze):
- Kartograficzna
- Statystyczna
- Rachunkowa
- Ankietowa
- Empiryczna
- Modelowa
Sposoby prezentacji danych geograficznych:
- Metody jakościowe
- Metody ilościowe

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz