Geografia ekonomiczna (2)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia ekonomiczna (2) - strona 1 Geografia ekonomiczna (2) - strona 2 Geografia ekonomiczna (2) - strona 3

Fragment notatki:


Geografia ekonomiczna Nazwa geografia powstała od greckich słów geo (γεο) - ziemia i graphos (γραπχοσ) - piszę, opisuję. W przeszłości nauka ta jako jedyna zajmowała się opisywaniem powierzchni Ziemi. Za twórcę terminu „geografia” uważa się Eratostenesa z Cyreny, greckiego uczonego, żyjącego na przełomie III i II w p.n.e. Geografia to nauk badająca powłokę Ziemi, jej przestrzenne zróżnicowanie pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym oraz związki, jakie zachodzą między środowiskiem geograficznym a działalnością społeczeństw. Zajmuje się ona wykrywaniem przyczyn oraz formułowaniem uogólnień praw lub prawidłowości w sferze zjawisk, które jej dotyczą.
Ze względu na różnorodność tematyki i metod badań współcześnie używa się często określenia nauki geograficzne, równoznacznego z tradycyjną nazwą „geografia”. Cechą wspólną nauk geograficznych jest zainteresowanie przestrzennym aspektem zjawisk zachodzących na Ziemi i wzajemnych powiązań między nimi.
Funkcje geografii:
opisowa - pierwszą funkcją geografii jest opis Ziemi
poznawcza - przełom XIV i XV wieku to okres wielkich odkryć geograficznych (z powodów ekonomicznych), próba poszerzenia horyzontu. Kolumb, który zamiast trafić do Indii odkrył Amerykę Środkową; Vasco De Gama, Ferdynard Magellan, Americo Despuci Pierwsze odkrycia geograficzne dały informację o możliwościach ekspansji, o rynkach , nowej kulturze i ludziach. Negatywne skutki odkryć to kolonializm i niewolnictwo.
W ramach nauk geograficznych są wyróżniane działy - dyscypliny podstawowe: geografia fizyczna
geografia ekonomiczna
geografia regionalna
kartografia
geografia historyczna
geografia matematyczna (astronomiczna)
geografia stosowana
XIX w. to okres wojen napoleońskich i Wiosny Ludów, powstają wówczas we nowe nurty filozoficzne. To okres rewolucji przemysłowej, przemian gospodarczych i społecznych, powstawania przemysłu, pojęcie robotnika. Po raz pierwszy pojawia się „geografia ekonomiczna”. Przemysł narzuca nowe kierunki i potrzeby rozwiązań w sferze badań, lokalizacji surowców, zbytu, rynku surowców, siły roboczej.
Trzy nurty geografii ekonomicznej (nurty filozoficzne): determinizm geograficzny - głosi całkowite uzależnienie działalności człowieka od środowiska, człowiek nie może nic w środowisku zmienić, wg deterministów czynnikiem decydującym o rozwoju społecznym i gospodarczym, a także o życiu kulturalnym, jest środowisko geograficzne, a głównie klimat, który wywiera ogromny wpływ na psychikę człowieka, jego obyczaje prawa i ustrój społeczny. Za twórcę tego kierunku jest uważany francuski filozof Monteskiu.

(…)

… opadająca wsiąka w ziemię poszerzając zbiornik
Para wodna po złączeniu się naturalnych opadów lub wcześniej w chmurach ze związkami chemicznymi tworzy kwaśne deszcze. Związki chemiczne jako zanieczyszczenie sprawiają, że wszystkie wody powierzchniowe są zanieczyszczone oraz część wód podziemnych (zmiana wód pod względem fizyczno-chemicznym).
Zasada racjonalnego wykorzystania wody:
Bilans wody w kategoriach ekonomicznych:
Z + P = H + S +R przychody = rozchody Z - retencja początkowa (wielkość pozostała z poprzedniego okresu bilansowego)
P - opady atmosferyczne, które spadły bezpośrednio na teren bilansowania
H - odpływ całkowity z obszaru bilansowania
S - parowanie wód z obszaru bilansowania R - retencja końcowa (to co zostało zmagazynowane w zbiornikach retencyjnych)
Składniki zależne od człowieka:
retencja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz