Geografia gospodarcza

note /search

Geografia fizyczna - Mapa i jej składniki

 • Uniwersytet Gdański
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1715

1. Mapa i jej składniki Mapa to rysunek powierzchni Ziemi przedstawiony na płaszczyźnie, w odpowiednim zmniejszeniu, w siatce południków i równoleżników za pomocą znaków umownych. Każda mapa zawiera trzy grupy składników: matematyczne - czyli odwzorowanie kartograficzne i skalę; geograficzne - tj...

Hutnictwo żelaza i stali oraz przemysł metalurgiczny

 • Uniwersytet Gdański
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4256

HUTNICTWO ŻELAZA I STALI Jest najważniejszym działem metalurgii Światowa produkcja stali surowej: 800mln ton Najwięksi producenci: Chiny, Japonia, USA, Rosja, Niemcy, Korea pd., Włochy, Brazylia. Hutnictwo żelaza i stali w Polsce: Produkcja ...

Ściąga na egzamin z geografii gospodarczej

 • Uniwersytet Gdański
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1708

Litosfera - skorupa ziemska Atmosfera - (toposfera, stratosf) Hydrosfera - wody 73% Pedosfera - gleba Biosfera - fauna i flora Środowisko geograf iczne (przekształcone)- char.przyrodn., poszcz.komponenty uległy przeksz w ponad 50% - pola uprawne, zagosp.przez czł. lasy,wody itp. Środ.antro...

Demografia - nauka zajmująca się problemami ludnościowymi związanymi z...

 • Uniwersytet Gdański
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1141

Demografia -nauka zajmująca się problemami ludnościowymi związanymi ze strukturą wieku, ilością ludzi na świecie. LUDNOŚĆ ŚWIATA WG. KONTYNENTÓW (dane za 2000 r.) Kontynent Ludność w mln. % ludność świata Wskaźnik ludności zaludnienia Świat Azja Afryka Europa Ameryka pn. i śr. Ameryka pd....

ENERGETYKA

 • Uniwersytet Gdański
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1848

ENERGETYKA najpowszechniej wykorzystywaną formą energii jest energia elektryczna rozmieszczenie produkcji energii na świecie jest bardzo nierównomierne najwięcej energii produkują i zużywają kraje najwyżej uprzemysłowione Produkcja światowa: 13746 TWh (Terawatogodzina = 1 mld kWh) Najwięksi p...

Gaz ziemny i Paliwa nuklearne

 • Uniwersytet Gdański
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1176

GAZ ZIEMNY Zyskuje na znaczeniu ze względu na : niskie koszty wydobycia i transportu, wysoką kaloryczność (4,5 - 9 kcal/m³) i szybkie uzyskiwanie efektów termicznych, nieuciążliwe dla środowiska spalanie. Udział w światowym bilansie energ...

ROPA NAFTOWA

 • Uniwersytet Gdański
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1533

ROPA NAFTOWA Najważniejszy surowiec energetyczny ze względu na : wysoką wartość opałową, rosnące znaczenie dla przemysłu chemicznego, stosunkowo tanią eksploatację, stosunkowo tani transport. Regiony o największych zasobach: Zatoka Persk...

Ściąga z geografi gospodarczej

 • Uniwersytet Gdański
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1239

GEOGRAFIA GOSPODARCZA     Demografia: Rozmieszczenie ludności 1999 Swiat 5978mln 100% Afryka 767mln 12,8% Ameryka Pd 341 5,7% Ameryka Pn 447 8,0% Azja 3634mln 60,8% Europa 729mln 12,2% Oceania 30mln 0,5% Gęstość zaludnienia Globalnie Świat 42 osób/km2 Azja b rosji 109 Europa 98 A...

Test 1-4 z geografi gospodarczej

 • Uniwersytet Gdański
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1281

TEST1 1. Główne kierunki badań geografii ekonomicznej ? regionalny, ekologiczny, przestrzenny 2. Deteminizm geograficzny to? całkowite uzależnienie działalności człowieka od środowiska naturalnego 3. Wskaźnik podstaw. statyst....

Test A-D z geografii ekonomicznej

 • Uniwersytet Gdański
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1666

Test A 1)główne kierunki badań geografii ekonomicznej: ekologiczny, regionalny, przestrzenny. 2)determinizm geograficzny oznacza: całkowite uzależnienie człowieka od środowiska naturalnego. 3)wskaźnikiem podstawowym statystyki regi...