Test 1-4 z geografi gospodarczej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test 1-4 z geografi gospodarczej - strona 1 Test 1-4 z geografi gospodarczej - strona 2

Fragment notatki:


TEST1
1. Główne kierunki badań geografii ekonomicznej ?
regionalny, ekologiczny, przestrzenny
2. Deteminizm geograficzny to?
całkowite uzależnienie działalności człowieka od środowiska naturalnego
3. Wskaźnik podstaw. statyst. region. może być?
wydobycie węgla w KWK w miesiącu I
4. Klasyfikacja technolog. złóż surowców mineralnych to?
podział z uwagi na przydatność surowców do konkretnych gałęzi przemysłu.
5. Metoda bonitacyjna polega na?
ustaleniu skali oceny środowiska w postaci tzw. szeregu bonitacyjnego
6. Ekologia to ?
nauka o ochronie i kształtowaniu środowiska naturalnego
7. Destruenci są to ?
bakterie i grzyby 8. Teoria Thumena dotyczy?
lokalizacji produkcji rolnej
9. Podaj wzór bilansu wodnego i wyjaśnij?
- Z+P=H+S+R Z-retencja początkowa (woda, która została na obszarze z poprzedniego okresu); P- opady atmosferyczne; H - odpływ z obszaru; S- parowanie; R- retencja końcowa (woda, która została na danym obszarze 10. Aspekty urbanizacji to?
demografia, ekonomia, przestrzeń, społeczeństwo, ekologia
TEST2
1.Główne funkcje współczesnej geografii ekonomicznej to ?
diagnostyczna, optymalizacyjna
2. Gęstość zaludnienia w poszczególnych departamentach Francji przedstawić można ?
miernikiem relatywnym statyst. region. 3. Analiza kartometryczna to?
określenie ilościowych, przestrzennych cech obiektu na mapach
4. Heterotropy to?
organizmy .......
5. Zdolność roślin do rejestrowania zmian zachodzących w środowisku wykorzystano w metodzie ?
geobotanicznej
6. W skład przestrzeni geograficznej wchodzą obszary ?
prod. pierwotnej, wtórnej, konsumpcji 7. Najczęściej stosowane klasyfikacje złóż surowców naturalnych to ?
morfolo., technologia, genetyczna
8. Polityka lokalizacyjna opiera się na przesłankach ?
ekonomicznych, społecznych, biologicznych
9. W teori lokalizacji produkcji Thumena strefa obejmuje cztery pierścienie ?
A -produkcja rolnicza, B- gospodarka leśna, C- rolnictwo ekstensywne (naturalne warunki glebowe), D- hodowla 10. Z uwagi na czas trwania migracji można podzielić na ?
stałe, sezonowe, wahadłowe, okresowe.
TEST3
1. Funkcja optymalizacyjna w g.e. polega na ?
minimalizacji kosztów i strat w środowisku i max zysków przy realizacji inwestycji.
2. W statystyce regionalnej stosowane są mierniki ?
podstawowe, względne (relatywne)
3. Analiza graficzna polega na ?
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz