Geografia ekonomiczna i gospodarcza- pack

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4256
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia ekonomiczna i gospodarcza- pack - strona 1 Geografia ekonomiczna i gospodarcza- pack - strona 2 Geografia ekonomiczna i gospodarcza- pack - strona 3

Fragment notatki:

W testach i notatkach opisane zostały takie zagadnienia jak: Europa, półwyspy europejskie, wulkany, rzeki, ciekawostki o Europie, ukształtowanie poziome i pionowe Europy, jej budowa geologiczna, klimat, stosunki wodne, świat roślinny, świat zwierzęcy, regiony fizycznogeograficzne Europy, Australia - klimat, roślinność, ukształtowanie poziome i pionowe, budowa geologiczna, klimat, stosunki wodne świat roślinny i zwierzęcy, ochrona środowiska, regiony fizyczno - geograficzne Australii, Azja - półwyspy, ukształtowanie powierzchni, Azja Północna, Azja Środkowa, Azja Wschodnia, Azja Południowa, warunki naturalne Azji, Ameryka Północna - geologia, klimat, stosunki wodne, roślinność, warunki naturalne, Kordyliery, Ameryka Południowa - klimat, roślinność, warunki naturalne, Andy, Afryka - budowa geologiczna, klimat, roślinność, warunki naturalne, kierunki rozwoju geografii, migracje, urbanizacja, regiony ekonomiczne, model anizotropowy, formowanie się stref rolniczych i regionów przemysłowych, hierarchiczny układ miast, dyfuzja innowacji, dzienne i życiowe szlaki człowieka, bieguny wzrostu, modele grawitacji i potencjału, system, struktura, proces, elementy środowiska, typy regionu ekonomicznego, cechy infrastruktury, ład przestrzenny, zasoby pracy, typy migracji, skala migracji, skutki migracji, bezrobocie w Polsce i w Europie, klub rzymski, rozmieszczenie ludności na świecie, przyrost naturalny, przyrost rzeczywisty, piramidy wieku, modele piramid wieku, forma nadurbanizacji, fazy urbanizacji, lokalizacja działalności gospodarczej, czynniki lokalizacji, teoria lokalizacji Thunnena, teoria lokalizacji przemysłu Webera, fordyzm, technopolia, globalizacja, czynniki lokalizacji, zasoby energetyczne świata, przyczyny energochłonności, rolnictwo w systemie gospodarki światowej, cechy rolnictwa w krajach słabo i wysoko rozwiniętych, rolnictwo intensywne, rolnictwo ekstensywne, niszczenie warstwy ozonowej, efekt cieplarniany, globalne zagrożenia środowiska, problemy osadnicze, rasy ludzkie, języki świata, produkcja roślinna, czynniki lokalizacji przemysłu, działy przemysłu, transport, łączność, komunikacja, instytucje i organizacje, Unia Europejska, ekorozwój, geografia ekonomiczna, kartografia, typy środowiska, badanie sprawności środowiska, klasyfikacja zasobów naturalnych, teledetekcja, bilans wodny, dynamika wzrostu ludności na Ziemi, system informacji geograficznej, składniki środowiska, zasoby i walory środowiska, gospodarka wodna, podział państw, koncepcje pomocy krajom słabo rozwiniętym, podział terytorialny wód, cykle demograficzne, paradoks krajów trzeciego świata, eksplozja demograficzna, struktura płci, struktura narodowościowa świata, opis państw europejskich, determinizm geograficzny, metoda bonitacyjna, destruenci, aspekty urbanizacji, nihilizm geograficzny, sozologia, substancje abiotyczne, repatriacja, analiza kartometryczna, heterotrofy, polityka lokalizacyjna, analiza graficzna, izodapany

GEOFRAFIA EKONOMICZNA
FAKTOGRAFIA - konkretne, jednostkowe dane statystyczne, zjawiska gospodarcze przeniesione na liczby.
PRAWIDŁOWOŚĆ ROZWOJU GOSPODARCZEGO - w przestrzeni analiza przyczyn ich terytorialnego rozmieszczenia, uwarunkowań i konsekwencji nierównomierności rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów i regionów.
Jak gospodarka jest zróżnicowana w przestrzeni i jakie są przyczyny jej aktualnej struktury przestrzennej?
Jakie są relacje zjawiska gospodarczych w przestrzeni do środowiska przyrodniczego?
Analizujemy zachowania człowieka ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz